MoreNPBiz-hankkeella tuettiin luonnontuotealan kehittämistä

MoreNPBiz

Pohjoismaisissa luonnontuotteissa piilee miljardibisnes. Kysyntää riittää maailmalla, mutta raaka-aineiden jalostus kannattavaksi liiketoiminnaksi vaatii vielä panostuksia. Toukokuussa päättyvässä MoreNPBiz-hankkeessa kehitettiin raaka-aineiden laadun todentamismenetelmiä ja energiatehokkaampaa kuivausta. Hankkeessa oli toimijoita mukana Suomesta ja Ruotsista.

- Arktisuus on luonnontuotteissa megatrendi. Puhtaita ja aitoja raaka-aineita arvostetaan maailmalla korkealle ja vientipotentiaalia olisi moniin maihin, hankkeen projektipäällikkönä toiminut Leeva Favén kertoo.

Luonnontuotteen kuivauskustannukset saattavat olla jopa yli 70 % valmistuskuluista. Hankkeessa rakennettiin hukkaenergiaa hyödyntävä kuivain, jollaista ei aiemmin ole ollut markkinoilla. Lisäksi tehtiin mobiilikuivain ja demokuivaaja sekä annettiin vinkkejä olemassa olevien laitteiden parantamiseksi. Kehitettyjen kuivaimien rakennusohjeet ovat kaikkien saatavilla. Hankkeessa laadittiin myös hukkaenergiakartta, jonka avulla yritykset voivat tunnistaa kuivauksen potentiaalisia hukkaenergialähteitä.

Ruusujuurelle, nokkoselle ja koivun lehdelle optimoitiin parhaat kuivauslämpötilat ja laaduntodentamismenetelmät. Laadun todentaminen on erittäin tärkeää etenkin vientituotteille. Hankkeessa havaittiin, että testattujen raaka-aineiden terveyttä edistävät ainesosat säilyvät parhaiten kuivauslämpötilan ollessa 60-80 astetta, jolloin saavutetaan säästöä myös energiakustannuksissa.

Centria-ammattikorkeakoulun koordinoiman MoreNPBiz-hankkeen rahoittivat Interreg Nord, Lapin liitto, Region Norrbotten ja Kaustisen seutukunta. Muita hankekumppaneita olivat Oulun ammattikorkeakoulu, Luulajan tekninen yliopisto, Hushållningssällskapet Norbotten-Västerbotten.

  • Hankkeen toteutusaika: 1/2019– 5/2021 
  • EU-tuki: 578 344 EUR
  • Kokonaisbudjetti: 915 722 EUR

Yhteystiedot: TKI-koordinaattori Leena Favén, Centria-ammattikorkeakoulu, p. 044 7250 273, leena.faven@centria.fi

https://tki.centria.fi/hanke/morenpbiz/1936


   
Seuraa meitä somessa: