Robotiikkaa etänäCentria ja Oulun yliopisto kehittävät robotiikan etäoppimisympäristöä vastaamaan muuttuneisiin koulutustarpeisiin.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoittaman Rakentamisrobotiikan etäoppimisympäristö -hankkeen tavoitteena on toteuttaa järjestelmä, joka mahdollistaa hankkeen nimen mukaisesti robotiikan oppimisen etänä paikasta ja ajasta riippumatta.

Hanke toteutetaan Centria-ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston yhteishankkeena. Oppiminen ja opettaminen ovat muuttaneet muotoaan verrattuna tavanomaiseen luokassa tapahtuvaan lähiopetukseen. Oppilaitoksien on viimeistään koronapandemian haasteiden myötä täytynyt muuttaa opetustaan etä- ja hybridiopetuksen suuntaan. Korkeakouluilla on jo pitkään ollut käytössä useita digitaalisia ympäristöjä, jotka mahdollistavat useita erilaisia opetustapoja ja opiskelijat ovat hyödyntäneet näitä ympäristöjä mm. Centrialla monimuoto-opetuksessa. Tästä huolimatta, erityisesti laboratorioharjoitukset ovat haasteellisia opetettavia etämuotoisena. Nyt rahoitetussa hankkeessa hyödynnetään robottisolujen simulointimalleja ja digitaalisia kaksosia. Digitaaliset kaksoset yhdistettynä fyysisiin robotteihin mahdollistavat oikeiden teollisuusrobottien käyttämisen osana oppimiskokemusta. Oppimiskokemusta vahvistetaan myös virtuaalitodellisuustekniikoilla, jotka mahdollistavat robottisolujen realistisen visualisoinnin.

Hankkeen toteutusaika: 1.12.2021 – 31.8.2023

Hankkeen kokonaisbudjetti: 349 000 €

Lisätietoja: projektipäällikkö Tomi Pitkäaho p. 040 485 8219, tomi.pitkaaho@centria.fi

 


   
Seuraa meitä somessa: