Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@centria.fi

 

Kemia- ja biotaloustiimin asiantuntijat
Hanna-KAisa Koponen Centria TKI

Hanna-Kaisa Koponen
TKI-päällikkö

p. 044 725 0270

fysikaalinen ja materiaalikemia, koostumusmääritykset, materiaalitestaus, projektien valmistelu, hallinta ja johtaminen, yritysyhteistyö

Hanna-Kaisa Koponen toimii Kemia ja biotalous -tiimin vetäjänä, sekä osallistuu omalta osaltaan hankkeiden sekä kemia- ja materiaalipalveluiden kehittämiseen ja toteuttamiseen.
Kuva puuttuu

Valtteri Airas
Projekti-insinööri

p. 0406280375

 

Valtteri Airas toimii TKI-asiantuntijana Arctic Energy-hankkeessa osallistuen uusiutuviin energiamuotoihin liittyvän tiedon keräämiseen.
Kuva puuttuu

Yue Dong
Projekti-insinööri

p. 040 620 9919

 

Yue Dong toimii TKI-asiantuntijana Bioraff Botnia -hankkeessa. Hänen osaamisensa liittyy erityisesti sokerien erottamiseen biomassasta.
Pekka Erkkilä Centria TKI

Pekka Erkkilä
Kehitysinsinööri

p. 044 725 0231

uusiutuva energia, aurinkoenergia, geoenergia, biokaasu, aurinkoenergian maavarastointi, kuluttajien energianeuvonta, energiakatselmukset

Pekka Erkkilä toimii projektipäällikkönä EVAKOT -hankkeessa. Pekalla on myös pätevyys tehdä energiakatselmuksia sekä toimia teollisuuden energiakatselmusten vastuuhenkilönä.
Leena Favén Centria TKI

Leena Favén
Projektipäällikkö

p. 044 725 0273

uudet tuote- ja liiketoimintamahdollisuudet, luonnontuotealan kehittäminen, raaka-aineet, tehoaineet, ominaisuudet, teollinen valmistus, projektien suunnittelu ja toteuttaminen, kv verkostot, materiaalitehokkuus, laatujärjestelmäauditointi, EHS

Leena Favén vastaa Centrian biotalousalan ja uusien luonnontuotteisiin pohjautuvien tuoteapplikaatioiden kehittämisestä. Leena toimii projektipäällikkönä Industry Nordic- ja Arvopilotti-hankkeissa sekä valmistelee uusia luonnontuotealan ja biotalouden kehittämishankkeita. 
Johann Hawel Centria TKI

Johann Hawel
Projektityöntekijä

p. 044 725 0277

laboratoriotyöskentely, epäorgaaninen analytiikka

Johann Hawelilla on laaja kokemus epäorgaanisen analytiikan kehittämisestä ja toteuttamisesta sekä erilaisten kehityshankkeiden että yritysten tarpeiden mukaan. Johann toimii laboranttina Centrian kemian laboratorioissa.
Leif Hed Centria TKI

Leif Hed
Projekti-insinööri

p. 040 772 2353

orgaaninen kemia, orgaaninen analytiikka, luonnontuotteet, biotalous, vesien käsittely, vesianalytiikka, koostumusmääritykset

Leif Hed toimii TKI-asiantuntijana orgaaniseen kemiaan ja veden käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä. Hän raportoi kemia- ja materiaalipalveluiden tuloksia asiakkaille ja osallistuu erityisesti biotalouteen liittyvien hankkeiden toteuttamiseen. 
Lasse Jansson Centria TKI

Lasse Jansson
Kehitysjohtaja

p. 044 725 0072

kehitysprojektien valmistelu, yritysyhteistyö

Lasse Jansson valmistelee uusia kehityshankkeita erityisesti uusiutuvaan energiaan liittyen sekä vastaa käynnissä olevien hankkeiden toteutuksesta. 
Kari Jääskeläinen Centria TKI

Kari Jääskeläinen
Kehitysinsinööri

p. 040 661 4005

Chemplant-koetehdas, kemiantekniikka, koostumusmääritykset, materiaalitestaus

Kari Jääskeläinen toimii TKI-asiantuntijana hydrometallurgiaan ja kemian koetehdas Chemplantiin liittyvissä asioissa. Tällä hetkellä Kari vastaa MetalRec- ja LIAK-hankkeiden käytännön toteutuksesta.
Heidi Kanala-Salminen Centria TKI

Heidi Kanala-Salminen
Projektipäällikkö

p. 0447250241

kiertotalous, energiatehokkuus, teolliset symbioosit, jätteiden hyötykäyttö, ympäristö- ja prosessitekniikka; Projektien valmistelu ja hallinnointi, tuotannonjohtaminen

Heidi Kanala-Salminen toimii projektipäällikkönä VASTE-, Leco-, KISS- ja MAA-hankkeissa. Hän myös vastaa resurssitehokkuuteen ja uusiutuvaan energiaan liittyvien hankkeiden valmistelusta ja aihealueen koordinoinnista.

Kaarina Kekäläinen Centria TKI

Kaarina Kekäläinen
TKI-asiantuntija

p. 040 194 3459

puu- ja sellukemia, sellun rakenne ja ominaisuudet, nanosellu, kuvantaminen, partikkelikoko ja -muoto, lujuusominaisuudet, koostumusmääritykset

Kaarina Kekäläinen toimii projektipäällikkönä Bioraff Botnia -hankkeessa sekä osallistuu kemia- ja materiaalipalvelujen toteuttamiseen orgaanisen analytiikan osalta.
Anna Kirveslahti Centria TKI

Anna Kirveslahti
TKI-asiantuntija

p. 040 630 8132

pintatutkimus, polymeerit ja pinnoitteet, kastuvuus ja kiinteä-neste rajapinnan hydrodynamiikka, koostumusmääritykset, materiaalitestaus

Anna Kirveslahti toimii TKI-asiantuntijana KISS- ja Hakkuutähde-hankkeissa sekä osallistuu kemia- ja materiaalipalveluiden toteuttamiseen epäorgaanisen analytiikan osalta.
Einar Nystedt Centria TKI

Einar Nystedt
TKI-kehittäjä

p. 040 548 8912

sähkö- ja energiatekniikka, uusiutuvat energiat sähkön ja lämmön tuotannossa, CHP, energiatalous ja energiatehokkuus, energiakatselmukset, sovelluskehitys

Einar Nystedt toimii TKI-kehittäjänä energiaan liittyvissä hankkeissa. Tällä hetkellä hän työskentelee pääasiassa LECo-hankkeessa.
Egidija Rainosalo Centria TKI

Egidija Rainosalo
Projektipäällikkö

p. 044 725 0264

kerta- ja kestomuovit, lujittaminen, kierrätys, tekstiilien viimeistelyteknologiat, projektien suunnittelu ja johtaminen, rahoituslähteet, verkostoituminen ja konsortioiden rakentaminen

Egidija Rainosalo vastaa kemia- ja biotaloustiimin kansainvälisten verkostojen ja hankkeiden kehittämisestä. Lisäksi hän toimii projektipäällikkönä useissa kv-hankkeissa: SWW, Smart WPC, Test-4-SME sekä hoitaa komposiitteihin ja polymeereihin liittyviä materiaalipalveluja.
Rathish Rajan

Rathish Rajan
Projektitutkija

p. 040 594 2702

polymeeriteknologia, polymeerikomposiitit, luonnonkuitukomposiitit, muovit, biohajoavat muovit ja biokomposiitit

Rathish Rajan toimii TKI-asiantuntijana Smart WPC-hankkeessa ja osallistuu polymeereihin ja komposiitteihin liittyvien materiaalipalveluiden toteuttamiseen. 
Anne-Riikka Rautio Centria TKI

Anne-Riikka Rautio
TKI-asiantuntija

p. 040 706 4720

Katalyytit, nanomateriaalit, rakennetutkimukset, elektronimikroskopia, hiilinanoputket, koostumusmääritykset, kuluttajien energianeuvonta, uusiutuvat energiamuodot

Anne-Riikka Rautio toimii projektipäällikkönä Maaseudun asukkaiden energiatietoisuuden edistäminen -hankkeissa.
Henna Ruuska Centria TKI

Henna Ruuska
TKI-asiantuntija

p. 040 596 3024

fysikaalinen kemia, materiaalikemia, materiaalitekniikka, polymeerit, paperinjalostus, energiakatselmukset

Henna Ruuska toimii TKI-asiantuntijana enerigaan liittyvissä asioissa sekä työskentelee Leco-hankkeessa. Hän työskentelee myös polymeereihin ja termisiin ominaisuuksiin liittyvissä kemia- ja materiaalipalveluissa.
Leena Simonen Centria TKI

Leena Simonen
TKI-asiantuntija

p. 044 725 0334

bodyskannaus, tekstiilituotteet ja tekstiilien testaus, vaatteiden kaavoitus, mitoitus ja sarjonta

Leena Simonen toimii TKI-asiantuntijana SWW-hankkeessa vastaten mm. bodyskannauksesta ja työvaatteiden kaavoituksen kehittämisestä.
Tero Tuuttila Centria TKI

Tero Tuuttila
TKI-asiantuntija

p. 040 190 4788

Orgaaninen kemia, syntetiikka ja analytiikka; biomassan koostumusmääritykset, kemiallinen karakterisointi, puun sivuvirrat, uuteaineet

Tero Tuuttila toimii TKI-asiantuntijana orgaaniseen kemiaan ja biotalousteemaan liittyvissä asioissa. Hän on mukana valmistelemassa ja toteuttamassa hankkeita sekä osallistuu kemia- ja materiaalipalvelujen toteuttamiseen.

 


   
Seuraa meitä somessa: