Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@centria.fi

 

Digitalisaatiotiimin asiantuntijat
Marjo Heikkilä Centria TKI

Marjo Heikkilä
TKI-päällikkö

p. 044 449 2507

 

projektiosaaminen, projektien hallinnointi, tietoliikenne, yritys- ja tutkimuslaitosyhteistyö

Marjo Heikkilä (FM) toimii Centria-ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopäällikkönä, vastuualueenaan digitalisaatio.  Hänen vastuualueisiinsa kuuluu kyseisen painopistealueen strateginen johtaminen, tiimin johtaminen, henkilöstöjohtaminen, yritysyhteistyö ja TKI-toiminnan kehittäminen. Marjolla on vahva osaaminen projekteista, projektivalmistelusta projektijohtamiseen. Marjo on työskennellyt parikymmentä vuotta erilaisissa tietoliikenteeseen liittyvissä tehtävissä kuten 5G-testiverkon kehittämisessä, aktiiviantennitutkimuksessa sekä taajuuksien jakokonseptien kehittämisessä. 
Ville Autio Centria TKI

Ville Autio
Kehitysinsinööri

p. 044 449 2626

pelisuunnittelu, ohjelmistokehitys, mobiilisovellukset, web-järjestelmät

Ville Autio (insinööri, AMK) työskentelee projektipäällikkönä Centria-ammattikorkeakoulussa pelialan hankkeissa Ylivieskan toimipisteessä. Hänen työtehtävänsä keskittyvät hankehallinnointiin, pelitiimien valmentamiseen erityisesti pelisuunnitteluun liittyen sekä erilaisten web-järjestelmien kehittämiseen. Päivittäisessä työssään Ville hyödyntää useita pelikehitystyökaluja erilaisten viihde- ja hyötypelien suunnitteluun. Ville on kehittänyt Centria-ammattikorkeakoulun pelialan osaamista jo vuosikymmenen ajan.
Juha Erkkilä Centria TKI

Juha Erkkilä
Projekti-insinööri

p. 040 352 9683

ohjelmistokehitys, digitaalisuus, IoT, 5G, verkkoarkkitehtuuri, matkapuhelinverkot

Juha Erkkilä (Insinööri, AMK) toimii Centria TKI:n Ylivieskan toimipisteessä projekti-insinöörinä CORNET, IMAGE 5G ja 5GTN+ -hankkeissa. Aikaisemmassa CORE++ -hankkeessa hänen pääpainoalueena olivat matkapuhelinverkon mittaukset ja ohjelmistokehitys. Juhalla on monipuolinen kokemus ohjelmistokehityksestä, ohjelmointikielistä ja tietoliikenneverkoista. Erityisosaamisalueina ovat muun muassa web-design ja mobiiliverkkokehitys.
Pentti Eteläaho Centria AMK

Pentti Eteläaho
Kehitysinsinööri

p. 044 449 2624

Pentti Eteläaho (insinööri, AMK) toimii Centria tutkimus ja kehityksen kehitysinsinöörinä Ylivieskan toimipisteessä. Hänen työtehtävänsä keskittyy erilaisten mittauksien suunnitteluun ja toteutukseen. Pentillä on vahva kokemus LabView- ja Teststand -ohjelmistojen parissa. Lisäksi hän on kehittänyt uudenlaisia mittausmenetelmiä mm. matkapuhelinverkon mittauksiin dronea hyödyntämällä. Hänen työnkuvaansa kuuluu myös drone-teknologian kehittäminen pitkiin lentoaikoihin ja lentomatkoihin sekä automaattisiin lentoihin liittyen.
Markku Hartikainen Centria TKI

Markku Hartikainen
Kehitysinsinööri

p. 040 729 9941

ohjelmistokehitys, sulautetut järjestelmät, SW/HW, RTLS-järjestelmät

Markku Hartikainen (Insinööri, AMK) toimii Centria TKI:n Ylivieskan toimipisteessä AnimalSense-hankkeen projektipäällikkönä. Lisäksi hän toimii kehitysinsinöörinä erilaisissa tutkimus- ja kehityshankkeissa.
Marika Hautala TKI Centria

Marika Hautala
TKI-kehittäjä

p. 040 487 5812

kirjallinen ja visuaalinen viestintä, muotoilu

Marika Hautala (TaM, teollinen muotoilija, artenomi [AMK], tradenomi [AMK]) työskentelee TKI-kehittäjänä hankkeissa. Hänen toimenkuvaansa kuuluvat visualisointi, palvelumuotoiluun liittyvät tehtävät sekä kirjallinen ja visuaalinen viestintä (mm. CentriaNews-uutiskirje).
Risto Hietala Centria TKI

Risto Hietala
TKI-kehittäjä

p. 040 681 2646

mobiilisovellukset, ohjelmistokehitys, iOS, Android

Risto Hietala (Insinööri, AMK) toimii Centrian TKI:n Kokkolan toimipisteessä kehitysinsinöörinä useassa eri hankkeessa. Erityisosaamisalueina ovat Android (Java) ja iOS (Swift, Objective-C) –ohjelmointi.
Mikko Himanka Centria TKI

Mikko Himanka
Lehtori, projektipäällikkö

p. 044 449 2537

Horizon2020, ECSEL, Business Finland, EAKR, Interreg, rakennusautomaatio, HMI, agroteknologia

Mikko Himanka (KM) tuli alun perin Centriaan opettamaan media- ja IT-opiskelijoita painopisteenään HMI-suunnittelu, 3D ja AV-tekniikka. Opetus sai rinnalleen vuosien varrella kasvavan määrän projektityötä ja tällä hetkellä työajan täyttävät voittopuolisesti digitalisaatiohankkeet. Niissä alan uusimpia teknologioita sovelletaan eri liiketoiminta-alueille teollisuudesta kiinteistöautomaatioon. Viime vuosina erityisesti suuret eurooppalaiset projektit ovat olleet hänen vastuullaan ja takana on useiden laajojen hankkeiden hakuprosessit ja vetovastuut eri rooleissa. Alkuperäiset osaamisalueet ovat silti säilyneet menossa mukana ja kaikki, missä ihminen on luupissa mukana, kiinnostaa edelleen.
Jari Isohanni Centria TKI

Jari Isohanni
Projektipäällikkö ja ratkaisuarkkitehti (FM)

p. 040 669 0690

ohjelmistokehitys, mobiili, arkkitehtuurisuunnittelu, tietojärjestelmät, sovellukset, ohjelmistot, ohjelmistosuunnittelu

Jari Isohanni toimii Centrian TKI:n digitalisaatiotiimiin hankkeissa, yritysten projekteissa sekä TKI -opetusintegraatiossa. Hänellä on vahva 15 vuoden kokemus haastavista globaaleista ohjelmistoprojekteista, erityisesti mobiilisovellusten alalta. Projektijohtamisen lisäksi Isohanni hallitsee mobiliisovelluskehityksen (iOS, Android, React Native) sekä arkkitehtuuri- ja UI/UX -suunnittelun.

Mitha Rachel Jose Centria TKI

Mitha Rachel Jose
TKI-kehittäjä

p. 040 352 5497

cyber security, block chain

Mitha Rachel Jose Mitha Rachel Jose (M.Sc.) is working as a TKI-Kehittäjä/ RDI-developer in Centria University of Applied Science in the Pietarsaari campus. She has a strong background in teaching with 7 years of experience in Computer Science and Engineering. She is interested in achieving professional goals by research and sharing knowledge.
Joni Jämsä Centria TKI

Joni Jämsä
Lehtori ja projektipäällikkö

p. 044 449 2524

hankevalmistelu, projektijohtaminen, opetus

Joni Jämsä (FM) toimii sähkö- ja automaatiotekniikan lehtorina Centrian toimipisteissä. Hänellä on lisäksi vahva osaaminen TKI –hankkeiden valmistelusta ja hallinnoinnista.  Tällä hetkellä hän toimii projektipäällikkönä CyberWI ja SecuBot –tietoturvahankkeissa ja AATE DC –älyliikennehankkeessa sekä valmistelee useita muita kansainvälisiä hankkeita. Päivittäisessä työssään opetuksen ja TKI –toiminnan yhdistäminen on hänelle tärkeää. Lisäksi Joni on toiminut useaan otteeseen tutkijana kansainvälisissä tutkimusryhmissä.
Heikki Kaakinen Centria TKI

Heikki Kaakinen
TKI-asiantuntija

p. 040 575 4786

 

projektiosaaminen, konseptointi, arkkitehtuurisuunnittelu, tietojärjestelmät, sovellukset, käytettävyys

Heikki Kaakinen (DI, insinööri AMK) työskentelee Centrian Kokkolan toimipisteellä projektipäällikkönä ja arkkitehtina BILINE2-hankkeessa. Hänellä on lähemmäs 20 vuoden kokemus ohjelmistoalalta erilaisista tehtävistä ja ympäristöistä.
Tero Kaarlela Centria TKI

Tero Kaarlela
TKI-asiantuntija

p. 040 487 7513

ohjelmointi, robotiikka, automaatio

Tero Kaarlela (Insinööri AMK) toimii tutkimus- ja kehityshankkeissa, sekä palvelutoiminnassa. Työtehtävät Ylivieskan toimipisteessä keskittyvät robotiikkaan ja tuotannonohjaukseen.
Terolla on 20 vuoden kokemus yrittäjätoiminnasta.
Heidi Kaartinen Centria TKI

Heidi Kaartinen
TKI-asiantuntija

p. 040 729 9951

viestintä, tiedotus, julkaisutoiminta, visuaaliset materiaalit, yhteistyö, tapahtumajärjestelyt, hankevalmistelut

Heidi Kaartinen (TaM, tradenomi AMK) työskentelee Centria-ammattikorkeakoulussa TKI-asiantuntijana. Tämän vaatesuunnittelusta TKI-maailmaan hypänneen tradenomin toimenkuvaan kuuluu useiden hankkeiden tiedottaminen ja yhteistyön koordinointi, sekä kirjallista ja visuaalista viestintää. Heidi hoitaa myös tapahtumien ja kansainvälisten hankkeiden hanketapaamisten järjestelytehtäviä ja osallistuu Centrian hankevalmistelutoimintaan.
Tero Kippola Centria AMK

Tero Kippola
TKI-asiantuntija

p. 044 449 2627

3G, LTE, LTE-A, 5G matkapuhelinverkot, coreverkot, tukiasemienparametrisointi, matkapuhelinverkon mittaustensuunnittelu ja mittaukset

Tero Kippola toimii Ylivieskassa Centria TKI:n useissa eri digitalisaatiotiimin hankkeissa. Keskeisiin tehtäviin kuluu Centrian matkapuhelintestiverkon suunnittelu-, kehitys-, ylläpito-, hallinnointi- ja koordinointitehtävät. Hänellä on usean vuoden kokemus matkapuhelintestiverkon mittauksista.
Marjut Koskela Centria TKI

Marjut Koskela
Projektipäällikkö

p. 040 729 9937

matkapuhelinverkot, 5G, drone, miehittämätön ilma-alus, RPAS

Marjut Koskela (Insinööri, AMK) työskentelee Centria -ammattikorkeakoulussa projektipäällikkönä IMAGE 5G -hankkeessa Ylivieskan toimipisteessä. Hän on toiminut aikaisemmin projekti-insinöörinä CORE++ -hankkeessa pääpainoalueenaan matkapuhelinverkon mittaukset ja analysointi. Tämänhetkisessä IMAGE 5G –hankkeessa kehitetään uudenlaisia menetelmiä mm. matkapuhelinverkon 3D -mittauksiin käyttämällä miehittämättömiä ilma-aluksia, sekä selvitetään niiden käyttömahdollisuuksia ja -tarpeita tulevaisuuden palvelutuotteina.
Janne Känsäkoski Centria TKI

Janne Känsäkoski
Kehittämispäällikkö

p. 040 630 9890

asiakaspalvelu, hankkeiden valmistelu ja hallinnointi, yritysyhteistyö

Janne Känsäkoski (DI) toimii ensisijaisesti Keski-Pohjanmaan alueen yritysrajapinnassa asiakaspalvelutehtävissä. Hän valmistelee ja hallinnoi yritysten kanssa yhteistyössä toteutettavia tki -hankkeita. Hänellä on taito hyödyntää ja luoda uusia lisäarvoa tuottavia yhteistyökuvioita ja kumppanuussuhteita laajan teollisen verkostonsa avulla. Känsäkoski on paljasjalkainen kokkolalainen, joka nauttii isoista haasteista, yritysten auttamisesta ja aluekehitystyöstä. Aiemmin Känsäkoski on toiminut mm. yrittäjänä, myyntijohtajana ja tuotepäällikkönä teollisuudessa.
Hanna Lahnalampi Centria TKI

Hanna Lahnalampi
TKI-asiantuntija

p. 040 149 6199

projektiosaaminen, opetustyö, kehittäminen, verkostoituminen

Hanna Lahnalampi (KM, AmO, JET, Opetushallinnon tutkinto) toimii TKI-asiantuntijana hanke- ja palvelutoiminnassa Kokkolan toimipisteessä. Tällä hetkellä hän työskentelee VASTE –hankkeessa tehden yhteistyötä erityisesti alueen yrittäjien kanssa. Lisäksi hänen työtehtäviinsä kuuluvat opetustyöt. Aiemmin hän on työskennellyt koulutussuunnittelun, projektitöiden ja opetuksen parissa. Lisäksi Lahnalampi on työskennellyt henkilöstön ja opetuksen kehittämistehtävissä. Hänen osaamiseensa kuuluvat laaja-alaisesti erilaiset hanketyöt, opetustyöt; kasvatustieteen, työelämätaitojen, asiakaspalvelun ja johtamisen alalta.
Markus Liuska Centria TKI

Markus Liuska
Kehitysinsinööri

p. 040 729 9940

järjestelmäsuunnittelu ja kehitys, ohjelmistokehitys, rajapinnat, tietokannat, IoT-alustat

Markus Liuska (Insinööri, AMK) työskentelee kehitysinsinöörinä Centria TKI:n digitaalisaatiotiimissä. Hänen työtehtävänsä Ylivieskan toimipisteessä keskittyvät ohjelmisto- ja järjestelmäkehitykseen hankkeissa sekä palvelutoiminnassa.
Jyri Mäkelä Centria TKI

Jyri Mäkelä
TKI-kehittäjä

p. 040 144 8133

Ohjelmistokehitys, C#, Java, Python, .NET

Jyri Mäkelä (Insinööri, AMK) toimii TKI-kehittäjänä Centrian Kokkolan toimipisteessä. Jyrin työtehtäviin kuuluu ohjelmistokehitys eri hankkeissa, päätoimisena hankkeena on DUDE. Jyrillä on vahva osaaminen Microsoftin .NET-ympäristössä.

Mika Pahkasalo Centria TKI

Mika Pahkasalo
Kehitysinsinööri

p. 044 449 2619

mikro-ohjaimet, anturit, sulautetut järjestelmät, langattomat teknologiat, laiteohjelmistot

Mika Pahkasalo (Insinööri, AMK) toimii kehitysinsinöörinä tutkimus- ja kehityshankkeissa, sekä palvelutoiminnassa. Hänellä on vahva osaaminen mikro-ohjainten ja laitealustojen ohjelmistojen kehittämisessä. Hänellä on paljon kokemusta langattomien ratkaisujen ja uusien laitealustojen kehittämisessä.
Laura Palovuori Centria TKI

Laura Palovuori
TKI-asiantuntija

p. 040 626 0028

tietoturva, hankeviestintä

Laura Palovuori (FM) työskentelee Centria-ammattikorkeakoulussa hanketiedottajana. Hänellä on monipuolinen tausta maantieteilijänä, televisioreportterina ja vapaana toimittajana. Palovuoren toimenkuvaan digitalisaatiotiimissä kuuluvat mm. yrityskontaktit, tapahtumien organisointi ja viestintämateriaalin tuottaminen sosiaalisen median kanaviin.
Ville Peltola Centria TKI

Ville Peltola
Kehitysinsinööri

p. 040 143 4617

HTML5, mobiili sovelluskehitys, ohjelmistokehitys

Ville Peltola (Insinööri, AMK) toimii digitalisaatiotiimissä kehitysinsinöörinä useassa eri hankkeessa toimien ohjelmoijana. Peltola kehittää tällä hetkellä web-sovelluksia käyttäen HTML5- ja muita web-teknologioita, sekä mobiilisovelluksia nykyaikaisia hybriditekniikoita hyödyntäen.
Ville Pitkäkangas Centria TKI

Ville Pitkäkangas
TKI-kehittäjä

ohjelmistokehitys, 5G, ohjelmistot

Ville Pitkäkangas (tietotekniikan insinööri, AMK) toimii TKI-kehittäjänä CORNET- ja IMAGE 5G -hankkeissa. Hänen pääasiallinen työpisteensä sijaitsee Ylivieskassa ja hänen tehtävänsä keskittyvät ohjelmistokehitykseen. Lisäksi työhön kuuluu mobiiliverkon mittausta ja testausta. Villellä on kokemusta useista eri ohjelmointikielistä ja -ympäristöistä (mm. C++, Qt, Matlab, Labview, Unity). Ohjelmistot, joita hän on ollut mukana kehittämässä, ovat liittyneet uudenlaisiin käyttöliittymiin, digitaaliseen mediaan, datan analysointiin ja visualisointiin sekä teollisuuden sovelluksiin.

Anttoni Porri Centria TKI

Anttoni Porri
TKI-kehittäjä

p. 040 729 9935

3D-mallinnus, visualisointi, animointi, virtuaalitodellisuus, videoeditointi, laserkeilaus

Anttoni Porri (Mediatekniikan ins. AMK) toimii TKI-asiantuntijana. Hänen työtehtävät koostuvat pääsääntöisesti digitaalisen sisällön tuottamisesta. Anttonilla on vahva osaaminen 3D-mallien suunnittelusta ja toteutuksesta peliympäristöön (mallintaminen, teksturointi, animointi), sekä 3D-visualisointien valmistuksesta. Hän tekee myös laserkeilauksia ja videoeditointeja.
Hannu Puomio Centria TKI

Hannu Puomio
Lehtori

p. 044 449 2534

sulautetut järjestelmät, Raspberry, Arduino, IoT, ohjelmointi, C++, C#, Python

Hannu Puomio (FM) toimii sähkö- ja automaatiotekniikan lehtorina. Hänen opetusalaansa ovat analogia- ja digitaalielektroniikka, sulautetut järjestelmät, kenttäväylätekniikka ja siihen liittyvät valvomo-ohjelmistot sekä sähköteknillinen piirtäminen. Tietoliikenne- ja mediatekniikan osa-alueista opetus on keskittynyt digitaaliseen signaalinkäsittelyyn, ohjelmointiin, julkaisujärjestelmiin, tietokantoihin sekä AV-tekniikkaan. Opetustyön lisäksi tehtäviin kuuluu eri hankkeissa mukanaolo sekä yritysyhteistyö opiskelijoiden kanssa.
Sami Salo Centria TKI

Sami Salo
TKI-kehittäjä

p. 040 729 9959

C#, Unity, pelikehitys, ohjelmointi, virtuaaliteknologiat (VR/AR)

Sami Salo (Insinööri, AMK) toimii TKI-kehittäjänä Ylivieskan toimipisteessä osana digitalisaatiotiimiä. Hänen työtehtävänsä keskittyvät ohjelmoinnin ja pelikehityksen opetukseen sekä ohjelmistokehitykseen Centria TKI:n hankkeissa.
Ossi Saukko Centria TKI

Ossi Saukko
TKI-asiantuntija

p. 044 449 2658

C++, Linux, Mac, mobiili, ohjelmistokehitys, ohjelmistot, OpenGL, Qml, Qt, sovellukset, testivetoinen kehitys, tietokannat, verkko-ohjelmointi, Windows

Ossi Saukko (Insinööri, AMK) toimii Centrian TKI:n hankkeissa ja yritysten projekteissa ohjelmistokehittäjänä. Hänellä on vahva osaaminen C++ kielestä ja kehittämisestä Qt-ohjelmistoteknologialla. Erityisosaaminen on ohjelmistojen kehittäminen useille eri alustoille, niin työpöytä- kuin mobiili-sovelluksia. Hänellä on myös laaja osaaminen eri ohjelmistokehityksen alueista ja ohjelmistoista. Ossin työpiste löytyy Ylivieskan toimipisteessä.
Petri Saviranta Centria TKI

Petri Saviranta
Kehitysinsinööri

p. 0447250843

projektijohtaminen, ohjelmistokehitys, mobiilisovellukset, langattomat järjestelmät, IoT

Petri Saviranta (ohjelmistotekniikkainsinööri YAMK) on toiminut projektipäällikkönä yli 10 vuoden ajan EU-hankkeissa. Näissä hankkeissa on toteutettu useita kymmeniä yritysprojekteja tuottaen mobiili- ja webjärjestelmiä sekä langattomia järjestelmiä yrityksien ja organisaatioiden tarpeisiin. Petrin vahvin osaaminen on kyky nähdä asiakokonaisuuksien ja ohjelmistoarkkitehtuurien yhteensopivuus. Mobiilijärjestelmien ja langattomattomien järjestelmien suunnittelu ja kehitys ovat hänelle ominta aluetta.
Virve Sorvoja Centria TKI

Virve Sorvoja
TKI-asiantuntija

p. 040 183 2723

tietoturva, ohjelmistokehitys, matkapuhelinverkot

Virve Sorvoja (DI) toimii Centria-ammattikorkeakoulun digitalisaatiotiimissä TKI-asiantuntijana. Tällä hetkellä hän toimii tietoturvahankkeissa aihealueinaan ohjelmointi, tekoäly ja IoT. Virve on aiemmin työskennellyt teollisuudessa ja tutkimuslaitoksissa monipuolisissa tehtävissä mm. matkapuhelinverkkojen ja ohjelmistokehityksen parissa.
Timo Taari Centria TKI

Timo Taari
Päätoiminen tuntiopettaja

p. 044 449 2710

Excel, Word, PowerPoint, Makro, PhotoShop, urasuunnittelu, opinnäytetyö, tietotekniikka
Timo Taari (FM) opettaa tietojenkäsittelyn eri aiheita sekä päiväopetuksessa että avoimilla ja yrityskohtaisilla kursseilla. Etäkursseja verkon kautta Timo on pitänyt useita kymmeniä. Pääosaamisalue on MS Office -ohjelmat. Timo on ollut talossa yli kolmekymmentä vuotta.
Leena Toivanen Centria TKI

Leena Toivanen
Viestinnän projektisuunnittelija

p. 040 701 3221

tiedotus, viestintä, digitaalisuus, IoT, tapahtumat

Leena Toivanen työskentelee Centria-ammattikorkeakoulussa viestinnän projektisuunnittelijana. Hänen toimenkuvaansa kuuluu viestinnän monipuoliset tehtävät digitalisaatio-hankkeiden parissa. Hän hallitsee kirjallisen ja visuaalisen viestinnän tuottamisen ja erilaisten julkaisukanavien käytön. Työtehtäviin kuuluu myös muun muassa tapahtumien ja seminaarien koordinointi.
Tom Tuunainen Centria TKI

Tom Tuunainen
TKI-kehittäjä/FUI-utvecklare

p. 040 681 7207

tietoturva, tietosuoja, projektiosaaminen, koulutus, testaus
datasäkerhet, dataskydd, projektkunnande, utbildning, testning

Tom Tuunainen (FM) on Pietarsaaressa sijaitsevan 'Centria SecuLab' -tietoturvalaboratorion vastuuhenkilö ja hän on Centrian TKI-kehittäjänä mukana monissa eri tutkimus- ja kehityshankkeissa. Tutkimus- ja kehitystyön lisäksi hän opettaa myös teknisiä aineita.


Tom Tuunainen (FM) ansvarar för datasäkerhetslaboratoriet 'Centria SecuLab' i Jakobstad. Som FUI-utvecklare på Centria är han engagerad i många olika forsknings- och utvecklingsprojekt. Förutom forskning och utveckling undervisar han också i tekniska ämnen.

Jani Valjus Centria TKI

Jani Valjus
TKI-kehittäjä

p. 040 162 7588

ohjelmistokehitys, C/C++, C#, SQL

Jani Valjus (tietotekniikan insinööri, AMK) toimii TKI-kehittäjänä Kokkolassa. Jani tekee ohjelmistokehitystä PC ympäristöihin C/C++ ja C# ohjelmointikielillä. Lisäksi hän toimii DUDE -hankkeessa ohjaajana.
Pertti Verronen Centria TKI

Pertti Verronen
TKI-asiantuntija

p. 044 449 2749

ohjelmistokehitys PC, sulautettujen järjestelmien ohjelmistokehitys, IoT ratkaisut, LoRa, RFID

Pertti Verronen (Insinööri, ylempi AMK) toteuttaa erilaisia ohjelmistokehityksiä sekä Centrian TKI hankkeissa että palvelutoiminnan puolella, pääasiassa Ylivieskan kampukselta käsin. Keskeisiin tehtäviin kuuluu ohjelmistokehitys Windows -ympäristöissä sekä ratkaisujen toteuttaminen erilaisille kehitysalustoille, kuten Arduino ja Waspmote. Pääasiallinen ohjelmointikieli on C/C++ Qt -ohjelmointiympäristössä sekä kehitysalustojen omilla ohjelmointiympäristöillä. Hänellä on pitkä kokemus erilaisten oheislaitteiden ja sovelletun elektroniikan hyödyntämisestä osana ratkaisuja.
Tuomo Viitala Centria TKI

Tuomo Viitala
Projekti-insinööri

p. 044 449 2628

elektroniikka, HW, RF, langattomat järjestelmät

Tuomo Viitala (Insinööri, AMK) toimii projekti -insinöörinä Ylivieskan toimipisteessä. Keskeisiin tehtäviin kuuluu elektroniikka- ja HW -suunnittelu tutkimus- ja kehityshankkeissa, sekä palvelutoiminnassa.
Jan Ågren Centria TKI

Jan Ågren
TKI-kehittäjä

p. 040 631 5908

ohjelmistokehitys, web-ohjelmointi

Jan Ågren (Insinööri, AMK) työskentelee Centrian Kokkolan toimipisteellä TKI-kehittäjänä eri hankkeissa. Tällä hetkellä työnkuvaan kuuluvat web-sovellusten kehittäminen erilaisilla web-teknologioilla, kuten HTML5.

 


   
Seuraa meitä somessa: