Toimivat markkinat tarvitsevat osaavia yrittäjiä ja tietoisia kuluttajia


Centria kehittää KKV Kampusta.

Kaupankäynnin maailma ja toimintaympäristö ovat ajan myötä muuttuneet. Esimerkiksi päivittäistavaroita ostaessaan kuluttaja tekee hankintoja verkkokaupoista ja itsepalvelumyymälöistä. Ostaja ja myyjä eivät välttämättä tapaa henkilökohtaisesti, jotta kaupasta ja sen ehdoista voitaisiin neuvotella. Toimintaympäristö digitalisoituu ja muuntuu koko ajan ja se muuttaa niin kuluttajan kuin myyjän osaamisen ja tarvetta ja kykyjä tiedostaa omaa toimintaansa.

Jatkuvalla oppimisella vastataan tarpeeseen kehittää ja uudistaa osaamista elämän ja työuran eri vaiheissa. Markkinoiden muutoksissa työntekijöiden jatkuva oppiminen on ennakoiva ja vaikuttava investointi, joka vähentää erilaisten korjaavien toimenpiteiden tarvetta.

Yrityksen kyvykkyys noudattaa myyjänvastuuta on kilpailuetu ja se myös auttaa kehittämään tuotteita ja palveluihin, joihin kuluttajat voivat luottaa. Luottamus lisää yrityksen menestystä myynnin lisääntymisenä ja toisaalta kuluttajien luottamus on tärkeää yrityksen maineen kannalta.

Kilpailu- ja kuluttajavirastossa on pohdittu, millä keinoin toimintaympäristön muutoksesta johtuvaan osaamisvajeeseen voidaan vastata tarpeeksi nopealla ja joustavalla tavalla. Valvonnan ohella kouluttautumismahdollisuuksien tarjoaminen oppija- ja työelämälähtöisesti on niin kutsuttua valmentavaa otetta, jota Kilpailu- ja kuluttajavirastolta viranomaisena odotetaan.

KKV Kampus on uusi digitaalinen oppimisalusta, joka on tarkoitettu ammatillisen toisen-asteen ja korkea-asteen koulutukseen. Kampukselta löytyy perus- ja jatkokurssit sekä kuluttajataitojen että myyjänvastuun osaamisen näkökulmasta. Kurssit sisältävät harjoituksia kuluttajansuojalain noudattamisesta kuluttajakaupassa.

- KKV Kampuksella työntekijällä ja ammattilaisella on mahdollisuus uudistaa kuluttajansuojan osaamistaan ennakoivasti, jotta työssä kehittyminen, yrittäjyys tai työllistyminen uusiin tehtäviin ja uralla eteneminen olisi mahdollista”, kertoo Kilpailu- ja kuluttajaviraston Oppimisen palveluiden johtava asiantuntija Taina Mäntylä.

KKV Kampukselle rakennetut kurssit ovat oiva apu opettajalle ja kouluttajalle. Kurssien sisältöjä ovat yhteiskehittäneet myös joukko Centrian kouluttajia.

-Kilpailu- ja kuluttajaviraston kanssa hedelmällinen yhteistyö lähti liikkeelle Taina Mäntylän kanssa käydyistä keskusteluista yrittäjyyskasvatuspäivillä 2019. KKV:n asiantuntijat vierailivat Centria Rekry -tapahtumassa alkukeväästä 2020 ja esittelivät ensimmäistä kertaa isommalle kuulijajoukolla myyjän vastuupolkukuvion. Tästä yhteistyö on syventynyt vuosien mittaan ja olemme Centrian opettajien kanssa saaneet olla mukana yhteiskehittämässä KKV Kampuksen digitaalista oppimisympäristöä. Oppiminen ja opetus uudistuvat yhdessä ja yhteistyössä työelämän kanssa. Yhdessä oppimisen kulttuurissa myös opettaja on uusien haasteiden edessä. On tärkeää tiedostaa tämä ja olla mukana yhteiskehittämässä uusia digitaalisiin oppimisympäristöjä, jotta saamme vietyä nämä myös mukaan opetukseen, kertoo Asta Aikkila-Vatanen Centriasta.

- Olemme kiitollisia, että olemme saaneet tehdä tiivistä yhteistyötä Centrian kanssa. Meillä Oppimisen palveluissa ydinajatuksena on, että kaikki KKV Kampuksen sisältö, myös tulevat alakohtaiset mikrokurssit, kehitetään yhteistyössä käyttäjien kanssa. Tähän etsimmekin jatkossa lisää kouluttajia ammatilliselta ja korkea-asteelta, jatkaa Mäntylä.

Markkinoilla menestyvät ne yritykset, jotka näkevät kuluttajansuojan osana asiakaslähtöistä ja kestävää toimintaa. Kuluttajansuojan osaajana toimiminen edellyttää jatkuvaa oppimista. Tutustu ja ohjaa oppijasi tai tule itse opiskelemaan KKV Kampukselle.

KKV Kampus avataan 15.3.2022 osoitteessa www.kkv-kampus.fi

 

Lisätietoja:

Asta Aikkila-Vatanen p. 044 725 0346, asta.aikkila-vatanen@centria.fi

 


   
Seuraa meitä somessa: