Parhaat opinnäytetyöt Centria-ammattikorkeakoulussa 2016-2017

Centria-ammattikorkeakoulu palkitsee vuosittain valmistuneita opinnäytetöitä "Paras opinnäytetyö" -kunniakirjalla ja stipendillä. Palkittavat opinnäytetyöt julkistettiin tänään 9.6.2017 Centria-ammattikorkeakoulun lukuvuoden päätösjuhlassa. 

Tekniikka
Riikka Hyrkäs: Digitaalisten mediaopintojen huomioarvotutkimus - Case MT Mediateko Oy. Kunniakirja ja 500 € stipendi. Työelämäyhteistyö: MT Mediateko Oy.
Perustelut: Aihe on työelämälähtöinen ja opinnäytetyö on kehittänyt opiskelijan asiantuntijuutta mainonnan alalla. Työssä on innovatiivisuutta, digitaalisten mediaopintojen huomioarvotutkimusta ei aiemmin ole tutkittu kyseisessä ympäristössä. Toimeksiantaja on tyytyväinen tutkimustuloksiin ja pystyy hyödyntämään niitä toiminnassaan.

Liiketalous
Jenni Fors & Minerva Grönlund. Sähköinen taloushallinto - sähköisen taloushallinnon käyttäminen Keski-Pohjanmaan seudun yrityksissä. Kunniakirja ja stipendit 500 €.
Perustelut: Työ eteni aktiivisesti ja määrätietoisesti, opinnäytetyön viimeistely on erityisen hyvää. Se täyttää esimerkillisen opinnäytetyön mitat; tavoitteellinen toiminta, prosessin hallinta, perehtyneisyys kirjallisuuteen, empiirisen ja teoriaperustan yhteys, yksityiskohtainen ja laaja empiirinen tutkimus, selkeä ja looginen rakenne, tekijöiden oma aktiivisuus, huolellisuus ja määrätietoisuus.

Sosiaaliala
Marjut Turpeinen. Teknologia on sosiaalista. Uusi teknologia kuntoutustyön tukena. Kunniakirja ja stipendi 500 €.
Perustelut: Opinnäytetyö on työelämälähtöinen, monialainen ja ammatillisesti kiinnosta. Opinnäytetyön tekijä on tarttunut rohkeasti ajankohtaiseen teknologiaa ja hyvinvointia yhdistävään aiheeseen ja onnistunut yhdistämään kuntoutukseen liittyvää peliteknologian ja robotiikan samaan opinnäytetyöhön.

Humanistinen ja kasvatusala
Henna Weckman: Opiskelijamentorointi kirkon nuorisotyönohjaajan ammatillisen kasvun tukena. Kunniakirja ja stipendi 500 € opinnäytetyön tekijälle. Työelämäyhteistyö: Kirkkohallitus.
Perustelut: Opinnäytetyössä tarkastellaan koulutuksellista innovaatiota, opiskelijamentorointia ja sen soveltamista Centrian työelämälähtöiseen aikuiskoulutusryhmään, jonka toteutus tapahtui yhteistyössä Lapuan hiippakunnan kanssa. Opinnäytetyö on merkittävää uutta tietoa monimuotoistuvasta aikuiskoulutuksesta ja auttaa koulutuksen toteuttajaa suunnittelemaan työelämäläheisiä koulutussovelluksia. Opinnäytetyön tuloksia soveltamalla voidaan myös tuoda opiskelijamentorointi yhdeksi sillaksi koulutuksen ja työelämän välille.

Musiikki
Pauliina Virkkala. ”On niin kiva laulaa ja oppia uutta” Kuorolaulun motivaatio Kokkolan Naislaulajissa. Kunniakirja ja stipendi 500 €. Työelämäyhteistyö: Kokkolan Naislaulajat ry.
Perustelut: Opinnäytetyön fokus on kuorotoiminnan ydinkysymys laulajien motivaatio harrastukseensa. Tämän kysymyksen selvittäminen auttaa kuoroa kehittämään toimintaansa ja kuoronjohtajaa ymmärtämään luovaa organisaatiotaan ja sen taiteellisuutta. Opinnäytetyö on työelämälähtöinen ja se tuottaa lisäarvoa niin tutkimuksen kohdejoukolle kuin tekijällekin.

Ylemmät amk-tutkinnot, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen
Anu Heikkilä: Saman katon alla: Neuvolan ja kolmannen sektorin asiakaslähtöinen yhteistyömalli lapsiperheiden hyvinvointipalveluissa. Kunniakirja ja stipendi 500 €. Työelämäyhteistyö: Soite.
Perustelut: Opinnäytetyön prosessissa tiivis yhteistyö neuvolan ja kolmannen sektorin eri toimijoiden kanssa kehittämällä mallin, jossa lapsiperheille järjestetään säännöllistä yhteistä tapaamista ja tapaamisen oheen erilaista perheitä tukevaa toimintaa, koulutusta ym. Malli toimii ja eri tahot ovat sitoutuneet toimintaan.


Ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä ohjaavat opettajat valitsevat koulutusaloittain "Parhaan opinnäytetyön". Palkittavat opinnäytetyöt valitaan niiden opinnäytetöiden joukosta, jotka on arvioitu Centria-ammattikorkeakoulun arviointikriteerien perusteella arvosanalla kiitettävä. Palkittavia opinnäytteitä valittaessa kiinnitetäään erityistä huomiota siihen, että tehty opinnäytetyö tuo uutta tietoa Centria-alueen elinkeino- ja työelämään. Työelämäkumppaneilla on erittäin tärkeä rooli opinnäytetöiden aiheita valittaessa ja kehittämistehtävien ohjaamisessa.

Lisätietoja: Koulutusjohtaja Pekka Hulkko, pekka.hulkko@centria.fi, p. 044 725 0047


   
Seuraa meitä somessa: