Työlle ja uralle vauhtia ylemmästä ammattikorkeakoulututkinnosta

Kaipaatko uutta vauhtia työhösi tai uraasi? Haluaisitko kehittyä työssäsi tai tavoitella vaativampia tehtäviä?

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on työelämälähtöinen tutkinto, joka on mahdollista suorittaa töiden ohessa. Kukin opiskelija soveltaa oppimaansa omaan työhönsä, jolloin koulutus kehittää niin opiskelijaa itseään kuin työtä ja työelämääkin. Koulutuksesta hyötyvät siis sekä opiskelija että työnantaja.

Ylempään AMK-tutkintoon voi hakea, jos on suorittanut ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon ja työkokemusta on kertynyt tutkinnon suorittamisen jälkeen vähintään kaksi vuotta. Ylemmän AMK-tutkinnon laajuus on koulutusalasta riippuen 60-90 opintopistettä, ja opintojen kesto pääsääntöisesti 2-3 vuotta. Ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistossa suoritettu maisterin tutkinto.

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon Centriassa suorittaneet opiskelijat ovat arvioineet koulutuksensa Suomen parhaaksi jo kahtena vuotena peräkkäin vuosittaisessa valmistuville opiskelijoille suunnatussa AVOP-kyselyssä.”Suosittelisin koulutusta ehdottomasti. Tässä koulutuksessa käsitellään tärkeitä asioita, jotka mielestäni jokaisen tulisi tietää tällaisessa jatkuvasti digitalisoituvassa yhteiskunnassa.”

Juho Kuorikoski, Digitalisaation johtaminen

”Liiketoimintaosaamisen koulutusohjelmassa oppii ymmärtämään, kuinka yritykset toimivat. Kaikki koulutehtävät tehdään liittyen omaan työhön, mikä on erittäin antoisaa – se on avartanut ja opettanut tosi paljon.”

Ben Kåla, Liiketoimintaosaaminen


Kevään toisessa yhteishaussa ovat seuraavat YAMK-koulutukset:

• Insinööri (ylempi AMK), teknologiaosaamisen johtaminen
• Insinööri (ylempi AMK), Tradenomi (ylempi AMK), digitalisaation johtaminen
• Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen
• Tradenomi (ylempi AMK), liiketoimintaosaaminen

Seuraaviin englanninkielisiin ylempiin AMK-koulutuksiin voit hakea Centrian omassa haussa 16.3. – 30.4.2022:
• Master of Engineering, Cloud-based Software Engineering
• Master of Business Administration, International Business Management


Tutustu koulutuksiin osoitteessa koulutus.centria.fi ja hae Suomen parhaaseen YAMK-koulutukseen 16.-30.3.2022!


   
Seuraa meitä somessa: