Nuorisotyö tukemassa yläkoulujen toimintaa

Osallisuuden vahvistaminen nuorten kasvuympäristöissä ja –yhteisöissä -hanke (OSAVA) järjestää NUORISOTYÖ JA KOULU NE YHTEEN SOPPII! –työpajan Nuori2017-tapahtumassa Tampereella Hämeen partiopiirin Partio 1 -tilassa tiistaina 28.3. klo 14.30-15.30.

Työpajan tavoitteena on pohtia nuorisotyöntekijöiden mahdollisuuksia tukea yläkoulujen toiminnan kehittämistä. Koulujen uudistuva opetussuunnitelma antaa tähän hyvät mahdollisuudet. Työpajassa tarkastellaan nuorisotyön ja yläkoulujen moniammatillisen yhteistyön käytännön toimintamalleja yläkoulujen uudistuvien opetussuunnitelmien näkökulmasta.

 

Monipuolista nuorisotyötä yläkouluihin

 

Kouluissa on otettu käyttöön oppiainerajoja ylittävät oppimiskokonaisuudet ja perusopetukseen on määritelty seitsemän laaja-alaista osaamistavoitetta. Näiden tavoitteiden saavuttamista edistää moniammatillisen yhteistyön hyödyntäminen ja nuorisotyön aseman vahvistaminen yläkoulun arjessa. Koulun henkilökunnan, kunnan, seurakunnan ja järjestöjen nuorisotyön olisi luotava entistä vahvempia verkostoja. Heidän tulisi kehittää kouluissa moniammatillista (opetusala, nuorisoala, sosiaaliala, terveysala) ja perhekeskeistä työotetta, yhteisöllisiä toimintatapoja ja tukea koulun sosiaalityötä. Rinnakkain tekeminen pitäisi kääntää yhteiseksi tekemiseksi.

 

Nuorten aktivointi, osallisuus, osallistaminen, tukeminen ja kouluviihtyvyyden lisääminen ovat eräitä nuorisotyön tavoitteita koulussa. Työpajassa jaetaan osallistujien kesken toteutettuja hyviä käytän-teitä nuorisotyöstä koulussa sekä ideoidaan uusia toimintamalleja ja työkaluja. Halutaan saada aikaan vuorovaikutteinen kohtaaminen, jossa ammattilaiset jakavat omia kokemuksiaan. Sosiaalisen median työkalujen käyttö nuorten aktivoimiseksi ja osallisuuden kasvattamiseksi on yksi esiin nostettava mahdollisuus.

 

OSAVA-hanke on Centria-ammattikorkeakoulun organisoima ja Euroopan sosiaalirahaston rahoittama hanke, jossa toteutetaan Ylivieskan, Haapajärven ja Alavieskan yläkoulujen ja nuorisotyön toiminta-kulttuurien uudistumiseen tähtäävää kehittämistyötä.

 

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Reetta Leppälä. p. 044 4492 645, reetta.leppala@centria.fi

ja projektityöntekijä Minna Koirikivi, p. 040 6341 066, minna.koirikivi@centria.fi


   
Seuraa meitä somessa: