Pietarsaaren Vanhan sataman aluetta kehitetty monin tavoin kuluneen kahden vuoden aikana

Pietarsaaren Vanhan sataman aluetta on kehitetty hankkeessa ”Varumärkesbygget Gamla hamn” – Vanhan sataman brändäys. Hanke alkoi 1.4.2017 päättyen 31.1.2019. Ideointiin ovat osallistuneet muun muassa asukkaat, yritykset ja yhdistykset. Hankkeen alussa selvitettiin, millaisia tunteita asukkailla ja vierailijoilla on aluetta kohtaan, ja mitä alueella halutaan tehdä.

Hankkeen aikana on luotu muun muassa uusi katto-organisaatio – Pietarsaaren Vanha satama ry sekä uudet yhteiset kotisivut yhdistykselle, Vega-säätiölle ja Jacobstads Wapenille. Hankkeen puitteissa on toteutettu yhteinen graafinen ulkoasu, yhteisiä tapahtumia, infokylttejä alueen historiasta, alueen kartta sekä video laivan ja veneen rakentamisesta seudulla ennen ja nyt.

Kyltit ja video esitellään ensimmäistä kertaa infotilaisuudessa tiistaina 12.2.2019 klo 10.00 Laivapihalla (Vanhan Haminantie 19, Pietarsaari).

Koko materiaaliin yleisöllä on mahdollisuus tutustua tapahtumassa ”Talvi Vanhassa satamassa” 16.2.2019 klo 11.00 – 14.00, jolloin alueella tapahtuu myös paljon muuta.

Tervetuloa!

Lisätiedot: projektipäällikkö Daniela Mårtenson p. 040 653 2882, daniela.martenson@centria.fi

www.vanha-satama.fi

 


Resultaten av Gamla hamn-utvecklingen
2017-2019

Gamla hamn i Jakobstad har utvecklats färdigt inom projektet Varumärkesbygget Gamla hamn 1.4.2017-31.1.2019.  Invånare, företag, föreningar m.fl. har jobbat tillsammans för att utveckla området. Man började med samskapande processer för att reda ut vad invånare och besökare känner för stället och vill göra där. Projektet har resulterat i bl.a. en ny takorganisation Gamla hamn i Jakobstad rf och en ny gemensam hemsida för föreningen, Vega-stiftelsen och Jacobstads Wapen. Gemensamt grafiskt utseende, gemensamma evenemang, informationsskyltar om historien i området och kartskylt över området samt video om skepps och båtbyggande i regionen förr och nu har tagits fram i projektet.

Informationstillfälle, med bl.a. premiärvisning av skyltar och video, den 12.2 kl. 10 på Skeppsgården (Gamla hamnvägen 19, Jakobstad).

Allmänheten har möjlighet att bekanta sig med allt material under evenemanget Vinter i Gamla hamn 16.2 kl. 11-14 då det också sker mycket annat på området.

Välkomna!

Mer information: projektledare Daniela Mårtenson tel. 040 653 2882, daniela.martenson@centria.fi

www.gamla-hamn.fi 

 


   
Seuraa meitä somessa: