Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@centria.fi

 

Tuotantoteknologiatiimin asiantuntijat
Jorma Hintikka Centria TKI

Jorma Hintikka
TKI-päällikkö

p. 044 449 2637

Horizon 2020, tekoäly, robotiikka, mixed reality, Industry 4.0

Jorma Hintikka (DI) on työskennellyt ICT-sovellusten parissa vuodesta 2004 asti. Työssään hän suunnittelee ja käynnistää PPL:n, Tekesin ja EU:n rahoittamia hankkeita. Viimeiset viisi vuotta fokus on ollut suorissa EU-rahoituksissa kuten Artemis/ECSEL, CelticPlus ja Horizon 2020. Näissä ohjelmissa pyritään aina saamaan alueen ja Suomen yrityksiä mukaan käynnistettäviin hankkeisiin ja näin nopeuttamaan kasvua ja kansainvälistymistä. Samalla pyritään edistämään tutkimustiimien kehittymistä yhä osaavammaksi Centrian fokusalueilla. 
Virve Antinoja Centria TKI

Virve Antinoja
Projektisuunnittelija

p. 044 449 2725

viestintäosaaminen, projektiosaaminen, verkostotoiminnan kehittäminen, projektin johtaminen, suurhankkeet, kansainvälinen markkinointi, PR, tapahtumasuunnittelu

Virve Antinoja (FM) toimii Centria-ammattikorkeakoulussa viestinnän opettajana, edustaa Centriaa ydinvoimaan ja suurhankkeisiin liittyvässä Pohjois-Suomen koulutusverkostossa, kehittää uusia projekteja ja markkinoi messupalveluja. Virvellä on laaja kontaktiverkosto kotimaisia ja ulkomaisia yritys- ja korkeakoulukumppaneita. Hän inspiroituu monikulttuurisista kohtaamisista, osaamisen tuotteistamisesta ja viestinnän jatkuvasta kehittämisestä. Aikaisemmin hän on työskennellyt informaatikkona kaupallisessa tietopalvelussa, vastannut yksikön viestinnästä ja markkinoinnista, toiminut koulutuspäällikkönä, projektipäällikkönä ja verkostokoordinaattorina. 
Pasi Hakasaari Centria TKI

Pasi Hakasaari
Kehitysinsinööri

p. 040 646 986

CNC-valmistus, CAD/CAM, 3D-mallinnus, 3D-mittaus, 3D-tulostus, puutekniikka

Pasi Hakasaari (insinööri, AMK) toimii kehitysinsinöörinä eri asiakasprojekteissa ja hankkeissa yli 15 vuoden kokemuksella.
Veijo Hietamäki Centria TKI

Veijo Hietamäki
Kehitysinsinööri

p. 044 449 2708

automaatio, toiminnanohjaus, logistiikka

Veijo Hietamäki (insinööri AMK) toimii TKI-yksikössä kehitysinsinöörinä. Hänellä on kokemusta alueen yrityksissä automatisoinnin, logistiikan, toimitusketjun hallinnan, tuotannonohjauksen sekä toiminnanohjausjärjestelmien käyttöönotto- ja kehitystehtävistä. 
Jari Hyvärilä Centria TKI

Jari Hyvärilä
Kehitysinsinööri

p. 040 352 4841

tuotekehitys, rakennustekniikka, CLT

Jari Hyvärilä (rakennustekniikan insinööri, AMK) toimii TKI-yksikössä kehitysinsinöörinä puurakentamisen hankkeissa, lähinnä FCLT-hankkeessa. Työkokemusta häneltä löytyy rakennusalalta.
Juha Junkala Centria TKI

Juha Junkala
Projekti-insinööri

p. 044 725 0206

robotiikka, materiaalitestaus, hitsaus, lasertyöstö

Juha Junkala (Ins) toimii projekti-insinöörinä pääosin CMT-hankkeessa. Juha on ollut lähes 20 vuoden ajan mukana erilaisissa tuotekehitys-, tuotannonkehitys- ja tutkimushankkeissa. Juhalla on runsaasti kokemusta Roboteista, lasertyöstömenetelmistä, hitsauksesta ja materiaalitestauksesta. Hänellä on hitsausneuvojan (EWS) ja hitsatun rakenteen suunnittelijan (IWSD) pätevyys.
Jari Kaarela Centria TKI

Jari Kaarela
Tuntiopettaja

p. 044 449 2568

robotiikka, automaatiotekniikka, simulointi, konenäkö

Jari Kaarela (KTL) toimii tuntiopettajana ja kehitysinsinöörinä. Hänellä on kokemusta metalli- ja puualan yritysten kanssa yhteistyössä toteutetuista kehittämis- ja koulutusprojekteista. Pääosaamisalueet opetus- ja projektitehtävissä liittyvät digitaaliseen tuotantoon, robotiikkaan, automaatioon, innovaatioihin sekä PK- yritysyhteistyöhön.
Sakari Kinnunen Centria TKI

Sakari Kinnunen
Laatuasiantuntija

p. 040 628 0087

laatu, laatujärjestelmät, ympäristöjärjestelmät, laatujohtaminen, Lean Six Sigma, tilastolliset menetelmät, laatutekniikat, projektinhallinta, koulutus

Sakari Kinnunen (DI) toimii laatuasiantuntijana. Sakarin työ koostuu asiakasyritysten laadunhallinnan kehittämisestä sekä aikuisopiskelijoiden ja yritysten henkilöstön kouluttamisesta. Hänen keskeisintä osaamista on laadun kehittäminen, johtamisjärjestelmät (laatu- ja ympäristöjärjestelmät) sekä prosessien kehittäminen. Hänellä on lähes 10 vuoden kokemus laadun kehittämistehtävistä ja hän on toiminut myös esimiestehtävissä. Sakarilla on Six Sigma Black Belt -pätevyys. Lisäksi Sakari on toiminut useita vuosia projektipäällikön tehtävissä.

Kuva puuttuu

Tero Köyhäjoki
Projekti-insinööri

p. 040 621 0445

robotiikka, mekaniikka, automaatio, 3D mallinnus, 3D skannaus, 3D tulostus, CAD, CAM, FEA, simulointi

Tero Köyhäjoki (insinööri, amk) toimii Centria-ammattikorkeakoulun TKI-yksikössä projekti-insinöörinä. Hänellä on vahva osaaminen sekä telakka- että öljyntuotantoon liittyvältä alalta. Hän toimii erinäisissä projekti- ja hanketehtävissä robotiikan, mekaniikan, CAD, FEA, simulointi, 3D mallinnus, 3D skannaus ja 3D tulostukseen liittyvissä asioissa. 
Ari Lamberg Centria TKI

Ari Lamberg
Kehitysinsinööri

p. 040 143 4405

RFID, testaustekniikka, projektinhallinta

Ari Lamberg (insinööri amk) toimii Centria ammattikorkeakoulun TKI-yksikössä kehitysinsinöörinä. Hänellä on kokemusta elektroniikkateollisuudesta sekä siihen liittyvästä tuotanto- ja tuotekehitystestauksesta. Hän toimii erinäisissä projekteissa ja hankkeissa elektroniikkaan, radiotekniikkaan ja mittaustekniikkaan liittyvissä asioissa.
Jari Mäkelä Centria TKI

Jari Mäkelä
Laboratorioinsinööri

p. 044 449 2575

robotiikka, materiaalitestaus, koulutus

Jari Mäkelä (insinööri, amk) toimii tuotantotekniikan laboratorioinsinöörinä Centria-ammattikorkeakoulussa. Hän työskentelee myös opetuksessa, asiakasprojekteissa sekä TKI-hankkeissa.
Hanna Parikka Centria TKI

Hanna Parikka
Kehitysinsinööri

p. 044 449 2636

pintakäsittelytestaus, tuotekehitys, prosessikehitys, projektiosaaminen, lean, u-arvo

Hanna Parikka (insinööri, amk) toimii Centria-ammattikorkeakoulun TKI-yksikössä pintakäsittelyn asiantuntijana. Hänen keskeisiin työtehtäviinsä kuuluvat puun pintakäsittelyyn liittyvä testaustoiminta sekä tuote- ja prosessikehitys. Tällä hetkellä Hanna toimii Tehokas Puuteollisuus -hankkeen projektipäällikkönä. Hanna on sertifioitu lean projektijohtaja. Lisäksi hän tekee ikkunoille ja oville u-arvolaskentaa.
Sakari Pieskä Centria TKI

Sakari Pieskä
Tutkimusyliopettaja

p. 044 449 2564

digitaalinen tuotanto, robotiikka, automaatio, tunnistustekniikat, simulointi, innovaatiotoiminta

Sakari Pieskä (FT, tekn. lis.) toimii tutkimusyliopettajana, jonka toimenkuvaan kuuluu TKI-projektien lisäksi opetusta sekä TKI:n ja opetuksen integrointia. Hänellä on pitkä kokemus Tekes-, EAKR-, Interreg Nord- ja NPA-projektien suunnittelusta ja projektipäällikkönä tai asiantuntijana toimimisesta. Keskeisenä aihealueena projekti- ja opetustehtävissä ovat pkt-yritysyhteistyöhön, innovaatioihin sekä Teollisuus 4.0 aihealueeseen liittyvät teemat, kuten digitaalinen tuotanto, robotiikka, automaatio, simulointi, teollinen internet ja tunnistustekniikat.
Timo Rahja Centria TKI

Timo Rahja
TKI-kehittäjä

p. 044 449 2576

CAD/CAM, 3D-mittaus, 3D-tulostus

Timo Rahja (automekaanikko / koneautomaatioteknikko) on tekniikan alan asiantuntija. Työkokemusta hänelle on kertynyt yli 30vuotta. Hän toimii projekti- ja hanketehtävissä, joissa työskennellään 3D mittauksen, 3D skannauksen ja 3D tulostuksen parissa.
Ilkka Rasehorn Centria TKI

Ilkka Rasehorn
Lehtori

p. 040 808 5105

 

 
Elisa Saarela Centria TKI

Elisa Saarela
Kehitysinsinööri

p. 044 449 2635

projektijohtaminen, tuotekehitys, prosessikehitys, CLT, lean, koulutus, pintakäsittelyaineiden testaus

Elisa Saarela (Puutekniikan ins. AMK) toimii projektipäällikkönä kansainvälisessä FCLT-hankkeessa. Hän omaa monipuolisesti kokemusta rakennustuoteteollisuuden pintakäsittelyprosessien ja -tuotteiden kehittämisestä. Elisa on toiminut AMK:ssa ja teollisuudessa kouluttajana. Hän on myös suorittanut TKI- osaajavalmennuksen ja on sertifioitu lean projektijohtaja.
Esko Sääskilahti Centria TKI

Esko Sääskilahti
Kehittämispäällikkö

p. 044 449 2639

digitalisaatio, innovaatiokehittäminen, innovaatioympäristöt, projektitoiminta, myynti

Esko Sääskilahti (DI) toimii kehittämispäällikkönä tuotantoteknologian tiimissä. Päätehtävinä ovat tuotannollisten yritysten digitalisaatiota edistävien kansallisten ja kansainvälisten EU-hankkeiden valmistelu ja toteuttaminen. Keskeisenä näkökulmana on tuotantoyritysten valmentaminen teollisuuden neljännen vallankumouksen (Industry 4.0) tuomiin haasteisiin. Eskolla on pitkä kokemus elektroniikka- ja automaatioalan pk-yrityksissä eri tehtävissä: suunnittelijana, tuotekehitys-, tuotanto-, myynti-ja markkinointipäällikkönä sekä toimitusjohtajana. Hänen vankin kokemuksensa on innovaatiotoiminnan ja digitalisaation innovaatioympäristöjen kehittämisestä, mm. teknologiakeskus YTEK:n toiminnan käynnistäminen. 
Jouni Vähäsöyrinki Centria TKI

Jouni Vähäsöyrinki
Projektipäällikkö

p. 044 725 0251

toimialakehitys, teknologian siirto, yritysten kehittämishankkeiden rahoitus ja toteutus, tuote ja tuotannonkehitys, veneala

Jouni Vähäsöyrinki toimii projektipäällikkönä kansainvälisessä Target hankkeessa sekä Keski-Pohjanmaan alueella toteutettavassa Serviisi hankkeissa. Hankkeissa tutkitaan ja sovelletaan digitalisaatiota sekä uuden sukupolven robotiikkaa tuotannollisten pk-yritysten kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Jounilla on laaja-alainen kokemus venetoimialan kehittämisestä, teknologiansiirto-, tuotekehitys ja tuotannonkehityshankkeiden valmistelusta, sekä toteuttamisista pk- yrityksissä. 
Petri Wirkkala Centria TKI

Petri Wirkkala
TKI-kehittäjä

p. 040 586 6495

pintakäsittely, tuotekehitys

Petri Wirkkala (AK,EK) toimii TKI-asiantuntijana. Hän omaa monipuolisesti kokemusta teollisen pintakäsittelyn ja huolto- ja kunnossapidon prosessien kehittämisestä 30 vuoden työkokemuksella.

 


   
Seuraa meitä somessa: