Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee Centrian hanketoimintaa mittavalla summalla

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Centria-ammattikorkeakoulun kiertotaloushankkeelle 475 000 euroa harkinnanvaraista erityisrahoitusta. Chemistry for Circular Economy -hankkeelle myönnetyn rahoituksen avulla Centriassa voidaan tunnistaa alueen elinkeinoelämän kannalta strategisesti tärkeitä kehitysalueita ja vastata entistä paremmin alueen liiketoimintakentän muuttuviin tarpeisiin. Hankkeessa tullaan vahvistamaan TKI-palveluita, panostamaan infrastruktuurin kehittämiseen ja kasvattamaan osaamista esimerkiksi kansainvälisten verkostojen avulla. Hankkeessa tehtävillä toimenpiteillä tuetaan alueen elinkeinoelämää ja vahvistetaan Centrian asemaa alueen tutkimus- ja kehitystoimijana kemian ja kiertotalouden alalla.


- Hienoa, että alueen erikoislaatuisuus on huomattu valtakunnan tasolla ja Centria-ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystoimintaa tuetaan tällä tavoin, toteaa kemia- ja biotaloustiimiä vetävä TKI-päällikkö Tero Tuuttila Centriasta. - Centrian toiminta-alueella sijaitsee merkittäviä kemian-, paperi- ja sellu- sekä veneteollisuuden keskittymiä. Esimerkiksi Kokkolan suurteollisuusalueella, Kokkola Industrial Parkissa, sijaitsee Skandinavian suurin epäorgaanisen kemian keskittymä. Näiden lisäksi alueelta löytyy myös monia muita teollisuuden aloja. Kolmivuotisen rahoituksen saaneen Circle -hankkeen avulla voimme kehittää Centrian kemia ja biotalous -painopistealueen TKI-toimintaa ja omalta osaltamme edistää alueen elinkeinoelämän kehitystä.

Rahoitus myönnettiin ammattikorkeakoulun strategian mukaisen profiloitumisalueelle sijoittuvan, TKI-hankesuunnitelman mukaisen hakemuksen perusteella. Rahoitusta saivat Centrian ohella muiden muassa Novia yrkeshögskolan, Yrkeshögskolan Arcada sekä Seinäjoen ammattikorkeakoulu.


Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt ammattikorkeakouluille viisi miljoonaa euroa harkinnanvaraisena valtionrahoituksena tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan (TKI). Kohdistettu haku toteutettiin tänä vuonna kolmatta kertaa. TKI-hankehaku on pysyvä tapa vahvistaa strategista suunnittelua ja johtamista sekä tukea TKI-toiminnan laatua ja vaikuttavuutta.


Lisätietoja:


TKI-päällikkö Tero Tuuttila, p. 040 190 4788, tero.tuuttila@centria.fi

Centrian kiertotaloushankkeelle rahoitusta  Opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Kuvituskuva kiertotaloudesta.


   
Seuraa meitä somessa: