Musiikin kulttuuriperintöä turvataan uusin keinoin


Kuva ICH North.

Virtuaalisella kartalla avataan perinteitä vuorovaikutteisesti.

ICH North -hankkeessa kehitetään uusia keinoja ja koulutusta musiikillisen kulttuuriperinnön turvaamiseen Suomen, Ruotsin ja Norjan pohjoisilla alueilla. Tavoitteena on tehdä näkyväksi kansanmusiikin aineetonta kulttuuriperintöä. Hanke tukee musiikin aineettoman kulttuuriperinnön säilymistä ja parempaa näkyvyyttä tuleville sukupolville sekä kehittää kulttuuriperintöön liittyvää rajat yhteistyötä niin yli rajojen kuin ruohonjuuritason perinteenharjoittajayhteisöjen ja koulutusorganisaatioiden välillä.

- Pohjoismainen kansanmusiikki on mahtavaa, koska olemme niin samanlaisia ​​ja silti niin erilaisia. On helppoa löytää yhdistäviä tekijöitä ja yhteisiä piirteitä, asioita, joita voimme jakaa. Voimme oppia toisiltamme, mutta silti asioilla on omat ainutlaatuiset erityispiirteensä. Uskon aina siihen, että yhteistyöllä ollaan vahvempia. Kaikilla organisaatioilla on samantyyppisiä haasteita esimerkiksi uusien ihmisten saamisessa mukaan ja uusien kohderyhmien tavoittamisessa. Kansanmusiikilla on hyvin vähän medianäkyvyyttä Pohjoismaissa, se on iso yhteinen ongelma. Miten ne, joille genre ei ole ennestään tuttu, voivat koskaan löytää sen? kysyy Johanna Björkholm, ICH North -hankkeen ohjausryhmän jäsen.


Kuva ICH North.

- Yhtenä ICH North -hankkeen toimenpiteenä luodaan vuorovaikutteinen virtuaalinen kartta alueen musiikkiperinteistä ja niitä harjoittavista yhteisöistä. Kartoitamme nyt hankealueen musiikkiperinnettä ylläpitäviä yhteisöjä ja toivomme osallistumista karttahankkeeseen, kertoo Lauri Oino Kansanmusiikki-instituutista.

Unescon aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksen hengessä hankkeeseen voi osallistua mikä vain ryhmä tai yhteisö, joka harjoittaa musisointia ja katsoo toimintansa eläväksi perinnöksi, jonka jatkuvuus tulevaisuudessa halutaan turvata. Osallistuja voi olla esimerkiksi yhdistys tai yhtye, mutta sen ei tarvitse olla, vaan se voi olla myös muodollisesti järjestäytymätön perinnettä harjoittava yhteisö tai yksilökin – määrittely on jätetty yhteisöille itselleen. Karttamateriaali koostuu pienestä teksti- ja ääninäytteestä sekä videosta, jossa yhteisö kertoo itse, miten turvaa perinnettään. Tähän asti kertyneet esimerkit yltävät kaustislaisesta viulunsoitosta ja Centrian ja Keski-Pohjanmaan konservatorion Jamipaja-toiminnasta Saamen eri kielialueiden musiikkiperinteiden esittelemiseen.

Hankkeessa yhdistyvät Centrian koulutusosaaminen kansanmusiikin alalla ja Unescon aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksen asiantuntijajärjestöksi akkreditoidun Kansanmusiikki-instituutin tietotaito Unescon sopimuksen jalkauttamisessa ja toimimisessa ruohonjuuritason perinneyhteisöjen kanssa. Pohjoismaisina yhteistyökumppaneina on UIT Arctic University of Norway lisäksi Pohjois-Ruotsin ja Saamenmaan perinnemusiikkitoimijoita.

Lisätietoja:

projektipäällikkö Annika Mylläri  p. 040 635 1040, annika.myllari@centria.fi

yhteyshenkilö/virtuaalinen kartta Lauri Oino p. 050 350 4600, lauri.oino@kaustinen.fi

 

 

 


   
Seuraa meitä somessa: