Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@centria.fi

 

Kemia- ja biotaloustiimin asiantuntijat
Tero Tuuttila Centria TKI

Tero Tuuttila
TKI-päällikkö

p. 040 190 4788

orgaaninen kemia, syntetiikka ja analytiikka; biomassan koostumusmääritykset, kemiallinen karakterisointi, puun sivuvirrat, uuteaineet

Tero Tuuttila toimii Kemia ja biotalous -tiimin vetäjänä, sekä osallistuu omalta osaltaan hankkeiden sekä kemia- ja materiaalipalveluiden kehittämiseen ja toteuttamiseen. Tero toimii myös orgaaniseen kemiaan ja biotalousteemaan liittyvissä asioissa sekä osallistuu kemia- ja materiaalipalvelujen toteuttamiseen.
Pekka Erkkilä Centria TKI

Pekka Erkkilä
TKI-asiantuntija

p. 044 725 0231

uusiutuva energia, aurinkoenergia, geoenergia, biokaasu, aurinkoenergian maavarastointi, kuluttajien energianeuvonta, energiakatselmukset

Pekka Erkkilä toimii Kokkolan toimipisteessä projektipäällikkönä EVAKOT -hankkeessa. Pekalla on myös pätevyys tehdä energiakatselmuksia sekä toimia suurten yritysten energiakatselmusten vastuuhenkilönä.
Leena Favén Centria TKI

Leena Favén
Projektipäällikkö

p. 044 725 0273

uudet tuote- ja liiketoimintamahdollisuudet, luonnontuotealan kehittäminen, raaka-aineet, tehoaineet, ominaisuudet, teollinen valmistus, projektien suunnittelu ja toteuttaminen, kv verkostot, materiaalitehokkuus, laatujärjestelmäauditointi, EHS

Leena Favén vastaa Centrian biotalousalan ja uusien luonnontuotteisiin pohjautuvien tuoteapplikaatioiden kehittämisestä. Leena toimii projektipäällikkönä Industry Nordic- ja Arvopilotti-hankkeissa sekä valmistelee uusia luonnontuotealan ja biotalouden kehittämishankkeita. 
Johann Hawel Centria TKI

Johann Hawel
Projektityöntekijä

p. 044 725 0277

laboratoriotyöskentely, epäorgaaninen analytiikka

Johann Hawelilla on laaja kokemus epäorgaanisen analytiikan kehittämisestä ja toteuttamisesta sekä erilaisten kehityshankkeiden että yritysten tarpeiden mukaan. Johann toimii laboranttina Centrian kemian laboratorioissa.
Leif Hed Centria TKI

Leif Hed
Projekti-insinööri

p. 040 772 2353

orgaaninen kemia, orgaaninen analytiikka, luonnontuotteet, biotalous, vesien käsittely, vesianalytiikka, koostumusmääritykset

Leif Hed toimii TKI-asiantuntijana orgaaniseen kemiaan ja veden käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä. Hän raportoi kemia- ja materiaalipalveluiden tuloksia asiakkaille ja osallistuu erityisesti biotalouteen liittyvien hankkeiden toteuttamiseen. 
Kari Jääskeläinen Centria TKI

Kari Jääskeläinen
Kehitysinsinööri

p. 040 661 4005

Chemplant-koetehdas, kemiantekniikka, koostumusmääritykset, materiaalitestaus

Kari Jääskeläinen toimii TKI-asiantuntijana hydrometallurgiaan ja kemian koetehdas Chemplantiin liittyvissä asioissa.
Heidi Kanala-Salminen Centria TKI

Heidi Kanala-Salminen
Projektipäällikkö

p. 0447250241

projektien valmistelu ja hallinnointi, yritysyhteistyö, kiertotalous, energiatehokkuus, teolliset symbioosit, jätteiden hyötykäyttö, ympäristö- ja prosessitekniikka

 

Heidi Kanala-Salminen vastaa kemia- ja biotaloustiimissä kiertotalouteen ja energiatehokkuuteen liittyvien projektien valmistelusta, johtamisesta ja aihealueen koordinoinnista.

Anna Kirveslahti Centria TKI

Anna Kirveslahti
TKI-asiantuntija

p. 040 630 8132

Tuotteiden ja palveluiden elinkaarianalyysit, kiertotalous, fysikaalinen kemia, pintakemia, Kjeldahl -analyysit

Anna Kirveslahti toimii TKI-asiantuntijana Bothnia Business Innovation, Smart WPC ja Vaste hankkeissa sekä osallistuu kemia- ja materiaalipalveluiden toteuttamiseen epäorgaanisen analytiikan osalta.
Einar Nystedt Centria TKI

Einar Nystedt
TKI-asiantuntija

p. 040 548 8912

sähkö- ja energiatekniikka, uusiutuvat energiat sähkön ja lämmön tuotannossa, CHP, energiatalous ja energiatehokkuus, energiakatselmukset

Einar Nystedt toimii TKI-asiantuntijana energiatekniikkaan liittyvissä hankkeissa. Tällä hetkellä hän työskentelee LECo ja EVAKOT -hankkeissa.
Jonne Näkki Centria TKI

Jonne Näkki
TKI-asiantuntija

p. 044 725 0252

pinnoitushitsaus, elektronimikroskopia, metallografia, materiaalien analysointi ja testaus

Jonne Näkki (DI, IWE) toimii projektipäällikkönä EU-alueohjelma Interreg Pohjoinen rahoittamassa CINEMA-hankkeessa (2018 - 2021), jossa selvitetään, tutkitaan ja testaan teollisuuden komponenttien uudelleenvalmistamista käyttäen erilaisia pinnoitusmenetelmiä kuluneiden alueiden täyttämiseen. Lisäksi hän osallistuu kemia- ja materiaalipalveluiden tuottamiseen.
Egidija Rainosalo Centria TKI

Egidija Rainosalo
Projektipäällikkö

p. 044 725 0264

kerta- ja kestomuovit, lujittaminen, kierrätys, tekstiilien viimeistelyteknologiat, projektien suunnittelu ja johtaminen, rahoituslähteet, verkostoituminen ja konsortioiden rakentaminen

Egidija Rainosalo vastaa kemia- ja biotaloustiimin kansainvälisten verkostojen ja hankkeiden kehittämisestä. Lisäksi hän toimii projektipäällikkönä useissa kv-hankkeissa: SWW, Smart WPC, Test-4-SME sekä hoitaa komposiitteihin ja polymeereihin liittyviä materiaalipalveluja.
Rathish Rajan

Rathish Rajan
TKI-asiantuntija

p. 040 594 2702

polymeeriteknologia, polymeerikomposiitit, luonnonkuitukomposiitit, muovit, biohajoavat muovit ja biokomposiitit

Rathish Rajan toimii TKI-asiantuntijana Smart WPC ja ECOLABNET -hankkeissa ja osallistuu polymeereihin ja komposiitteihin liittyvien materiaalipalveluiden toteuttamiseen.
Anne-Riikka Rautio Centria TKI

Anne-Riikka Rautio
TKI-asiantuntija

p. 040 706 4720

kiertotalous, materiaalien rakennetutkimukset ja koostumusmääritykset, nanomateriaalit, energiakatselmukset, energiatehokkuus, kuluttajien energianeuvonta, uusiutuvat energiamuodot

Anne-Riikka Rautio toimii asiantuntijana ja valmistelijana kiertotalous- ja energiatehokkuushankkeissa. Lisäksi hän osallistuu kemia- ja materiaalipalveluiden toteuttamiseen rakenneanalyysien osalta sekä menetelmien kehittämiseen. Anne-Riikalla on pätevyys tehdä energiakatselmuksia.
Leena Simonen Centria TKI

Leena Simonen
TKI-asiantuntija

p. 044 725 0334

bodyskannaus, tekstiilituotteet ja tekstiilien testaus, vaatteiden kaavoitus, mitoitus ja sarjonta

Leena Simonen toimii TKI-asiantuntijana SWW-hankkeessa vastaten mm. bodyskannauksesta ja työvaatteiden kaavoituksen kehittämisestä.

 


   
Seuraa meitä somessa: