Sote-alan sijaiset vakaana työvoimareservinä poikkeusaikoina

Centria tutki sote-alan sijaisten lyhyitä sairauspoissaoloja – datajulkaisu Työterveyslaitoksen Työelämätieto-sivustolla

Sote-ala on käynyt läpi haastavia aikoja, mutta sijaisten rooli alalla on pysynyt vakaana. Poikkeuksellinen vuosi 2020 paljastui epätavalliseksi myös sote-alan sijaisten ja vakinaisen henkilöstön poissaolojen saralla. Sijaisten poissaolojen määrä pysyi aiempaa vastaavana, mutta ensimmäistä kertaa vakinaisen henkilöstön poissaoloja kertyi vähemmän kuin sijaisten. Kertooko tämä vakinaisen henkilöstön venymisestä ja miltä tulevaisuus näyttää?

Centria-ammattikorkeakoulussa tutkittiin sote-alan lyhyitä sairauspoissaolotietoja vuosina 2017-2020 Kokkolan ja Pietarsaaren alueella. Tutkimuksessa kerättyä dataa analysoitiin tekoälyn avulla. Poissaolojen kehitys vuosina 2017-2019 oli tasaista niin sijaisilla kuin vakinaisella henkilöstölläkin, mutta vuonna 2020 tilanne muuttui huomattavasti. Ensimmäistä kertaa vakinaisen henkilöstön poissaolojen määrä laski alle sijaisten vastaavan luvun. Sijaisilla poissaolojen määrä oli kuitenkin vakaa.

”Näyttää siltä, että sijaisten rooli on ollut tasainen läpi pandemiavuosien. Vakinaisen henkilöstön kohdalla haastava vuosi on ehkä saanut henkilöstön venymään. Se jää nähtäväksi palautuuko luvut aiemmalle tasolle vai kantaako ala poissaolojen velkaa”, pohtii Marja-Liisa Hiironen Centria-ammattikorkeakoulusta.

Lyhyitä sairauspoissaoloja tutkittiin LYHTY – Lyhyiden työpoissaolojen ennaltaehkäisy -hankkeessa. Tavoitteena oli tunnistaa alakohtaisia riskitekijöitä ja kehittää työhyvinvointia kehittäviä palveluita. Lyhyet sairauspoissaolot ennakoivat pitkiä poissaoloja, joten haasteisiin reagoiminen ajoissa parantaa työhyvinvointia ja säästää työnantajan kustannuksia pitkällä aikavälillä. Sote-sijaisten poissaolojen tutkimusta ei ole aiemmin tehty kattavasti, mutta heidän roolinsa alalla on välttämätön. Kootun tiedon toivotaan herättävän huomiota koko henkilöstön hyvinvoinnin merkitykselle.

Lyhyiden sairauspoissaolojen analyysi ja datapaketti sote-alalla julkaistiin yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa Työelämätieto-sivustolla. Sivusto jakaa avointa tietoa työelämän ilmiöistä sekä työn ja terveyden vuorovaikutuksesta.

”On hienoa päästä jakamaan LYHTY-hankkeessa kerättyä tietoa valtakunnallisesti. Meidän toiveemme on, että tiedon avulla työnantaja, työntekijä ja työhyvinvointipalvelut yhdessä lähtevät ennaltaehkäisemään sairastumisia”, Hiironen kertoo. 

Tiedon keräsi ja analysoi ESR- ja TSR-rahoitettu LYHTY – Lyhyiden työpoissaolojen ennaltaehkäisy -hanke, jonka toteuttaa Centria-ammattikorkeakoulu. Hankkeen toteutusaika on 1.11.2018 – 31.12.2021

 

Työelämätieto-julkaisut

Datasivu: https://www.tyoelamatieto.fi/#/fi/dashboards/lyhty

Analyysi: https://www.tyoelamatieto.fi/#/fi/articles/analysisLyhty

 

Lisätietoja

Marja-Liisa Hiironen, LYHTY-hankkeen projektipäällikkö
Centria-ammattikorkeakoulu
marja-liisa.hiironen@centria.fi
+358 40 5727 769 

Leena Toivanen, LYHTY-hankkeen viestintävastaava
Centria-ammattikorkeakoulu
leena.toivanen@centria.fi
+358 40 7013 221


   
Seuraa meitä somessa: