My Way 2 -hankkeen tavoitteena edistää työnhakijoiden ja työnantajien vuoropuhelua

Centria hallinnoi My Way 2 -hanketta, jossa kehitetään toimintamalleja Pohjois-Pohjanmaan maakunnan eteläosan työnantajien ja työnhakijoiden kohtaamiseen. Hankkeessa keskeistä on työllisyyspolkuajattelu ja tarjolla olevien palveluiden ketjutus sekä vahva ohjaus seuraavaan lenkkiin.

Hankkeen suunnittelun taustalla on ollut jo toteutunut My Way -hanke, jossa kohdistettiin työnhaun alkuvaiheeseen voimavaroja vahvistavaa ja lisäävää toimintaa. My Way -hankkeen aikana havaittiin selkeitä jatkokehittämistarpeita liittyen muun muassa henkilökohtaiseen ohjaukseen ja yhteisöllisyyden edistämiseen sekä digitaalisten ja vuorovaikutteisten palveluiden, yritysten rekrytointiosaamisen ja monialaisen yhteistyö- ja toimijaverkoston kehittämiseen. Jatkokehittämistarpeiden pohjalta saatiin rahoitus My Way 2 -hankkeelle. Palveluiden jatkokehittämistä tehdään asiakasnäkökulmasta, yhteiskehittämisen avulla, palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntäen.

My Way 2 -hankkeen tuloksena ehkäistään työttömyyden uhkaa kaikissa työelämän vaiheissa ja vaikutetaan hankkeen toimenpitein työttömyyteen, ammatinvaihtajiin ja työelämän ulkopuolella olevien työllistymiseen. Hankkeen tuloksena maakunnan kasvualoja edustavien yritysten työvoiman saanti paranee ja konkreettisena tuloksena syntyy toimintamalli moniammatilliselle verkostolle.

Hanke on ensisijaisesti suunnattu toisen- ja korkea-asteen koulutuksen saaneille työnhakijoille ja työttömyysuhan alaisille. Hankkeen toimenpiteitä suunnataan myös alueen yrityksille sekä työllisyys- ja elinkeinotoimijoille. Hanke toteutetaan ajalla 1.4.2019 – 31.3.2022.

Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 523 000 euroa. Pohjois-Pohjanmaan Ely on myöntänyt hankkeelle ESR-rahoitusta (80%). Muita rahoittajia ovat Centria-ammattikorkeakoulu Oy (hallinnoija), Nivala-Haapajärven seutu/NIHAK ry, Ylivieskan Teknologiakylä YTEK Oy, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU ja 8 alueen kuntaa (Kalajoki, Oulainen, Sievi, Alavieska, Merijärvi, Haapavesi, Pyhäntä ja Siikalatva).

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Maija-Riitta Vuoti, p. 040-357 9598, maija-riitta.vuoti@centria.fi

Projektityötekijä Mari Murto, p, 040-184 8237, mari.murto@centria.fi

 


   
Seuraa meitä somessa: