Luonnontuotteille etsitään toimivia ratkaisuja

Luonnon raaka-aineiden kuivaus- ja laatupäivä
- teknologian, laadunhallinnan ja analytiikan ratkaisuja

Tiistaina 9.5.2017, Oulun yliopisto, Pentti Kaiteran katu 1, Linnamaa, sali L8

Luonnon raaka-aineiden kuivaus- ja laatupäivän aikana haetaan toimivimmat ratkaisut luonnontuotteiden
tuotantoprosesseihin ja laadunhallintaan. Käytännönläheisten alustusten ja yhteisen keskustelun kautta
nostetaan esille tarpeet alan tutkimus- ja kehitystyölle. Onnistuneilla ratkaisuilla parannetaan koko
arvoketjun kannattavuutta ja vahvistetaan alan kasvua!

Luonnontuotteiden saatavuuden ohella raaka-aineiden laadulla on keskeinen merkitys luonnontuotteisiin
perustuvan yrittäjyyden kasvulle ja alan kilpailukyvylle. Esimerkiksi arvoaineiden säilymiseen ja
mikrobiologiseen laatuun voidaan vaikuttaa tuotantotilojen ja -prosessien ratkaisuilla. Yksi yleisimmästä
keinoista käsitellä raaka-ainetta jatkojalostusta varten on kuivaus, johon on tarjolla monia erilaisia
teknologiaratkaisuja. Kuivauksen energiaratkaisuilla puolestaan vaikutetaan oleellisesti tuotannon
kannattavuuteen. Lisäksi tarvitaan analyysi- ja seurantamenetelmiä raaka-aineiden laadun varmistamiseen
ja todentamiseen.

Kuivaus- ja laatupäivään kutsutaan mukaan luonnon raaka-aineiden tuotannosta ja jalostuksesta
kiinnostuneita yrittäjiä ja kehittäjiä sekä t&k-toimijoita. Tilaisuuteen voi osallistua paikan päällä Oulussa tai
etäyhteydellä verkon kautta. Etäosallistumiseen ilmoittautuneille toimitetaan linkki tapahtuman
seuraamista varten. Osallistujien on mahdollista tuoda paikalle esille esim. esitteitä ja tuotenäytteitä.
Näihin on mahdollista tutustua tapahtuman lounastauolla.

Luonnon raaka-aineiden kuivaus- ja laatupäivän ohjelma

Tapahtuma on maksuton, mutta osallistujien on ilmoittauduttava ennakkoon tiistaihin 2.5.2017 mennessä:
www.aitoluonto.fi/kuivausjalaatupaiva

Tervetuloa!

Lisätiedot
Juha Rutanen, p. 040 5737 568, juha.rutanen@helsinki.fi


   
Seuraa meitä somessa: