Opinnäytetyöllä mukaan TKI-toimintaan - Bilinessä etsitään keinoja vireystilan mittaamiseen

Centria-ammattikorkeakoulun opiskelijat voivat päästä mukaan monipuoliseen ja laadukkaaseen tki-toimintaan jo opiskeluaikana. Viimeisin esimerkki tulee Biline-hankkeesta, jossa opiskelijat ovat päässeet suorittamaan työharjoitteluja ja opinnäytetyötä. Yksi Biline-hankkeessa mukana olevista opiskelijoista on Laura Leiniö, kolmannen vuoden tieto- ja viestintätekniikan insinööriopiskelija, joka on valinnut suuntautumislinjakseen teknologiajohtamisen. Leiniö aloittaa opinnäytetyön tekemisen Biline-hankkeelle aiheenaan työntekijän vireystilan mittaaminen osana työturvallisuuden kehittämistä.

 Leiniö kertoo kiinnostuneensa hankkeesta heti siitä kuultuaan. Teknologiajohtamisen opinnoissa kaupallinen osaaminen ja insinöörityö yhdistyvät, mikä on hyvä näkökulma hankkeessakin. Bilinen teemat herättivät Leiniön kiinnostuksen, sillä hankkeessa yhdistyvät sekä digitaalisuus että työelämän muutos ja kehittäminen.

 Leiniö on innoissaan hankkeeseen osallistumisesta.

-Opiskelijana on hienoa päästä näkemään, mitä Centriassa tehtävä tutkimus- ja kehitystyö oikeasti tarkoittaa. Toisaalta on hienoa päästä näkemään projektityöskentelyä, koska siihenhän työelämässäkin ollaan siirtymässä yhä enenevässä määrin.

 Leiniön opinnäytetyössä tutkitaan turvallisuuden kannalta tärkeää aihetta. Työntekijän vireystilaa mittaamalla voidaan välttyä monenlaisilta onnettomuuksilta, mutta sen mittaaminen on haastavaa. Vireystila koostuu useista muuttujista, jotka täytyy saada mitattua luotettavasti ja henkilökohtaista tietoturvaa huomioiden. Leiniön tekemän tutkimuksen avulla hanketiimi kehittää sopivia ratkaisuja aitoon ympäristöön.

 -Olen innoissani hankkeesta, ja ylpeä, että saan olla mukana. Opinnäytetyöni valmistuu vuoden loppuun mennessä, Leiniö kertoo.


   
Seuraa meitä somessa: