Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@centria.fi

 

Kemia- ja biotaloustiimin asiantuntijat
Tero Tuuttila Centria TKI

Tero Tuuttila
TKI-päällikkö

p. 040 190 4788

orgaaninen kemia, syntetiikka ja analytiikka; biomassan koostumusmääritykset, kemiallinen karakterisointi, puun sivuvirrat, uuteaineet

Tero Tuuttila toimii Kemia ja biotalous -tiimin vetäjänä, sekä osallistuu omalta osaltaan hankkeiden sekä kemia- ja materiaalipalveluiden kehittämiseen ja toteuttamiseen.
Pekka Erkkilä Centria TKI

Pekka Erkkilä
TKI-asiantuntija

p. 044 725 0231

uusiutuva energia, aurinkoenergia, geoenergia, biokaasu, aurinkoenergian maavarastointi, kuluttajien energianeuvonta, energiakatselmukset

Pekka Erkkilä toimii Kokkolan toimipisteessä projektipäällikkönä EVAKOT -hankkeessa. Pekalla on myös pätevyys tehdä energiakatselmuksia sekä toimia suurten yritysten energiakatselmusten vastuuhenkilönä.
Leena Favén Centria TKI

Leena Favén
TKI-koordinaattori

p. 044 725 0273

uudet tuote- ja liiketoimintamahdollisuudet, luonnontuotealan kehittäminen, raaka-aineet, tehoaineet, ominaisuudet, teollinen valmistus, projektien suunnittelu ja toteuttaminen, kv verkostot, materiaalitehokkuus, laatujärjestelmäauditointi, EHS

Leena Favén vastaa Centrian biotalousalan ja uusien luonnontuotteisiin pohjautuvien tuoteapplikaatioiden kehittämisestä. Leena toimii projektipäällikkönä luonnontuotehankkeissa sekä valmistelee uusia luonnontuotealan ja biotalouden kehittämishankkeita.
Kati Halmekangas Centria TKI

Kati Halmekangas
TKI-kehittäjä

p. 040 182 9597

epäorgaaninen analytiikka, laboratoriotyöskentely, kemiallinen saostus, saostuslaboratorion ylläpitäminen

Kati Halmekangas toimii tutkimuslaboranttina metallien saostamisen ja epäorgaanisen analytiikan parissa, Kokkolan toimipisteen saostuslaboratoriossa.
Johann Hawel Centria TKI

Johann Hawel
TKI-kehittäjä

p. 044 725 0277

laboratoriotyöskentely, epäorgaaninen analytiikka

Johann Hawelilla on laaja kokemus epäorgaanisen analytiikan kehittämisestä ja toteuttamisesta sekä erilaisten kehityshankkeiden että yritysten tarpeiden mukaan. Johann toimii laboranttina Centrian kemian laboratorioissa.
Leif Hed Centria TKI

Leif Hed
TKI-asiantuntija

p. 040 772 2353

orgaaninen kemia, orgaaninen analytiikka, luonnontuotteet, biotalous, vesien käsittely, vesianalytiikka, koostumusmääritykset

Leif Hed toimii TKI-asiantuntijana orgaaniseen kemiaan ja veden käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä. Hän raportoi kemia- ja materiaalipalveluiden tuloksia asiakkaille ja osallistuu erityisesti biotalouteen liittyvien hankkeiden toteuttamiseen. 
Simo Huhtanen Centria TKI

Simo Huhtanen
TKI-kehittäjä

p. 040 482 4081

funktionaaliset muovit, lujitemuovit, terminen analyysi, luonnonkuitukomposiitit

Simo Huhtanen toimii TKI-kehittäjänä polymeereihin ja komposiitteihin liittyvissä projekteissa.
Kari Jääskeläinen Centria TKI

Kari Jääskeläinen
TKI-asiantuntija

p. 040 661 4005

Chemplant-koetehdas, kemiantekniikka, koostumusmääritykset, materiaalitestaus

Kari Jääskeläinen toimii TKI-asiantuntijana hydrometallurgiaan ja kemian koetehdas Chemplantiin liittyvissä asioissa. Lisäksi Kari toimii kemia- ja materiaalipalveluissa asiakasanalyyseissä ja ohjaa kemiantekniikan laboratoriokursseja opiskelijoille.
Heidi Kanala-Salminen Centria TKI

Heidi Kanala-Salminen
TKI-koordinaattori

p. 0447250241

projektien valmistelu ja hallinnointi, yritysyhteistyö, kiertotalous, energiatehokkuus, teolliset symbioosit, jätteiden hyötykäyttö, ympäristö- ja prosessitekniikka

 

Heidi Kanala-Salminen vastaa kemia- ja biotaloustiimissä kiertotalouteen ja energiatehokkuuteen liittyvien projektien valmistelusta, johtamisesta ja aihealueen koordinoinnista.
Eveliina Isosaari Centria TKI

Eveliina Isosaari
TKI-asiantuntija

p. 040 186 2462

orgaaninen kemia, esikäsittely, analytiikka, luonnontuotteet ja -materiaalit

Eveliina Isosaari toimii TKI-asiantuntijana luonnontuotealan hankkeissa. Tällä hetkellä hän vastaa NovelBaltic- ja MoreNPBiz-hankkeiden tutkimuksen toteutuksesta.
Riitta Miettinen Centria TKI

Riitta Miettinen
TKI-kehittäjä

p. 040 657 8349

orgaaniset uutot biomassoista, uuteaineet, alkuaineanalytiikka

Riitta Miettinen työskentelee tällä hetkellä TKI-kehittäjänä Kokkolan toimipisteen saostuslaboratoriossa.
Simo Mäenpää Centria TKI

Simo Mäenpää
TKI-asiantuntija

p. 040 648 2160

energiakatselmukset, uusiutuva energia, hukkalämpöjen talteenotto

Simo Mäenpään voi löytää Kokkolan tai Ylivieskan toimipisteestä. Simo on tuotantotalouden sekä sähkö- ja automaatiotekniikan, insinööri (AMK) ja hänellä on pätevyydet tehdä energiakatseluksia sekä Uusiutuvan energian kuntakatselmointeja. Erityisenä mielenkiintona hänellä on soveltaa Lean-ajattelua energia-asioihin.
Ritva Mäkelä Centria TKI

Ritva Mäkelä
TKI-kehittäjä

p. 040 162 8433

laboratoriotyöskentely, orgaaninen, analyyttinen ja epäorgaaninen kemia

Ritva Mäkelä toimii laboranttina Kemia ja biotalous -tiimissä. Hänellä on laaja kokemus orgaanisen, analyyttisen ja epäorgaanisen kemian kehityksestä ja analysoinnin toteutuksesta erilaisten kehityshankkeiden parissa sekä yritysten tarpeiden mukaan.
Nguyen Nghia Centria TKI

Nguyen Nghia
TKI-kehittäjä

p. 040 644 9422

 

 
Einar Nystedt Centria TKI

Einar Nystedt
TKI-asiantuntija

p. 040 548 8912

sähkö- ja energiatekniikka, uusiutuvat energiat sähkön ja lämmön tuotannossa, CHP, energiatalous ja energiatehokkuus, energiakatselmukset

Einar Nystedt toimii TKI-asiantuntijana ja valmistelijana energiatekniikkaan liittyvissä hankkeissa.
Jonne Näkki Centria TKI

Jonne Näkki
TKI-asiantuntija

p. 044 725 0252

pinnoitushitsaus, elektronimikroskopia, metallografia, materiaalien analysointi ja testaus

Jonne Näkki (DI, IWE) toimii projektipäällikkönä EU-alueohjelma Interreg Pohjoinen rahoittamassa CINEMA-hankkeessa (2018 - 2021), jossa selvitetään, tutkitaan ja testaan teollisuuden komponenttien uudelleenvalmistamista käyttäen erilaisia pinnoitusmenetelmiä kuluneiden alueiden täyttämiseen. Lisäksi hän osallistuu kemia- ja materiaalipalveluiden tuottamiseen.
Kari Perttula Centria TKI

Kari Perttula
TKI-kehittäjä

p. 040 568 0144

laboratoriotyöskentely, orgaaninen analytiikka, menetelmäkehitys, kaasukromatografia, nestekromatografia

Kari Perttula on kokemusta orgaanisesta analytiikasta yli 10 vuoden ajalta, painottuen luonnontuotteisiin, asiakasyritysten tarpeisiin sekä teollisuuden sovellutuksiin. Kari työsekentelee Centrialla pääasiassa MoreNPBiz -hankkeessa tehtävänä luonnontuotteiden arvoainedien talteenotto erilaisin uuttomenetelmin sekä niiden analytiikka ja tarpeen mukana myös muita hankkeeseen liittyviä tehtäviä.
Egidija Rainosalo Centria TKI

Egidija Rainosalo
TKI-koordinaattori

p. 044 725 0264

kerta- ja kestomuovit, lujittaminen, kierrätys, tekstiilien viimeistelyteknologiat, projektien suunnittelu ja johtaminen, rahoituslähteet, verkostoituminen ja konsortioiden rakentaminen

Egidija Rainosalo vastaa kemia- ja biotaloustiimin kansainvälisten verkostojen ja hankkeiden kehittämisestä. Lisäksi hän toimii projektipäällikkönä useissa kv-hankkeissa sekä hoitaa komposiitteihin ja polymeereihin liittyviä materiaalipalveluja.
Rathish Rajan

Rathish Rajan
TKI-asiantuntija

p. 040 594 2702

polymeeriteknologia, polymeerikomposiitit, luonnonkuitukomposiitit, muovit, biohajoavat muovit ja biokomposiitit

Rathish Rajan toimii TKI-asiantuntijana polymeereihin ja komposiitteihin liittyvissä hankkeissa sekä osallistuu materiaalipalveluiden toteuttamiseen.
Tapani Rannanjärvi Centria TKI

Tapani Rannanjärvi
TKI-kehittäjä

p. 040 480 3401

 

 
Anne-Riikka Rautio Centria TKI

Anne-Riikka Rautio
TKI-asiantuntija

p. 040 706 4720

kiertotalous, materiaalien rakennetutkimukset ja koostumusmääritykset, nanomateriaalit, energiakatselmukset, energiatehokkuus, kuluttajien energianeuvonta, uusiutuvat energiamuodot

Anne-Riikka Rautio toimii asiantuntijana ja valmistelijana kiertotalous- ja energiatehokkuushankkeissa. Lisäksi hän osallistuu kemia- ja materiaalipalveluiden toteuttamiseen rakenneanalyysien osalta sekä menetelmien kehittämiseen. Anne-Riikalla on pätevyys tehdä energiakatselmuksia.
Jonna Sallmén Centria TKI

Jonna Sallmén
TKI-kehittäjä

p. 040 635 3482

laboratoriotyöskentely, epäorgaaninen analytiikka

Jonna Sallmén toimii TKI-kehittäjänä metallien saostamiseen liittyvissä laboratoriotehtävissä Centrian saostuslaboratoriossa Kokkolassa.
Antti Takalo Centria TKI

Antti Takalo
TKI-asiantuntija

p. 040 593 0379

 

 
Varpu Yli-Antola Centria TKI

Varpu Yli-Antola
TKI-kehittäjä

p. 040 637 7588

laboratoriotyöskentely, epäorgaaninen analytiikka, kemiallinen saostus ja saostuslaboratorion ylläpito

Varpu Yli-Antola toimii Centriassa saostuslaboratoriossa tutkimuslaboranttina. Pääasiassa kemiallisen saostuksen sekä epäorgaanisen analytiikan parissa.

 


   
Seuraa meitä somessa: