Uusia ratkaisuja viranomaisten väliseen kriittiseen viestintään, turvallisuuteen ja etäyhteyksiin

Juuri alkanut sisällöltään ja kooltaan merkittävä PRIORITY-projekti tutkii, kehittää ja kokeilee viranomaisille ja etäyrityksille suunnattuja kriittisiä viestintäratkaisuja. Tärkeänä tavoitteena on täydentää laajakaistan dataominaisuuksilla nykyisiä kriittisiä puhe- ja viestipalveluja kaupallisissa langattomissa 4G- ja 5G-verkoissa. Projekti pyrkii parantamaan kriittisten viestintäratkaisujen kotimaisen ekosysteemin kilpailukykyä. Tutkimus keskittyy neljään aiheeseen:

1) Laajakaistapalveluiden saatavuus syrjäisillä seuduilla

2) Palvelujen laadun erottelu ja erilaisiin tarpeisiin varautuminen

3) Viestinnän turvallisuus

4) Erillisten verkkojen ja kaupallisten verkkojen yhteistoiminta

Projektilta odotetaan monenlaisia tuloksia, joista tärkeimpiä ovat tekniset ratkaisut, joita kehitetään edelleen tuotteiksi sekä uudet ja kehittyneet kriittisen viestinnän ekosysteemit. Niiden avulla voidaan kasvattaa osallistujien kansainvälistä liiketoimintaa ja nostaa turvallisuusviranomaisten viestintä seuraavalle tasolle.

Marjo Heikkilä Centria-ammattikorkeakoulusta kertoo, että projekti mahdollistaa yhteisen tekemisen usean eri toimijan kanssa kriittisen kommunikaation alalla. Projekti on osa Business Finlandin Digital Trust -ohjelmaa. Projektikonsortion kokonaisbudjetti on 7,3 miljoonaa euroa, josta akateemisen tutkimuksen osuus on 2,7 miljoonaa.

Kriittisellä viestinnällä luotettavaan digitaaliseen yhteiskuntaan

Kriittisen viestinnän merkitys perustuu yhtäältä monenlaisiin yhteiskunnallisiin uhkiin kuten kyberhyökkäyksiin, epäsymmetriseen sodankäyntiin ja terrorismiin sekä ilmastonmuutokseen. Toisaalta ICT-teknologian kehitys esimerkiksi tekoälyn, teollisen internetin ja 5G-viestinnän osalta luo mahdollisuuksia täysin uusille kriittisen viestinnän ratkaisuille, yrityksille ja ekosysteemeille.

Toistaiseksi yleiseen turvallisuuteen liittyvä viestintä on perustunut TETRAn ja Tetrapolin kaltaisiin kapeakaistaisiin erillisteknologioihin. Tulevaisuudessa niitä täydennetään ja korvataan LTE ja 5G-mobiiliteknologioilla. Kyseessä ei ole vain taustalla olevan langattoman tekniikan muutos vaan koko ekosysteemin uudistuminen.

Kaikki ajankohtaiset ICT-tekniikat ovat mukana siirtymävaiheessa, johon liittyy älylaitteita ja sovelluksia, analytiikkaa ja tekoälyä, teollinen internet, droneja ja paljon muuta. Kuten tiedämme, 5G muuttaa yhteisöjä enemmän kuin kahden aiemman sukupolven verkot yhteensä. Yleisen turvallisuuden takaajilla, kuten poliisilla sekä pelastustoimella, on erityisvaatimuksia, jotka ovat tiukempia kuin kuluttajien tai yrittäjien vaatimukset, Heikkilä tarkentaa.

Näitä ovat hyvä käytettävyys, palvelujen luotettavuus ja tinkimätön turvallisuus, johon sisältyy suojaus kyberturvallisuusuhkia vastaan. Vaikka yleiseen turvallisuuteen liittyvät viestintäratkaisut tulevat perustumaan valtavirran tekniikoihin, ne eivät sellaisenaan riitä täyttämään tiukkoja luotettavuus-, turvallisuus- ja käytettävyysvaatimuksia. PRIORITY-projekti luo uusia kriittisen viestinnän liiketoimintaekosysteemejä ja tukee nykyisiä sellaisia.

-- Tutkimme yhdessä tulevaisuuden ratkaisuja radioviestintäpalveluihin, jotka ovat kriittisiä yleisen turvallisuuden ja tilannetietoisuuden kannalta. Ne painottavat viestintäverkkojen luotettavuutta ja käytettävyyttä niin kaupungeissa kuin syrjäseuduillakin. Traficom tarjoaa projektille viranomaistukea ja näkemyksiä. Osallistumme myös 5G-verkon luotettavuutta ja kestävyyttä ja muita 5G-kokonaisuuden asioita koskeviin tutkimuksiin, sanoo Traficomin 5G Momentum -ekosysteemin projektipäällikkö Marjo Uusi-Pantti.

Oulun yliopiston koordinoimassa PRIORITY-projektissa konsortioon kuuluu neljä tutkimuskumppania sekä 13 yritystä ja viranomaisia. Tutkimustyöhön osallistuvat Oulun yliopisto, Centria-ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu ja VTT. Viidellä konsortioon kuuluvalla yrityksellä – Airbus, Bittium, Digita, Exfo ja Keysight – on menossa omat rinnakkaiset teollisuusprojektinsa. Muut kumppanit ovat Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Puolustusvoimat, Pelastustoimi, Elisa, Erillisverkot, Fairspectrum, Verkotan sekä Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto. Yritykset viestivät erikseen omista tavoitteistaan ja projektiensa sisällöstä.

Projekti toimii yhteistyössä 5G-testiverkkoekosysteemin kanssa. Ratkaisuja kokeillaan aidossa verkkoympäristössä soveltamalla 5G Force -alustaa. Ylivieskassa sijaitseva Centria-ammattikorkeakoulun testiverkko on osa 5G Force -alustaa, jossa voidaan todentaa 5G teknologiaa uusien ominaisuuksien ja vertikaalisten sovellusten kehittämiseksi. Centrian testiverkolla on historiaa vuodesta 2009 erilaisten yritys- ja tutkimuslähtöisten sovellusten testialustana.

5G Force on niin sanottu horisontaalinen projekti, jossa pyritään muodostamaan kansallinen tutkimusalusta Suomessa olevista testiverkoista. Alustalla tutkitaan 5G:tä, mutta myös tarjotaan yhteinen alusta erilaisten vertikaalihankkeiden tarpeita varten. 5GTN on vakaa verkko, jota on kehitetty vuodesta 2014 lähtien erityisesti tieteellistä tutkimusta ja tuotekehitystä varten. Sitä ohjaa ja valvoo 5GTN-asiantuntijatiimi, minkä ansiosta testejä voidaan tehdä ääriolosuhteissa verkon laidalla. Se tarjoaa myös eristetyn testiympäristön, joka mahdollistaa edistyksellisen testauksen. PRIORITY on hyvä esimerkki vertikaalihankkeesta eli sovellustutkimuksesta. Aiemmin käynnistetty 5G VIIMA on samantapainen vertikaalihanke, joka hyötyy nykyisestä testausverkosta ja vaikuttaa sen kehittämiseen.

 

Contact information:

Centria Project leader

Marjo Heikkilä,
Centria University of Applied Sciences,
marjo.heikkila (at) centria.fi,
+358 44 4492507

 

 


   
Seuraa meitä somessa: