Lukiolaiset ideoivat uutta ilmettä Pietarsaaren Vanhalle satamalle

Pietarsaaren lukion ja Jakobstads gymnasiumin opiskelijat ovat suunnitelleet uutta ilmettä Pietarsaareen Vanhalle satamalle lukioiden yhteisellä arkkitehtuuri ja ympäristö –kurssilla. Kaksikielisellä kurssilla on yhdistetty maantieteen ja kuvataiteen opetusta – opettajina toimivat Jakobstads gymnasiumin kuvataiteen opettaja Monica Liljestrand-Jutila sekä Pietarsaaren lukion maantieteen ja biologian opettaja Anna-Maija Lyyra. Lukion uusi opetussuunnitelma tukee ja rohkaisee vastaavanlaisten kurssien järjestämistä.

Kurssin aihe, Vanha satama, on syntynyt yhteistyöstä Centria-ammattikorkeakoulun, Vega-säätiön ja Vanha satama Oy Leader -hankkeen (Varumärkesbygget Gamla hamn) kanssa. Pedagoginen projektipäällikkö Johanna Harju Minnovation lab –pilotoinnista, jonka tukikohtana on Kyrkostrandin koulu, on ollut myös mukana auttamassa lukioiden opiskelijoita innovoimaan ohjatun prosessin avulla.

- On ollut hienoa nähdä, miten näin monen osapuolen yhteistyössä osallistetaan nuoria kiinnostumaan yhteiskunnan kehittämisestä, Centrian projektipäällikkö Daniela Mårtenson toteaa.

Kurssin tavoitteena on ollut opettaa ympäristö- ja yhteiskuntasuunnittelua sekä saada opiskelijat huomaamaan oman ympäristönsä monipuolisuus ja rikkaus.

- Kurssia järjestettäessä on ollut ilahduttavaa, että kaikki luennoitsijat ja alan asiantuntijat ovat hyvin mielellään jakaneet osaamistaan meille, kertoo Pietarsaaren lukion opettaja Anna-Maija Lyyra.

Kurssin aikana opiskelijat ovat mm. vierailleet arkkitehtitoimistossa, jossa arkkitehdin työstä kertoivat Anders Höglund ja Sirpa Luoma, kuulleet Ilmari Heinoselta mitä pitää ottaa huomioon sovitettaessa uutta arkkitehtuuria olemassa olevaan kaupunkiympäristöön sekä käyneet teknisen viraston kaavoitusosastolla Pekka Elomaan luona. 

- Pekka teetti meillä mielenkiintoisen yhteistyöharjoituksen ja luennoi kaupunkikaavoituksesta, kertoo Jakobstads gymnasiumin opettaja Monica Liljestrand-Jutila.

Kurssilla on käytetty sekä suomen- että ruotsin kieltä. Kurssi sisältyy Jakobstads gymnasiumin Puistokouluun (Parkskolan), joka on Schauman -säätiön rahoittama. Puistokoulun kurssien tulee liittyä ympäristökysymyksiin.


Arkkitehtuuri ja ympäristö -kurssin 19 opiskelijaa esittelevät ideoitaan ja yhteistyökumppanit kertovat prosessista maanantaina 13.11.2017 klo 10.00 lukioiden kuvataideluokassa.

Osoite: Koulukatu 20, Pietarsaari


Lisätietoja: Centrian projektipäällikkö (Varumärkesbygget Gamla hamn) Daniela Mårtenson, p. 040 653 2882, daniela.martenson@centria.fi

 

Gymnasie-elever skapar ny look för Gamla hamn i Jakobstad

Elever i Jakobstads Gymnasium och Pietarsaaren lukio har planerat en ny look för Gamla hamn i Jakobstad genom gymnasiernas gemensamma kurs, Arkitektur och miljö. På den tvåspråkiga kursen har man kombinerat ämnena geografi och bildkonst, som utbildare i kursen fungerar läraren i bildkonst på Jakobstads gymnasium Monica Liljestrand-Jutila samt lärare i geografi och biologi på Pietarsaaren lukio Anna-Maija Lyyra. Den nya läroplanen för gymnasier understöder och uppmuntrar ordnande av den här typen av kurser.

Kursens tema, Gamla hamn, har fötts ur samarbetet med Leader-projektet ”Varumärkesbygget Gamla hamn” och dess parter yrkeshögskolan Centria, Vega-stiftelsen och Gamla hamn Ab. Genom Minnovation lab -piloten, baserad i Kyrkostrands skola, och dess pedagogiska projektledare Johanna Harju har eleverna fått vägledning i att skapa med hjälp av en innovativ process. 

- Det har varit fint att se hur vi, så här många parter, i samarbete kan bidra till att uppmuntra unga att ta del av samhällsutveckling, konstaterar Daniela Mårtenson, projektledare för Centria. 

Målet med kursen har varit att lära ut miljö- och samhällsplanering samt att få eleverna att märka den mångsidighet och rikedom som finns i den egna närmiljön.

- Under planeringen av kursen har det varit glädjande att märka hur föreläsare och experter i temat gärna har delat med sig av sitt kunnande med oss, säger Anna-Maija Lyyra, lärare på Pietarsaaren lukio. 

Under kursens gång har eleverna bl.a. besökt en arkitektbyrå där Anders Höglund och Sirpa Luoma berättade om arkitekters arbete, hört Ilmari Heinonen berätta om vad man behöver ta i beaktande då man planerar ny arkitektur i existerande stadsmiljö, besökt planläggningsavdelningen på tekniska verket och Pekka Elomaa.

- Pekka hade oss att göra en intressant samarbetsövning och föreläste om stadsplanering, nämner Monica Liljestrand-Jutila, lärare på Jakobstads gymnasium.

I kursen har man använt både svenska och finska som språk. Kursen är en del av Parkskolan i Jakobstads Gymnasium som är finansierad av Schauman-fonden. Kurser inom Parkskolan bör relatera till miljöfrågor.


Arkitektur och miljö -kursens 19 elever förevisar sina idéer och samarbetsparterna berättar om processen måndag 13.11.2017 kl. 10.00 i gymnasiets bildkonstsal.

Adress: Skolgatan 20, Jakobstad


Tilläggsinformation: Daniela Mårtenson, projektledare ”Varumärkesbygget Gamla hamn”, 
Tel. 0406532882, daniela.martenson@centria.fi

 


   
Seuraa meitä somessa: