Sairauspoissaoloihin pureudutaan digitalisaation keinoin

Lyhyet sairauspoissaolot aiheuttavat suuria kustannuksia työnantajille vuosittain. Erityisesti lyhyiden sairauspoissaolojen alakohtaiset syyt jäävät useimmiten yhä hämärän peittoon. Ammattikohtaiset syy-yhteydet toistuvien, lyhyiden sairauspoissaolojen taustalla voivat olla avain työhyvinvoinnin parantamiseen sekä poissaolojen vähentämiseen. Tähän aiheeseen pureudutaan Centria-ammattikorkeakoulun Lyhty-hankkeessa digitalisaatiota hyödyntämällä.

Työterveyshuolto nähdään tärkeässä roolissa henkilön kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäjänä. Niin sanotut ammattitaudit, työn rasituksen tunnistaminen ja ennakoiva hoito ovat jo nyt tärkeässä roolissa työterveyden kentällä. Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa Lyhty (lyhyiden työpoissaolojen ennaltaehkäisy) –hankkeessa etsitään syitä erityisesti niille poissaolon aiheuttajille, joita ei ole vielä laajasti tunnistettu. Lyhyiden poissaolojen syy-seuraussuhteisiin pureutuminen mahdollistaa entistä syvällisemmän käsityksen luomisen työntekijän poissaolojen syistä. Kun näitä syitä tunnistetaan ammattikohtaisesti, voidaan luoda ennaltaehkäiseviä työkaluja hyvinvoinnin edistämisen tueksi.

Lyhty-hankkeessa lyhyitä työpoissaoloja tutkitaan digitaalisuuden avulla. Big Dataa, eli laajaa historia-aineistoa eri ammattialoilta, kerätään ja analysoidaan tekoälyn avulla. Näin voidaan tunnistaa toistuvia kaavoja ja pinnan alta löytyviä syitä juuri lyhyille poissaoloille. Kun tunnistetaan taustalla toimivia syitä, voidaan kehittää ennakoivia toimenpiteitä, joissa ovat mukana monialaiset hyvinvoinnin toimijat.

- Aineiston keruu ja analysointi ei ole hankkeen itsetarkoitus, vaan tiedon välittäminen ja uusien palvelupilottien rakentaminen sellaisten tahojen kanssa, jotka tuottavat työhyvinvointipalveluja tai suunnittelevat alan yrityksen perustamista, kertoo projektipäällikkö Marja-Liisa Hiironen.

Uuden yhteistyön kautta saadaan työuria pidennettyä, ja tietenkin tärkeimpänä tuloksena työntekijät voivat kokonaisvaltaisesti hyvin.

Työhyvinvoinnin kehittäminen esimiesnäkökulmasta -seminaari
Lyhty-hankkeen aloitusseminaarissa 22.5. Centria-ammattikorkeakoulussa paneudutaan työhyvinvoinnin kehittämiseen esimiesnäkökulmasta. Työterveyslaitoksen johtaja Pauli Forma kertoo strategisesta työhyvinvointijohtamisesta digi-aikana. Esimiestyö on kokenut suuria muutoksia viime vuosina, ja esimiehen työ on muuttunut esimiespalveluksi. Tästä kertoo lisää muutostoimisto Flow:n Susanna Paloheimo. Hankkeessa kehitettävä yhteistyö tarvitsee tuekseen laajan hyvinvointitoimijoiden verkoston. Aloitusseminaariin ovat tervetulleita kaikki aiheesta kiinnostuneet.

Seminaari 22.5.2019 klo 14.30 - 17.45 
Centria-ammattikorkeakoulu (Suuropetustila), Talonpojankatu 2, Kokkola  

Seminaarin ohjelma 

Lisätiedot: TKI-asiantuntija, LYHTY-hankkeen projektipäällikkö Marja-Liisa Hiironen, marja-liisa.hiironen@centria.fi, p. 040 572 7769 / Lyhty-hankkeen kotisivut

 


   
Seuraa meitä somessa: