Luonnonraaka-aineet kiinnostavat Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla

Arvopilotti – Kohti luonnonraaka-aineiden arvoketjujen pilotointia -hankkeen loppuseminaari järjestetään torstaina 15.3.2018 Kokkolassa. Seminaarissa kerrotaan arvoketjujen kehittämisen haasteista ja ratkaisumahdollisuuksista. Aiheita ovat muun muassa erikoiskasvien viljely, koivunlehtien hyödyntäminen, marjakartat, digitalisaatio luonnontuotealalla ja luonnontuotteiden kysyntä maailmalla. Puhujavieraina on asiantuntijoita eri korkeakouluista, Luonnonvarakeskuksesta ja Suomen Metsäkeskuksesta.

Seminaarin ohjelma

Arvopilotti -hankkeessa on kartoitettu luonnon raaka-aineita, joiden pohjalta on perusteltua lähteä kehittämään uutta luonnontuotealan liiketoimintaa Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalle. Tietoisuutta on lisätty metsänomistajien, viljelijöiden, jatkojalostajien sekä jakelijoiden keskuudessa. Erityisesti metsänomistajilla on kiinnostusta sekä raaka-ainetuotantoon että yritys-/osuuskuntamalliseen toimintaan. Keski-Pohjanmaan metsänomistajille tehdyn kyselyn perusteella nuoret tilalliset ovat aktiivisia ja hakevat uusia elinkeinomahdollisuuksia. Paitsi viljely, myös raaka-aineiden keruu kiinnostaa. Suurta kiinnostusta kerättävistä raaka-aineista herättivät muun muassa nokkonen, koivunlehdet, jäkälä, pakuri ja mahla. Luomu kiinnosti yli puolta vastaajista.

Arvopilotti –hanke teki selvityksen paikkatiedon hyödyntämisestä luonnonraaka-aineiden talteenottokohteiden tunnistamisessaSatoennustepintojen laatimista ja tulosten luotettavuutta on testattu muun muassa mustikan osalta. Metsänomistajat ovat kiinnostuneita saamaan karttamuotoisen tiedon omien maittensa luonnonraaka-aineiden potentiaalisista keruupaikoista. Selkeä enemmistö kuitenkin katsoo, ettei tietoa keruupaikoista yksityismailla saisi jakaa kaikille kiinnostuneille. Enemmistö pitää marjakarttojen laatimista hyvänä asiana, mutta niiden julkaisemiseen pitäisi pyytää maanomistajan lupa. Metsänomistajien mielestä marjakarttojen julkaisu soveltuisi parhaiten valtion talousmetsiin ja retkeilyalueille sekä kuntien ja seurakuntien metsiin.

Päättyvän Arvopilotti -hankkeen pohjalta on valmisteltu uusia tarvelähtöisiä luonnontuotealan T&K-konsortioita (ja hakemuksia), joissa on mukana runsaasti yrityksiä. QualityNordic –hankkeessa kehitetään energia- ja laatutehokasta kasvien kuivausta. NWFP tourism –hanke hyödyntää digitalisaatiota luonnontuotealalla. NovelBaltic –hankkeessa tullaan osoittamaan raaka-aineiden ja tuotteiden aitous, tehdään markkinakartoituksia Aasian alueella sekä tuotantoprosessien toteutettavuus- ja kannattavuusarviointeja.

Arvopilotti -hankkeen koordinaattori ja kumppanit: Centria-ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Luonnonvarakeskus, Metsäkeskus

Lisätietoja: projektipäällikkö Leena Favén p. 044 7250 273, leena.faven@centria.fi  

 


   
Seuraa meitä somessa: