Ministeri Lintilä valitsi Robocoast EDIH -konsortion Suomen ehdokkaaksi

EU:n Digitaalinen Eurooppa -ohjelma (DEP), jonka budjetti on 7,5 miljardia euroa, käynnistyy vuoden 2022 alussa. Ohjelman tavoitteena on tukea pk-yrityksiä uusien digitaalisten ratkaisujen käyttöönotossa. Ohjelman moottoreina toimivat European Digital Innovation Hubs -organisaatiot (EDIH), joilla tulee olla kykyä, kokemusta ja osaamista tarjota DEP-ohjelman mukaisia digitalisaatiota edistäviä palveluita pk-yrityksille. Lisäksi valittavalla EDIH-organisaatiolla tulee olla merkittävää kansainvälisen tason osaamista joko tekoälyssä, kyberturvallisuudessa tai suurteholaskennassa. Euroopan komissio valitsee maakohtaiset EDIH-organisaatiot jäsenvaltioiden tekemien ehdotusten pohjalta.

Suomeen voi tulla korkeintaan neljä DEP-ohjelmasta rahoitetusta saavaa EDIH-organisaatiota. Ministeri Lintilä esittää Robocoast EDIH -konsortiota yhdeksi EDIH-organisaatioksi Euroopan komissiolle. Kaiken kaikkiaan TEM:n toteuttamaan hakuprosessiin osallistui 10 eri organisaatiota ja verkostoa.

Robocoast EDIH -konsortioon kuuluvat Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Savon ja Kymenlaakson maakunnissa sijaitsevat korkeakoulut, yliopistokeskukset ja Turku Science Park Oy. Konsortion koordinaatio-organisaationa toimii Prizztech Oy. Robocoast EDIH -konsortion tavoitteena on edistää Suomen valmistavan vientiteollisuuden kilpailukyvyn kasvua. Teknologianäkökulmasta Robocoast EDIH -konsortion vahvuuksia ovat kyberturvallisuus-, tekoäly- sekä automaatio- ja robotiikkaosaaminen.

Centria-ammattikorkeakoulu on mukana Robocoast EDIH -konsortiossa. Centria-ammattikorkeakoulun vahvuuksina konsortiossa ovat robotiikka, tietoturvaosaaminen, 5G-verkot ja IoT-ratkaisut. Lisäksi Centria voi tarjota robotiikkalaboratorion, tietoturvalaboratorion ja 5G-testiverkon Suomen valmistavan vientiteollisuuden yrityksille.

Robocoast EDIH -konsortio toteuttaa EDIH-palveluita toimimalla lähellä yritysrajapintaa, tunnistamalla yritysten modernisointiin liittyviä haasteita ja tukemalla niihin liittyvien kehittämistoimenpiteiden käynnistymistä. Lisäksi konsortio välittää korkeakoulujen digitaalista osaamista, opiskelijoita ja TKI-ympäristöjä sekä teknologiakumppaneita yrityksille.

 

Lisätietoja:

Marko Forsell, johtaja (TKI), Centria-ammattikorkeakoulu, p. 040 808 5128, marko.forsell@centria.fi, www.centria.fi

Mikko Puputti, p. 044 710 5343, mikko.puputti@prizz.fi, www.robocoast.eu


   
Seuraa meitä somessa: