Lisäverovähennystä TKI-yhteistyöstä

Elinkeinotoiminnan ja maatalouden verouudistus kannustaa TKI-toimintaan

Yritysten verotukseen on tullut vuoden 2021 alussa uusi kannuste TKI-toimintaan. Lakia sovelletaan elinkeinotoiminnan ja maatalouden verotuksessa vuosina 2021−2025. Soveltamisedellytysten täyttyessä verovelvollinen saa tehdä 50 prosentin lisävähennyksen tutkimusorganisaation laskuttamista alihankintamenoista, jotka perustuvat tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhteistyöhön. 

Lisävähennyksen tekeminen edellyttää, että verovelvollinen tekee tutkimusorganisaation kanssa yhteistyötä, joka liittyy verovelvollisen omaan elinkeinotoimintaan tai maatalouteen. Lisävähennyksen perusteena on alihankintalasku. Lisävähennyksen vähimmäismäärä verovuonna on 5000 euroa ja enimmäismäärä 500 000 euroa. 

Lisävähennyskelpoinen toiminta voi kohdistua esim. uusien tuotteiden, palveluiden tai liiketoiminnan kehittämiseen. Palveluliiketoiminnassa verokannustimella voidaan kehittää uusien palveluiden lisäksi esimerkiksi uusia tutkimusmenetelmiä ja -mittareita sekä elektronisia palveluja tai selvittää liiketoimintaan liittyviä riskejä. 

Lisätietoja 

Jani Rättyä, palvelupäällikkö, jani.rattya@centria.fi, p. 044 449 2577 

Lisätietoja verohallinnon verkkosivuilta: 

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennys verovuosina 2021-2025 


   
Seuraa meitä somessa: