Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@centria.fi

 

Koulutus- ja palvelutiimin asiantuntijat

Jani Rättyä Centria TKI

Jani Rättyä
Palvelupäällikkö

p. 044 449 2577

palvelut, koulutukset, projektijohto, B2B-myynti, tuotteistaminen, kumppanuudet

   
Jani Rättyä (ins. ylempi AMK) työskentelee koulutus- ja palvelutiimin esimiehenä vastaten Centrian TKI-yksikössä maksullisista palveluista ja koulutuksista. Jani nauttii työskentelystä asiakasrajapinnassa hakien ratkaisuja asiakkaiden toimintaan ja tuotteisiin liittyviin haasteisiin.
Pekka Haapala Centria TKI

Pekka Haapala
TKI-asiantuntija

p.040 356 4674

3D-mallinnus, SFS-EN 1090 teräsrakenteet, hitsaus- ja valmistustekniikka

Pekka Haapala (Insinööri AMK, IWE) toimii TKI-yksikössä 3D-asiantuntijana. Aikaisemmin hän on toiminut teollisuudessa tuotanto- ja projektipäällikkönä
Kati Halmekangas Centria TKI

Kati Halmekangas
TKI-kehittäjä

p. 040 182 9597

epäorgaaninen analytiikka, laboratoriotyöskentely, kemiallinen saostus, saostuslaboratorion ylläpitäminen

Kati Halmekangas toimii tutkimuslaboranttina metallien saostamisen ja epäorgaanisen analytiikan parissa, Kokkolan toimipisteen saostuslaboratoriossa.
Joni Heikkilä Centria TKI

Joni Heikkilä
Testausasiantuntija

p. 044 449 2734

EMC, standardit, SFS-EN ISO IEC 17025, tuotetestaus, tuotekehitys, ajoneuvot

Joni Heikkilä (Insinööri, AMK) työskentelee testausasiantuntijana EMC-testauslaboratoriossa Ylivieskan toimipisteessä.

Katariina Heikkilä Centria TKI

Katariina Heikkilä
Messupäällikkö

p. 044 449 2719

messut, tapahtumatoteutukset, markkinointi, myynti, yritysprojektit, kansainvälisyys, koulutukset

   
Katariina Heikkilä (Tradenomi, KTM, AmO) työskentelee Centrian messu- ja tapahtumapalveluissa messuvastaavana. Hänellä on vahva kokemus erilaisten messuprojektien suunnittelusta ja läpiviennistä kotimaassa ja ulkomailla. Messuprojektien ohella Katariina vetää opiskelijoille ja asiakkaille suunnattuja räätälöityjä messukoulutuksia.
Tiia Hihnala Centria TKI

Tiia Hihnala
Messuassistentti, koulutussihteeri

p. 044 449 2720

asiakaspalvelu, messut, markkinointi, yrityskoulutus, täydennyskoulutus, työvoimakoulutus

   
Tiia Hihnala (restonomi, AMK) työskentelee Centrian TKI-yksikön koulutus- ja palvelutiimissä messuassistenttina ja koulutussihteerinä. Hänen työtehtäviinsä kuuluu messu- ja tapahtumapalveluiden markkinointi sekä asiakaspalvelu. Koulutussihteerinä hän hoitaa yritys-, täydennys- ja työvoimakoulutuksiin liittyviä työtehtäviä.
Esko Joki-Erkkilä Centria TKI

Esko Joki-Erkkilä
Kehitysinsinööri

p. 044 449 2701

CAD -koulutus (AutoCAD ja Fusion 360), projektiosaaminen, räätälöidyt toiminnanohjausjärjestelmät (ERP), tietokannat (MariaDB / MySQL / MSSQL), ohjelmointi (HTML5, CSS, JavaScript, PHP7)

Esko Joki-Erkkilä (Insinööri, AMK) toimii Centria TKI:n Ylivieskan toimipisteessä kehitysinsinöörinä, opettajana Centrian kemiantekniikan CAD -koulutuksissa ja toiminnanohjauksen kouluttajana puurakentamisen muuntokoulutuksissa. Sen lisäksi hän toimii kouluttajana Centrian työvoimakoulutuksissa. Eskolla on yli 30 vuoden kokemus räätälöityjen toiminnanohjausjärjestelmien (ERP) kehittämisestä niin lähiverkon työasemiin kuin www -tekniikalla. Kemiantekniikan CAD -koulutus voi tänä päivänä tapahtua sekä lähiopetuksena, pelkästään etätekniikalla tai hybridikoulutuksina. Hybridissä osa opiskelijoista on läsnä ja osa etäyhteyden päässä. Tässä mallissa luennosta tehdään myös aina tallenne. Työvoimakoulutuksissa aihealueena on yleensä CAD -koulutus tai projektiosaaminen.

Petri Jämsä Centria TKI

Petri Jämsä
Testausasiantuntija

p. 044 449 2532

tärinä, suolasumu, IP-testaus, olosuhteet, värinä, värähtelyt, tuotetestaus, tuotekehitys, SFS-EN ISO IEC 17025, standardit

Petri Jämsä työskentelee testausasiantuntijana tärinätestauslaboratoriossa Ylivieskan toimipisteessä. Keskeisiin tehtäviin kuuluu asiakkaidemme tuotteiden tärinätestaukset. Petrillä on parin kymmenen vuoden tärinätestauskokemuksen lisäksi kokemusta olosuhdetestauksista.
Tapio Kunelius Centria TKI

Tapio Kunelius
Testausasiantuntija

p. 044 449 2531

EMC, standardit, SFS-EN ISO IEC 17025, tuotetestaus, tuotekehitys, ajoneuvot

Tapio Kunelius (insinööri, AMK) työskentelee asiantuntijana EMC-testauslaboratoriossamme Ylivieskan toimipisteessä. Hänen tehtäviinsä kuuluu EMC-testauspalvelun toteuttaminen asiakkaille, josta hänellä on yli kahdenkymmenen vuoden kokemus.
Mervi Liesi Centria TKI

Mervi Liesi
Asiantuntija, Analyysit

p. 050 469 4782

kemiallinen analytiikka, koostumusmääritykset, materiaalitestaus, palvelutoiminta, laboratorioiden ylläpito, terminen analytiikka ja SFS-EN ISO IEC 17025 mukainen testaustoiminta, laatuasiat ISO9001, tuotekehitys

Mervi Liesi vastaa kemia- ja materiaalipalveluiden kehittämisestä, toteuttamisesta ja koordinoinnista sekä toimii tarpeen mukaan asiantuntijana kehityshankkeissa. Hän ratkaisee asiakkaiden materiaaleihin ja niiden ominaisuuksiin liittyviä haasteita. Mervillä on yli kymmenen vuoden kokemus analyysipalveluiden suorittamisesta ja koordinoinnista.
Riitta Miettinen Centria TKI

Riitta Miettinen
TKI-kehittäjä

p. 040 657 8349

orgaaniset uutot biomassoista, uuteaineet, alkuaineanalytiikka

Riitta Miettinen työskentelee tällä hetkellä TKI-kehittäjänä Kokkolan toimipisteen saostuslaboratoriossa.
Riku Niva Centria TKI

 

Riku Niva
TKI-kehittäjä

p. 040 185 8278

Labview, tuotetestaus, olosuhteet, päästömittaukset, sähkötekniikka

Riku Niva (insinööri, AMK) työskentelee TKI-kehittäjänä olosuhdelaboratoriossa Ylivieskan toimipisteessä. Keskeisiin tehtäviin kuuluu asiakkaidemme tuotteiden olosuhdetestaukset ja olosuhdetestaukseen liittyvä ohjelmistokehitys. Sähköinsinöörinä hän hoitaa myös sähkö- ja energiatekniikkaan liittyviä asennuksia ja mittauksia. Riku työskentelee tällä hetkellä myös MAAKIERTO -hankkeessa.
Paula Oja Centria TKI  

Paula Oja
Koulutuspäällikkö

p. 044 449 2721

täydennyskoulutus, asiakaskohtainen tilauskoulutus, työvoimakoulutus, tarjouspyynnöt, B2B-myynti, markkinointi

   
Paula Oja (KM) työskentelee koulutuspäällikkönä Centrian TKI-yksikössä vastuualueena Ylivieskan alueen täydennyskoulutukset. Koulutuspalveluissa hän suunnittelee ja organisoi täydennyskoulutuksia, yritysten asiakaskohtaisia koulutuksia sekä työvoimakoulutuksia. Hänellä on pitkä kokemus koulutusten suunnittelusta ja toteutuksesta, ohjauksesta, rahoituksesta sekä hallinnoinnista. Paulaan voi olla yhteydessä kaikissa osaamisen kehittämiseen liittyvissä tarpeissa niin räätälöidään tarvittava koulutus asiakaskohtaisena tai avoimena täydennyskoulutuksena.
Johanna Ojala Centria TKI

Johanna Ojala
Messupäällikkö

p. 044 449 2667

tapahtumatoteutus, kansainväliset tapahtumat, myynti, markkinointi, messut, palvelut

   
Johanna Ojala (tradenomi, AMK) Työskentelee Centria-ammattikorkeakoulussa messu- ja tapahtumapalveluissa messuvastaavana. Hänen työtehtäviinsä kuuluu kotimaisten ja ulkomaisten messutapahtumien suunnittelu ja toteutus asiakasyritysten toimeksiantoina. Lisäksi Johannalla on vahva kokemus projektihallinnon tehtävistä.
Pasi Polvi Centria TKI

Pasi Polvi
Testausasiantuntija

p. 044 449 2538

ilmanpitävyys, sateenpitävyys ja tuulenpaineen kestävyys, olosuhteet, lämpötila, suhteellinen kosteus, tuotetestaus, tuotekehitys, SFS-EN ISO IEC 17025, standardit

Pasi Polvi työskentelee testausasiantuntijana Ylivieskan toimipisteessä olosuhdetestauslaboratoriossa. Pasilla on parin kymmenen vuoden kokemus asiakkaiden tuotteiden olosuhde-, ovi- ja ikkunatestauksista. Pasilla on kokemusta myös tärinätestauksista.
Riikka Store Centria TKI

Riikka Store
Koulutussihteeri

p. 044 725 0402

yrityskoulutus, täydennyskoulutus, työvoimakoulutus, tilauskoulutus

Riikka Store (tradenomi, AMK) työskentelee tutkimus-, kehitys- ja innovaatioyksikön koulutuspalvelutiimissä Kokkolan ja Pietarsaaren alueella. Hänen työnkuvaansa kuuluu koulutuskokonaisuuksien käytännön organisointityö, markkinointi, tilaisuuksien järjestelyt sekä asiakaspalvelu yritysasiakkaiden ja opiskelijoiden suuntaan. Ota Riikkaan yhteyttä, kun haluat lisätietoa koulutuksista tai ilmoittautua mukaan koulutuksiin.

Jonna Verronen Centria TKI

Jonna Verronen
TKI-kehittäjä

p. 040 635 3482

laboratoriotyöskentely, epäorgaaninen analytiikka

Jonna Verronen toimii laboranttina Centrian kemian laboratorioissa. Hän työskentelee epäorgaanisen analytiikan parissa erilaisissa kehityshankkeissa sekä yritysten tarpeiden mukaan.
Kirsi Vuotila Centria TKI

Kirsi Vuotila
Koulutuspäällikkö

p. 040 632 4341

täydennyskoulutus, asiakaskohtainen tilauskoulutus, työvoimakoulutus, tarjouspyynnöt, B2B-myynti, markkinointi

   
Kirsi Vuotila (FM, tietotekniikka) työskentelee tutkimus-, kehitys- ja innovaatioyksikön koulutuspalvelutiimissä koulutuspäällikkönä vastuualueenaan Kokkolan ja Pietarsaaren alueen täydennyskoulutustarjonta. Kirsin erityisosaamisalueena on koulutusten suunnittelu asiakkaan tarpeiden mukaisesti, koulutusten kehittäminen, rahoitus ja hallinnointi. Kirsin aiempi työkokemus yritysmaailmasta ja yrityksen sisäisestä koulutussuunnittelusta tuo hänet lähelle yrityksen toimintamaailmaa ja koulutustarpeiden tunnistamista. Kirsi on aiemmin työskennellyt myös tarjoustoiminnasta vastaavana sekä ohjelmistokehityksen ja –testauksen parissa.
Varpu Yli-Antola Centria TKI

Varpu Yli-Antola
TKI-kehittäjä

p. 040 637 7588

laboratoriotyöskentely, epäorgaaninen analytiikka, kemiallinen saostus ja saostuslaboratorion ylläpito

Varpu Yli-Antola toimii Centriassa saostuslaboratoriossa tutkimuslaboranttina. Pääasiassa kemiallisen saostuksen sekä epäorgaanisen analytiikan parissa.

 


   
Seuraa meitä somessa: