Mielenterveyden ensiapu kansalaistaidoksi

Mielenterveys on hyvinvoinnin pääomaa, joka keskeisenä voimavarana mahdollistaa monia asioita elämässä. Mielenterveystaidot auttavat ihmistä toimimaan elinympäristössään sekä kohtaamaan erilaisia elämäntilanteita ja niiden asettamia vaatimuksia. Mielenterveysosaamisella tarkoitetaan arkisia ja yksinkertaisia keinoja, joiden avulla jokainen voi edistää omaa ja läheistensä mielenterveyttä.

Centria-ammattikorkeakoulu tarjoaa Mielenterveyden ensiapu 1 -koulutusta kaikille, jotka haluavat vahvistaa omaa tai läheistensä mielenterveyttä. Kursseja tarjotaan kevään 2018 aikana sekä suomen että ruotsin kielellä. Mielenterveyden ensiapu 1 – koulutuksessa osallistuja saa tietoa mielen hyvinvoinnista ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Hän rohkaistuu huolehtimaan omasta ja läheisten mielenterveydestä sekä saa taitoja selvitä elämään kuuluvista vastoinkäymisistä.

Koulutuksessa on viisi osiota, joista ensimmäisessä käsitellään sitä, mitä hyvä mielenterveys on. Muita osioita ovat tunnetaidot, elämän monet kriisit, ihmissuhteet ja vuorovaikutus sekä elämänhallinta. Ihmissuhteissa esiintyvät haasteet korostuvat juhlapyhien aikana. Odotukset voivat olla korkealla ja johtaa pettymyksiin ja ahdistukseen, jolloin hyvinvointi voi joutua koetukselle. Mielenterveyden näkökulmasta on tärkeä tuntea tekijöitä, jotka vahvistavat hyvinvointia. Suojatekijöitä voidaan lisätä ja vahvistaa ja ne auttavat selviytymään vaikeuksien tullen.

Mielenterveyden ensiapu 1 -koulutukselle on tarjolla jatkokoulutusta Mielenterveyden Ensiapu 2 -koulutuksella niille, jotka haluavat saada tietoa mielenterveyden häiriöistä, niiden kohtaamisesta sekä mielenterveyden häiriöiden ensiavusta. Koulutuksen toteutuksesta vastaavat Centria-ammattikorkeakoulun lehtorit Maria Björkmark ja Arja Liisa Ahvenkoski.

Lisätietoja koulutuksista antavat lehtorit Maria Björkmark, p. 044 725 0568, maria.bjorkmark@centria.fi
sekä Arja Liisa Ahvenkoski, p. 044 725 0565, arjaliisa.ahvenkoski@centria.fi


   
Seuraa meitä somessa: