Teollisuuden työtehtäviin tutustuminen käy myös virtuaalisesti


Opettajia ja opiskelijoita kutsutaan virtuaalisille yritysvierailuille.

Alueemme teollisuus tarvitsee tulevaisuuden osaajia. Centria-ammattikorkeakoulu on mukana toteuttamassa Uuden osaamisen lukio -hanketta, jolla vastataan toimintaympäristön muutoksiin ja uuden lukiolain vaatimuksiin kehittämällä ja lisäämällä lukioiden elinkeinoelämä- ja korkeakouluyhteistyötä.

Yhtenä hankkeen käytännön toimintamuotona ovat etäyhteyksin järjestettävät yritysvierailut. Ensimmäinen järjestettiin jo keväällä 2021 Scanfil Oyj:n Sievin tehtaan kanssa. Lukuvuodelle 2021–2022 on suunniteltu toteutettavan 2–4 uutta vierailua.

Pihla Group Oy:n Eskolan tehdas esittäytyy etävierailulla tiistaina 22.3.2022 klo 9. Mukaan ovat tervetulleita koulutusorganisaatioiden opiskelijat, opettajat ja muu henkilöstö. Etävierailu mahdollistaa tutustumisen niin tuotantoon kuin yrityksen henkilöstön työtehtäviin. Yrityksen kannalta etävierailu on mahdollisuus esittäytyä nuorille potentiaalisena tulevaisuuden uravaihtoehtona.

Uuden osaamisen lukiot haluavat tarjota opiskelijoilleen erinomaiset mahdollisuudet työelämä- ja yrittäjyystaitojen kehittämiseen ja edistävät opiskelijoiden työllistymistä alueen yrityksiin sekä hakeutumista korkeakouluopintoihin.

Pihla Group Eskolan tehtaalle suuntautuva etävierailu järjestetään kahden hankkeen yhteistyönä: UuLops (1.9.2020 - 31.8.2022) ja VÄKEVÄ eli Kestävä kehitys, digitalisaatio ja kansainvälisyys osana yrittäjyyskasvatusta (1.5.2021 - 30.4.2023).

Pihla Group Oy:n kutsu opiskelijoille ja opettajille

 

Lisätietoja:

UuLops- ja VÄKEVÄ-hankkeiden yhteyshenkilö Centriassa Kaija Arhio p. 044 449 2570, kaija.arhio@centria.fi

 


   
Seuraa meitä somessa: