Uusi koulutus vastaa akkuteollisuuden tarpeisiin

Akkutekniikka on tulevaisuuden ala, jossa tarvitaan osaajia.

Keski-Pohjanmaalla ja lähialueilla käynnistyy lähitulevaisuudessa useita akku- ja kaivosteollisuuden hankkeita. Näissä tarvitaan akkualan osaajien lisäksi myös muita asiantuntijoita, esimerkiksi akkuosaamiseen erikoistuneita sähköinsinöörejä.

− Maakunnassa jo toimivien akkusektorin organisaatioiden, kuten Jervois Mining ja Umicore Finland, lisäksi on odotettavissa, että lähivuosien aikana alalla aloittaa useita isoja yrityksiä̈, kertoo yliopettaja Staffan Borg Centria-ammattikorkeakoulusta.

− Varsin todennäköisesti lukuisista hankkeista tulevat toteutumaan ainakin Keliberin rikastamo Kaustisella ja kemiantehdas Kokkolassa.

Centria-ammattikorkeakoulussa alkaa syksyllä 2022 uusi akkutekniikan insinöörikoulutus, joka on kehitetty tiiviissä yhteistyössä Kokkolan kaupungin sekä alueen yritysten kanssa.

− Tarve akkutekniikan asiantuntijoille tulee olemaan suuri, joten nyt on erinomainen hetki kouluttautua alan osaajaksi, kehottaa Centrian opetuksen johtaja Jennie Elfving.

Teknologiateollisuus ry:n ja Pohjanmaan kauppakamarin tekemän selvityksen mukaan alueelle kohdentuvien investointien edellyttämä työvoimatarve on lähivuosina jo olemassa oleviin yrityksiin noin 650 henkilöä, ja uusien yritysten tarpeen on arvioitu olevan samaa luokkaa. Näistä uusista yrityksistä suuri osa liittyy akkusektoriin.

Akkutekniikan muuntokoulutus rakentuu Centrian vahvan koulutusosaamisen sekä vuosien aikana määrätietoisesti kasvaneen monipuolisen akkualan tutkimus- ja kehitysosaamisen pohjalle. Koulutusta tukevat myös akku- ja kaivosalaan liittyvät Centrian kehittämis- ja tutkimusympäristöt.

Akkutekniikan muuntokoulutuksesta opiskelija valmistuu taustansa tai kiinnostuksensa perusteella joko sähkö- ja automaatiotekniikan tai kemiantekniikan insinööriksi. Opintojen laajuus on vähintään 60 opintopistettä, ja niiden kesto on noin kaksi vuotta. Koulutukseen voi hakeutua aiemmalla tekniikan alan korkeakoulututkinnolla tai opistoasteen tutkinnolla, tai muulla soveltuvalla aiemmalla osaamisella.

Centrian akkutekniikan muuntokoulutuksessa opiskellaan monipuolisesti akkutekniikkaa sekä teoriassa että käytännön harjoitteiden muodossa. Opintojen aikana syvennytään akku- ja sähkökemiaan, akkukemikaalien ja akkujen valmistukseen sekä akkujen kierrätystekniikoihin. Opintojen aikana tehdään konkreettisia harjoituksia Centrian laboratoriotiloissa: kemian koetehtaassa sekä akku- ja saostuslaboratorioissa. Opinnoissa syvennytään myös yleisemmin energian merkitykseen ja vaikutuksiin yhteiskunnassa ja tuulivoimaloiden mahdollisuuksiin sekä sähkömarkkinoiden lainalaisuuksiin.

Akkutekniikan muuntokoulutukseen haetaan kevään toisessa yhteishaussa maaliskuussa, 16.−30.3.2022 välisenä aikana.

Tutustu koulutukseen osoitteessa koulutus.centria.fi/koulutukset/akkutekniikka.

Lisätietoja:

johtaja (opetus) Jennie Elfving p. 0400 903 929

yliopettaja Staffan Borg p. 044 725 0312


   
Seuraa meitä somessa: