Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@centria.fi

 

Kemia- ja biotaloustiimin asiantuntijat
Tero Tuuttila Centria TKI

Tero Tuuttila
TKI-päällikkö

p. 040 190 4788

orgaaninen kemia, syntetiikka ja analytiikka; biomassan koostumusmääritykset, kemiallinen karakterisointi, puun sivuvirrat, uuteaineet

Tero Tuuttila toimii Kemia ja biotalous -tiimin vetäjänä, sekä osallistuu omalta osaltaan hankkeiden sekä kemia- ja materiaalipalveluiden kehittämiseen ja toteuttamiseen.
Leena Favén Centria TKI

Leena Favén
TKI-koordinaattori

p. 044 725 0273

uudet tuote- ja liiketoimintamahdollisuudet, luonnontuotealan kehittäminen, raaka-aineet, tehoaineet, ominaisuudet, teollinen valmistus, projektien suunnittelu ja toteuttaminen, kv verkostot, materiaalitehokkuus, laatujärjestelmäauditointi, EHS

Leena Favén (TkT) vastaa Centrian biotalousalan ja uusien luonnontuotteisiin pohjautuvien tuoteapplikaatioiden kehittämisestä. Leena toimii projektipäällikkönä luonnontuotehankkeissa sekä valmistelee uusia luonnontuotealan ja biotalouden kehittämishankkeita.
Johann Hawel Centria TKI

Johann Hawel
TKI-kehittäjä

p. 044 725 0277

laboratoriotyöskentely, epäorgaaninen analytiikka

Johann Hawelilla on laaja kokemus epäorgaanisen analytiikan kehittämisestä ja toteuttamisesta sekä erilaisten kehityshankkeiden että yritysten tarpeiden mukaan. Johann toimii laboranttina Centrian kemian laboratorioissa.
Leif Hed Centria TKI

Leif Hed
TKI-asiantuntija

p. 040 772 2353

orgaaninen kemia, orgaaninen analytiikka, luonnontuotteet, biotalous, vesien käsittely, vesianalytiikka, koostumusmääritykset

Leif Hed toimii TKI-asiantuntijana orgaaniseen kemiaan ja veden käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä. Hän raportoi kemia- ja materiaalipalveluiden tuloksia asiakkaille ja osallistuu erityisesti biotalouteen liittyvien hankkeiden toteuttamiseen. 
Simo Huhtanen Centria TKI

Simo Huhtanen
TKI-asiantuntija

p. 040 482 4081

funktionaaliset muovit, lujitemuovit, terminen analyysi, luonnonkuitukomposiitit, 3D-tulostus

Simo Huhtanen toimii TKI-asiantuntijana polymeereihin ja komposiitteihin liittyvissä projekteissa.
Eveliina Isosaari Centria TKI

Eveliina Isosaari
TKI-asiantuntija

p. 040 186 2462

luonnontuotteet ja biopohjaiset materiaalit, uuttomenetelmät, orgaaninen analytiikka

Eveliina Isosaari (FM) toimii TKI-asiantuntijana luonnontuotehankkeissa. Hän vastaa laboratoriokokeiden suunnittelusta, toteutuksesta ja tulosten raportoinnista sekä osallistuu luonnontuoteanalytiikan kehittämiseen.
Mikko Junttila Centria TKI

Mikko Junttila
TKI-asiantuntija

p. 040 574 2258

orgaaninen kemia (syntetiikka ja analytiikka), biomassojen uutot, uutteiden analysointi

Mikko Junttila vastaa tutkimuksen tekemisestä käytännössä ja hän suunnittelee, ohjaa ja toteuttaa hankkeissa tarvittavaa orgaaniseen kemiaan liittyvää tutkimusta. Mikko osallistuu myös hankkeiden valmisteluun.
Kari Jääskeläinen Centria TKI

Kari Jääskeläinen
TKI-asiantuntija

p. 040 661 4005

Chemplant-koetehdas, kemiantekniikka, koostumusmääritykset, materiaalitestaus

Kari Jääskeläinen toimii TKI-asiantuntijana hydrometallurgiaan ja kemian koetehdas Chemplantiin liittyvissä asioissa. Lisäksi Kari toimii kemia- ja materiaalipalveluissa asiakasanalyyseissä ja ohjaa kemiantekniikan laboratoriokursseja opiskelijoille.
Heidi Kanala-Salminen Centria TKI

Heidi Kanala-Salminen
TKI-koordinaattori

p. 0447250241

projektien valmistelu ja hallinnointi, yritysyhteistyö, kiertotalous, energiatehokkuus, teolliset symbioosit, jätteiden hyötykäyttö, ympäristö- ja prosessitekniikka

 

Heidi Kanala-Salminen vastaa kemia- ja biotaloustiimissä kiertotalouteen ja energiatehokkuuteen liittyvien projektien valmistelusta, johtamisesta ja aihealueen koordinoinnista.
Simo Mäenpää Centria TKI

Simo Mäenpää
TKI-asiantuntija

p. 040 648 2160

energiakatselmukset, uusiutuva energia, hukkalämpöjen talteenotto

Simo Mäenpään voi löytää Kokkolan tai Ylivieskan toimipisteestä. Simo on tuotantotalouden sekä sähkö- ja automaatiotekniikan, insinööri (AMK) ja hänellä on pätevyydet tehdä energiakatseluksia sekä Uusiutuvan energian kuntakatselmointeja. Erityisenä mielenkiintona hänellä on soveltaa Lean-ajattelua energia-asioihin.
Ritva Mäkelä Centria TKI

Ritva Mäkelä
TKI-kehittäjä

p. 040 162 8433

laboratoriotyöskentely, orgaaninen, analyyttinen ja epäorgaaninen kemia

Ritva Mäkelä toimii laboranttina Kemia ja biotalous -tiimissä. Hänellä on laaja kokemus orgaanisen, analyyttisen ja epäorgaanisen kemian kehityksestä ja analysoinnin toteutuksesta erilaisten kehityshankkeiden parissa sekä yritysten tarpeiden mukaan.
Nguyen Nghia Centria TKI

Nguyen Nghia
TKI-kehittäjä

p. 040 644 9422

 

 
Emilia Niittyviita Centria TKI

Emilia Niittyviita
TKI-asiantuntija

p. 040 541 6001

epäorgaaninen kemia ja analytiikka, kiertotalous

Emilia Niittyviita (FM, epäorgaaninen kemia) toimii TKI-asiantuntijana erilaisissa kiertotalous hankkeissa Kokkolan toimipisteellä.
Einar Nystedt Centria TKI

Einar Nystedt
Lehtori

p. 040 548 8912

sähkö- ja energiatekniikka, uusiutuvat energiat sähkön ja lämmön tuotannossa, CHP, energiatalous ja energiatehokkuus, energiakatselmukset

Einar Nystedt toimii TKI-asiantuntijana ja valmistelijana energiatekniikkaan liittyvissä hankkeissa.
Jonne Näkki Centria TKI

Jonne Näkki
TKI-asiantuntija

p. 044 725 0252

pinnoitushitsaus, elektronimikroskopia, metallografia, materiaalien analysointi ja testaus, hitsaus

Jonne Näkki (TkT, IWE) toimii projektipäällikkönä EU-alueohjelma Interreg Pohjoinen rahoittamassa CINEMA-hankkeessa (2018 - 2021), jossa selvitetään, tutkitaan ja testaan teollisuuden komponenttien uudelleenvalmistamista käyttäen erilaisia pinnoitusmenetelmiä kuluneiden alueiden täyttämiseen. Lisäksi hän osallistuu kemia- ja materiaalipalveluiden tuottamiseen.
Matti Ojala Centria TKI

Matti Ojala
TKI-asiantuntija

p. 040 149 5497

sähkö- ja energiatekniikka, uusiutuvat energiat, 3D-mallinnus, 3D-tulostus

Matti Ojala Matti Ojala toimii TKI-asiantuntijana energiatekniikan ja 3D tulostukseen hankkeissa.
Kari Perttula Centria TKI

Kari Perttula
TKI-kehittäjä

p. 040 568 0144

laboratoriotyöskentely, orgaaninen analytiikka, menetelmäkehitys, kaasukromatografia, nestekromatografia

Kari Perttula on kokemusta orgaanisesta analytiikasta yli 10 vuoden ajalta, painottuen luonnontuotteisiin, asiakasyritysten tarpeisiin sekä teollisuuden sovellutuksiin. Kari työsekentelee Centrialla pääasiassa MoreNPBiz -hankkeessa tehtävänä luonnontuotteiden arvoainedien talteenotto erilaisin uuttomenetelmin sekä niiden analytiikka ja tarpeen mukana myös muita hankkeeseen liittyviä tehtäviä.
Egidija Rainosalo Centria TKI

Egidija Rainosalo
TKI-koordinaattori

p. 044 725 0264

kerta- ja kestomuovit, lujittaminen, kierrätys, tekstiilien viimeistelyteknologiat, projektien suunnittelu ja johtaminen, rahoituslähteet, verkostoituminen ja konsortioiden rakentaminen

Egidija Rainosalo vastaa kemia- ja biotaloustiimin kansainvälisten verkostojen ja hankkeiden kehittämisestä. Lisäksi hän toimii projektipäällikkönä useissa kv-hankkeissa sekä hoitaa komposiitteihin ja polymeereihin liittyviä materiaalipalveluja.
Rathish Rajan Centria TKI

Rathish Rajan
TKI-asiantuntija

p. 040 594 2702

polymeeriteknologia, polymeerikomposiitit, luonnonkuitukomposiitit, muovit, biohajoavat muovit ja biokomposiitit

Rathish Rajan toimii TKI-asiantuntijana polymeereihin ja komposiitteihin liittyvissä hankkeissa sekä osallistuu materiaalipalveluiden toteuttamiseen.
Heli Salmela Centria TKI

Heli Salmela
Viestintäsuunnittelija

p. 050 591 6774

viestintä, markkinointi

Heli Salmela toimii Kokkolassa kemia- ja biotaloustiimin viestintäasiantuntijana. Hän työskentelee eri hankkeiden parissa ja tuo esille niiden edistymistä, tuloksia sekä tiimin asiantuntemusta. Työtehtävät ovat monipuoliset, sisältäen esimerkiksi visuaalista sisällöntuotantoa ja tekstintuotantoa yhdessä tiimin asiantuntijoiden kanssa.
Fabian Sander Centria TKI

Fabian Sander
TKI-asiantuntija

p. 050 473 3817

renewable energy, thermal energy storage, solar thermal energy, biogas plant design, heating systems

Fabian Sander Working for renewable energy projects, including technical planning, researching and project management. Education is Bachelor of Science in environmental technology and Master of Science in environmental technology and management. Recent work experience is 10 years in the renewable energy sector, such as biogas plant design, solar thermal energy and seasonal energy storages.
Antti Takalo Centria TKI

Antti Takalo
TKI-asiantuntija

p. 040 593 0379

 

 
Mira Valkjärvi Centria TKI

Mira Valkjärvi
TKI-asiantuntija

p. 050 571 2082

kiertotalous, hallinnointi ja organisoiminen, kiertotalouden strategiat & liiketoimintamallit

Mira Valkjärvi (KTM) toimii Kokkolan kampuksella ja on EteVä pilotti -hankkeen projektipäällikkö. Hän on kauppatieteiden maisteri ja osaamiseen kuuluu kiertotalous, niin strategiasta johtamiseen, liiketoimintamalleihin, kaupallistamiseen sekä innovaatioihin.

 


   
Seuraa meitä somessa: