Kutsu DUDE - Do Unlimited, extenD competence -hankkeen haastattelututkimukseen

Hyvä Centrian yritysyhteistyökumppani!

Kutsumme teidät osallistumaan haastattelututkimukseen koskien monimuotoisia työyhteisöjä.

Centria AMK:n hallinnoimassa DUDE - Do Unlimited, extenD competence -hankkeessa (Euroopan sosiaalirahasto) paneudumme erityisesti Keski-Pohjanmaan alueen nuorten työllistymisen mahdollisuuksiin sekä työpaikkojen ja -yhteisöjen moninaisuuteen. Moninaisuudella tarkoitetaan esimerkiksi sukupuoleen, ikään, seksuaaliseen suuntautumiseen, kulttuuriin, koulutukseen, kieleen, kykyyn tai uskontoon liittyvää moninaisuutta.

Haastatteluiden toteuttaminen sijoittuu alkukevääseen, tammi-maaliskuulle, jonne voitte vapaasti ehdottaa teille sopivaa haastatteluaikaa. Haastattelulle kannattaa varata noin tunnin verran aikaa. Haastattelut ovat luottamuksellisia ja aineisto anonymisoidaan vastaajan suojaksi. Tuloksia hyödynnetään yrityksille suunnatussa monimuotoista työyhteisöä käsittelevässä käsikirjassa, jonka vastaajat saavat käyttöönsä.

Käsikirjasta yrityksenne saa uusia ideoita ja ajatuksia, monimuotoisuuden kehittämiseen, lisäämiseen ja hyödyntämiseen.


Yhteistyöterveisin


Anni-Maija Viitasaari
Asiantuntija (Työelämävalmentaja)
p. 050 477 2847
anni-maija.viitasaari@centria.fi

 


   
Seuraa meitä somessa: