SecuBot-hanke järjestää kaikille avoimen tietoturvatapahtuman Pietarsaaressa

Tietoturvahyökkäykset ja haittaohjelmat ovat uhka julkisen sektorin ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksille. Viestinnän luottamuksellisuus ja salaus ovat avainasemassa. Tietoturvaosaamisesta halutaan luoda Pohjanmaan alueelle ja kansallisella tasolla Suomelle kilpailuetu. Paras tapa vastata näihin kasvaviin haasteisiin toiminta-alueella on tietoisuuden ja osaamisen tason kehittäminen jo varhaisessa vaiheessa.

SecuBot - hankkeen päätarkoitus on vastata ennakoivasti tietoturvahaasteisiin. Hankkeessa rakennetaan tarvittavan tietoturvakaluston ja -ohjelmistot sisältävä laboratorioympäristö Pietarsaaren Campus Allegroon tukemaan alueen TKI-toimintaa. Tavoitteena on luoda alueen yrityksiä palvelevaa uutta osaamista ja sitä kautta nostaa alueen tietoturvan tasoa ja tietoturvatietoisuutta näitä tulevia uhkia vastaan.

 

Hanke järjestää kaikille avoimen tietoturvailtapäivän Pietarsaaressa Campus Allegron Rotunda-salissa 8.2.2018 klo 12:30 alkaen.

 

 

OHJELMA

12:30–13:00 Ilmoittautuminen ja kahvi

13:00–13:15 Ritva Saviluoto (Centria-ammattikorkeakoulu) – Tietosuoja

  • Oikeus yksityisyyteen

13:15–14:30 Martti J. Lehto (Jyväskylän yliopisto) – Ihminen ja Tietoturva

  • · Ihminen ja kybermaailman muutos
  • · Kansalaisen yksityisyys digitaalisessa maailmassa
  • · Ihmisen kyberturvallinen toimintaympäristö


14:30–14:45 Tauko

14:45–16:00 Erkki Mustonen (F-Secure) – Yrityksen kyberturvallisuuden kulmakivet

  • · Tietoturvallisuus avoimuuden uhkana, mitä olemme oppineet menneisyydestä?
  • · Perusasiat kuntoon – onko tietoturva edelleen vain kulu?
  • · Ihmiset, digitalisaatio ja turvallinen tulevaisuus – pelkkää utopiaa

16:00– Jälkikeskustelut

 

Tapahtuman esiintyjät puhuvat suomea

 

Lisätiedot:

Tom Tuunainen, Centria tutkimus ja kehitys, p. 040 681 7207, tom.tuunainen@centria.fi


   
Seuraa meitä somessa: