Tukea ja valmennusta työttömyyteen ja työelämän nivelvaiheisiin

Koronaepidemian puhjettua työllisyystilanne on muuttunut aikaisempaa vaikeammaksi, kun jo olemassa oleva työttömien ryhmä on laajentunut talousvaikeuksien kanssa painivien yritysten irtisanomasta työvoimasta. Huhtikuun lopussa Pohjois-Pohjanmaalla oli 31 800 työtöntä, joista 11 000 oli lomautettuja (http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162320/TEM_2020_35.pdf).

Pohjois-Pohjanmaan työvoimasta 16,2 % oli työttömiä työnhakijoita kesäkuun 2020 lopussa (https://www.temtyollisyyskatsaus.fi).

Kilpailu avoinna olevista työpaikoista on suurta ja monenlaiset erityistaidot sekä työelämässä, että työnhaussa korostuvat. My Way 2 – työtä, osaamista ja kohtaamisia on Pohjois-Pohjanmaan eteläosissa toimiva hanke, joka on alkukesästä 2019 saakka pyrkinyt kohtauttamaan työnantajia ja työntekijöitä tarjoamalla valmennuksia, joiden avulla työllistymispolku selkiytyy ja molemmat osapuolet saavat tarpeellista tietotaitoa työllistämisprosessiin. Hanke tarjoaa alueen työnhakijoille monenlaisia työnhakua, työelämässä toimimista sekä hyvinvointia tukevien taitojen valmennusta. Työnantajille puolestaan tarjotaan esimerkiksi rekrytointia ja esimiestyötä tukevia valmennuksia. Tarkemmin aihepiireihin voi tutustua My Way 2 –hankkeen nettisivulla: www.mywayhanke.fi/tapahtumat.

Hankkeessa kehitetään monialaista verkostoa, jonka tuella alueellista toimintaa vahvistetaan ja luodaan kohtaamisia eri toimijoiden, työelämän ja työvoiman välille. Verkoston toimintaa kehitetään yhdessä verkostotoimijoiden kanssa.

Syksyn tullen hankkeen valmennuskierrokset pyörähtävät taas käyntiin ja alueelle tarjotaan runsaasti erilaisia valmennuksia. Osallistujille ilmaiset valmennukset tarjotaan koronatilanne huomioon ottaen joko riittävän väljissä tiloissa hygieniaohjeistuksia noudattaen tai verkossa, jolloin osallistuminen on turvallista. Hanke ottaa mielellään myös vastaan toivomuksia valmennussisällöistä osoitteessa myway2@centria.fi.

 

Lisätietoja:

projektipäällikkö Mari Murto, p.040 184 8237, mari.murto@centria.fi,

www.mywayhanke.fi


   
Seuraa meitä somessa: