Ungdomar viktiga för föreningar


Kuva Azra Arnautovic.

Ung i Förening vill inspirera unga att delta i föreningsverksamhet i Österbotten.

Rapporter om att ungdomar mår dåligt duggar tätt och pandemin har haft ytterligare negativ inverkan på ungas psykiska välmående. Forskning visar däremot att föreningsengagemang förbättrar människors välmående. I Österbotten finns en stark tradition av föreningsengagemang och föreningarna har en aktiv och mångsidig verksamhet som skapar gemenskap och främjar välmående. För många föreningar är det dock svårt att kommunicera så att information om verksamheten når fram och speciellt ungdomar är utmanande att nå.

Det finns en tendens att ungdomars engagemang i föreningsaktiviteter minskar. Målet med projektet är att öka ungdomars engagemang i föreningar i Österbotten, vilket både kan ha en positiv effekt på de ungas psykiska välmående och också innebära ett uppsving för föreningar som blir mera livskraftiga genom ett tillskott av nya unga medlemmar.

Projektet presentera föreningars gemenskap och aktiviteter på ett attraktivt sätt för ungdomar. Detta görs genom att föreningar får hjälp med synlighet på sociala medier för att ungdomar ska upptäcka de möjligheter som finns att engagera sig i olika föreningar och inspireras att delta. Föreningar erbjuds utbildning i extern kommunikation med fokus på inkludering av unga. Korta presentationsvideor filmas av utvalda föreningar och marknadsförs via olika kanaler och föreningar handleds i att själva filma. Så kallade föreningsinfluencers engageras också för att synliggöra föreningslivet för ungdomar på sociala medier.

Projektet fortsätter på det föreningsutvecklingsarbete som gjordes inom ramen för projekten FöreningsKICK 2016–2018 och TALKO Österbotten 2019–2021, också dessa Leader-understödda samarbetsprojekt i Centria och Novias regi.

Projektet ”Ung i Förening” är ett samarbete mellan Centria-ammattikorkeakoulu (projektägare), yrkeshögskolan Novia och pågår under tiden 1.9.2021 – 31.8.2023. Projektet finansieras av Leader Aktion Österbotten, Svenska kulturfonden och SFV.

Mera information: projektledare Mona Groop-Sjöholm tel. 040 621 1887, mona.groop-sjoholm@centria.fi

 

 


   
Seuraa meitä somessa: