Koulutussuunnitelma – hyödynnä kolmen päivän koulutusoikeus

Koulutussuunnitelma mahdollistaa yrityksen henkilöstölle johdonmukaisen kouluttautumisen. Se on myös yritykselle rahan arvoinen etu, mahdollistaen erillisen koulutusvähennyksen hakemisen verotuksessa.

Laki koulutusvähennyksestä kannustaa kaikkia työnantajia systemaattiseen osaamisen kehittämiseen, lisäten työtekijöiden ammatillista osaamista. Työnantajan verovähennysoikeuden edellytyksenä on koko henkilöstön kattava koulutussuunnitelma, joka kokoaa henkilöstöryhmittäin keskeiset kehittämistoimenpiteet ja suunnitellut koulutukset. Koulutussuunnitelma tulee olla laadittuna ennen työntekijöiden koulutusta ja sitä voidaan päivittää verovuoden aikana. Yksittäisiä koulutuksia ei vielä tässä vaiheessa tarvitse kirjata ylös, yleisempi kuvas koulutuksista riittää.

Koulutussuunnitelma pähkinänkuoressa:

  • Yrityksille, verovähennyksen määrä on 50% koulutuspäivien keskimääräisestä palkkakustannuksesta.
  • Enintään kolme koulutuspäivää vuodessa työntekijää kohti.
  • Koulutuspäivän pituus vähintään 6 tuntia.
  • Koulutuksen tulee kehittää työntekijän ammatillista osaamista tämän nykyisissä tai tulevissa työtehtävissä.
  • Koulutus tapahtuu työaikana ja sen ajalta maksetaan palkkaa.
  • Laki koskee koko- ja osa-aikaisia työntekijöitä.
  • Edellyttää työnantajan laatimaa koko henkilöstöä kattavaa koulutussuunnitelmaa.

Me Centrialla autamme koulutussuunnitelman laatimisessa. Ota yhteyttä, niin räätälöidään henkilöstöllenne sopiva koulutussuunnitelma ja askeleet sen toteuttamiseen.

Kokkola | Pietarsaari koulutuspäällikkö Kirsi Vuotila p. 040 6324 341, kirsi.vuotila@centria.fi

Ylivieska koulutuspäällikkö Marianne Hirn, p. 044 4492 721, marianne.hirn@centria.fi

Lisätietoa verottajan sivuilta: https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48458/ty%C3%B6nantajan-koulutusv%C3%A4hennys2/


   
Seuraa meitä somessa: