Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@centria.fi

 

Yrittäjyys- ja hyvinvointitiimin asiantuntijat
Johanna Jansson Centria TKI

Johanna Jansson
TKI-päällikkö

p. 040 480 7570

projektijohtaminen, projektien hallinnointi, liiketoiminnan prosessien kehittäminen

   
Johanna Jansson (KTM) toimii Yrittäjyys- ja hyvinvointitiimin esimiehenä. Hän vastaa tiimin henkilöstön, talouden ja strategian johtamisesta sekä koordinoi hankkeiden ideointia, valmistelua ja suunnittelutyötä. Johanna on työskennellyt aiemmin projektinjohtotehtävissä rakennusteollisuudessa sekä liikkeenjohdon konsultointitehtävissä, jossa työtehtävät ovat olleet tilintarkastukseen ja yritysjärjestelyihin liittyviä toimeksiantoja.
Asta Aikkila-Vatanen Centria TKI

Asta Aikkila-Vatanen
Projektipäällikkö

p. 044 725 0346

projektiosaaminen, tutkimus- ja kehittämistoiminta, koulutus

Asta Aikkila-Vatanen toimii Centria-ammattikorkeakoulun TKI-yksikön Pilottipooli-hankkeen projektipäällikkönä. Tutkiminen ja ajan seuraaminen ovat aina olleet hänen intohimonsa. Suunnittelijana, yrittäjänä, TKI-osaajana, opettajana ja projektipäällikkönä, hän on joutunut jatkuvasti kouluttamaan itseään vastatakseen ajan haasteiin. Vaatetussuunnittelijoille ennustaminen on arkipäivää. Muotia ja sen suuntauksia seurataan jatkuvasti. Tänä päivänä vaaditaan tulevaisuuden tutkimusta, haistelemista ja maistelemista globaalisti kaikilla aloilla. Hektisyys, kokonaisuuksien hallinta, joustavuus sekä nopeareagointi ovat työelämän avainasioita. Viimeiset seitsemän vuotta Aikkila-Vatanen on toiminut eri myynti- ja markkinointihankkeiden vetäjänä ja koordinoijana. Hän kehittää myös Myynnin foorumin toimintaa Centriassa.
Kaija Arhio Centria TKI

Kaija Arhio
Yliopettaja

p. 044 449 2570

yrittäjyys, yrittäjyyskasvatus, puutuotetekniikka, tutkimus ja kehittämistoiminta

Kaija Arhio (KTT, TkL) toimii opettajana Centrian Ylivieskan toimipisteessä. Opetusta tuotantotalouden ja Industrial Management koulutusohjelmissa. Tutkinut (puualan) pienten yritysten yhteistyötä ja oppimista verkostoissa. Toimii Yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla (PoPYk) hankkeessa (2015-2017)sekä Opettajan yrittäjyysmittariston jalkauttaminen hankkeessa (2017-2019). Hyvät kansainväliset verkostot yrittäjyyskasvatuksen alueella ja kotimaiset verkostot puutuoteteollisuuteen.
 kuva tulossa

Pia Blomström
Lehtori

p. 050 336 8746

projektiosaaminen erityisalana turkis, messuosaaminen, kansainvälisyys, visuaalinen markkinointi, verkostoituminen

Pia Blomström (turkkuri, muotoilija (AMK), ammatinopettaja, tradenomi (YAMK)) toimii Centria-ammattikorkeakoulussa turkisalan koulutuksen ja hanketoiminnan asiantuntijana. Hän on ideoinut ja toteuttanut projektipäällikkönä useita toimialan kehityshankkeita tiiviissä yhteistyössä alueellisten toimijoiden kanssa. Hän toimii aktiivisesti myös alan kansainvälisissä verkostoissa.
Lena Enlund Centria TKI

Lena Enlund
Projektisuunnittelija

p. 044 725 0594

projektiosaaminen erityisalana hyvinvointiala Green Care, koulutussuunnittelu, opetus, verkostoituminen

Lena Enlund (VTL, LL.M) toimii hankesuunnittelijana valtakunnallisessa Green Care-koulutushankkeessa ja paikallisessa Luonnostaan nouseva Pohjanmaa-hankkeessa sekä hankepäällikkönä ruotsinkielisessä Green Care-koulutushankkeessa (Utbildningsmodul inom naturbaserad vård). Hän on työskennellyt Centriassa koulutussuunnittelijana ja viimeksi lehtorina sosiaali- ja terveysalalla.
Kuva tulossa

Marika Hautala
TKI-kehittäjä

p. 040 487 5812

kirjallinen ja visuaalinen viestintä, muotoilu

Marika Hautala (TaM, teollinen muotoilija, artenomi [AMK], tradenomi [AMK]) työskentelee TKI-kehittäjänä hankkeissa. Hänen toimenkuvaansa kuuluvat visualisointi, palvelumuotoiluun liittyvät tehtävät sekä kirjallinen ja visuaalinen viestintä (mm. CentriaNews-uutiskirje).
Johanna Hautamäki Centria TKI

Johanna Hautamäki
TKI-asiantuntija

p. 040 631 6754

palvelumuotoilu, organisaatioiden kehittäminen, ennakointi, aluekehitys, koulutus, projektiosaaminen

Johanna Hautamäki (TaM) työskentelee Centria-ammattikorkeakoululla projektipäällikkönä. Nykyisessä AppSim-hankkeessa hän on kehittämässä osaamista yhteistyössä työelämän kanssa palvelumuotoiluun ja digitalisuuteen liittyen. Hankkeessa ratkotaan yritysten kanssa niiden toimintaan ja palveluihin liittyviä kehittämiskohteita. Viimeisen kolmen vuoden ajan Johanna on työskennellyt Centrialla palvelumuotoilun parissa kehittäen SILMU-labran toimintaa.
Tuula Hohenthal Centria TKI  

Tuula Hohenthal
Projektipäällikkö

p. 040 120 9878

pedagoginen kehittäminen, projektiosaaminen, yrittäjyyskasvatus, tukimus- ja kehittämistoiminta

Tuula Hohenthal (lto, KM) toimii kehittäjänä ja koordinoijna opetuksen kehittämiseen liittyvissä eri projekteissa. Hän kehittää toimintamalleja sujuvien siirtymien toteutumiseksi toisen asteen koulutuksesta ammattikorkeakouluun sekä ammattikorkeakoulusta työelämään. Hän edistää yrittäjyyskasvatuksen ja yrittäjyyden toteutumista Centria-ammattikorkeakoulussa. Hän toimii verkkopedagogisen asiantuntijan tehtävissä sekä kehittäjänä alan valtakunnallisissa verkostoissa.
Pernilla Howard Centria TKI

Pernilla Howard
Projektisuunnittelija

p. 040 808 6649

sisäinen ja ulkoinen viestintä, kulttuurien välinen viestintä, englanti

 

Pernilla Howard (FM) toimii projektipäällikkönä FöreningsKICK-hankkeessa, jossa hän luo työvälineitä yhditysten kehittämiseen. Teemoja ovat mm. strategia, sisäinen sekä ulkoinen viestintä sekä tarinallisuus. Pernilla aloitti Centrialla 2014 englanninkielen opettajana ja toimii tässä roolissa ajoittain vielä. Yleisemmin hän toimii myös englannin kielen asiantuntijana esim. kielen tarkistuksessa.
 kuva tulossa

Katarzyna Jämsä
Hankesuunnittelija

p. 044 449 2723

kansainvälinen projektiosaaminen, kulttuurien välinen viestintä, kansainvälinen markkinointi ja PR, verkostoituminen suomalaisten ja puolalaisten alueiden, yritysten, koulutuksen sekä TKI: n kanssa

Katarzyna Jämsä (M.Sc.) works as a project manager at Centria University of Applied Sciences, Ylivieska. In the current project Finlandia SPOT, she is creating and developing Finnish-Polish business-, educational- and regional- links in order to build a Finnish collaboration center in Poland. Over the last ten years, Katarzyna has worked with Centria’s international projects and exchanges. Her main areas of expertise include knowledge of international project management, international marketing and PR, internationalization of education and SMEs.
Minna Koivula Centria TKI

Minna Koivula
TKI-asiantuntija

p. 044 725 0771

esittävä ja soveltava taide, asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaitokoulutukset, opetustyö, toiminnankehittäminen, projektiosaaminen

Minna Koivula (teatteri-ilmaisun ohjaaja, AMK/pedagoginen pätevyys) toimii projektipäällikkönä LUmOaVA-hankkeessa. Viimeiset viisi vuotta Koivula on toiminut esittävän taiteen opettajana. Hän on erityisen kiinnostunut taiteen vuorovaikutus- ja hyvinvointimahdollisuuksista, taiteen soveltavasta hyödyntämisestä pedagogisissa ja monialaisissa konteksteissa dialogisesti ja uutta innovoiden.
Anne Kuusela Centria TKI

Anne Kuusela
TKI-asiantuntija

p. 040 838 1577

kehittäminen, käyttäjälähtöisyys, aikuiskoulutus, osallistaminen, projektinhallinta

Anne Kuusela (TaM) on toiminut projektipäällikkönä tutkimus-, kehitys- ja käyttötestaushankkeissa. Hänen erikoisosaamisalueitaan ovat tiedonhankinta ja sisällön tuottaminen käyttäjälähtöisin ja osallistavin menetelmin. Hänellä on myös pitkä kokemus opetustyöstä opettajankouluttajana sekä muotoilun yliopettajana. Tällä hetkellä Anne on mukana sekä Varumärkesbygget Gamla Hamn että kampusalueen kehittämiseen liittyvässä Toimintaympäristön kehittämishankkeessa.
Irja Leppisaari Centria TKI

Irja Leppisaari
Yliopettaja

p. 044 725 0083

digipedagoginen kehittäminen, autenttinen oppiminen, e-mentorointi, tutkimus- ja kehittämistoiminta, verkosto-osaaminen

Irja Leppisaari (KT, TM) toimii verkkopedagogiikan yliopettajana Centria-ammattikorkeakoulussa. Hän toimii useissa opetuksen kehittämishankkeissa pedagogisena asiantuntijana ja tutkijana. Erityisesti hän tutkii ja kehittää autenttista oppimista, mentorointia ja opettajuutta  digitalisoituvissa oppimis- ja toimintaympäristöissä. Hän on julkaissut erilaisissa julkaisuissa 120 artikkelia, joista liki puolet on vertaisarvioituja tieteellisiä artikkeleita. Työssään hän hyödyntää laajoja asiantuntijaverkostoja ja kansainvälisiä tutkimusyhteyksiä.
Daniela Mårtenson Centria TKI

Daniela Mårtenson
Projektipäällikkö

p. 040 653 2882

toiminnan kehittäminen, projektiosaaminen, yrityskehitys, aluekehitys, prosessien fasilointi

Daniela Mårtenson (VTM) toimii Centria-ammattikorkeakoulun Pietarsaaren toimipisteessä TKI-toiminnan kehittäjänä, hankekehittäjänä sekä hankkeen "Varumärkesbygget Gamla hamn" projektipäällikkönä. Danielan erikoisalueena on mm. yrityskehitysprosessit, projektijohtaminen ja osaamisen koordinointi.
Tarja Mäkitalo Centria TKI

Tarja Mäkitalo
Kehittämispäällikkö

p. 040 808 5109

projektiosaaminen, pedagoginen- ja erityispedagoginen osaaminen, työyhteisöjen kehittäminen, verkosto-osaaminen

Tarja Mäkitalo (KM, Eo, To)toimii sosiaali- ja terveysalan kehittämispäällikkönä Centria-ammattikorkeakoulussa. Tällä hetkellä hän työskentelee projektityöntekijänä ja asiantuntijana useassa sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan hankkeessa ja edesauttaa uusien hankkeiden syntymistä ja luo vireille kumppanuuksia.  Aiemmin hän on työskennellyt Centriassa opettajana sosiaali- ja terveysalan koulutusalalla ja edelleen yhteys opetukseen on tiivis mm. erikoistumiskoulutusten suunnittelun ja toteutuksen muodossa.

Mathias Nylund Centria TKI

Mathias Nylund
Projektisuunnittelija

p. 045 270 7900

digitalisointi, verkko-oppiminen, video- ja audiotekniikka, innovatiiviset menetelmät kielten opiskelussa, maahanmuuttajakoulutus

Mathias Nylund (FM) toimii kehittäjänä ja koordinaattorina eri projekteissa. Hänen erikoisosaamisalansa ovat kieliopinnot ja siihen liittyvät menetelmät, yrittäjyys, verkko-opetus ja median/teknologian käyttö opetuksessa.
Paula Santapakka Centria TKI

Paula Santapakka
Lehtori, projektipäällikkö

p. 040 729 9911

Paula Santapakka toimii lehtorina humanistisella- ja kasvatusalalla yhteisöpedagogikoulutuksessa sekä Mitä sinulle kuuluu? – Siikajoki, välittämisen ja vuorovaikutuksen yhteisö -hankkeen projektipäällikkönä. Hän on toiminut myös digisuunnittelijana Averko-tiimissä. Opetuksen puolella hänen työtehtäviinsä kuuluvat erilaiset lasten ja nuorten kasvuun ja kehitykseen sekä taito- ja taideaineisiin liittyvät opintojaksot. Hänen mielenkiinnon kohteenaan ja erikoisosaamisalanaan ovat opetuksen digi-pedagoginen kehittäminen sekä (sosiaalisen) median hyödyntäminen oppimisprosessia.

Lena Segler-Heikkilä Centria TKI

Lena Segler-Heikkilä
Viestinnän yliopettaja (ruotsi)

p. 044 449 2551

projektiosaaminen erityisalana kielet ja viestintä, kansainvälisyys, hyvinvointi, yhteistyö saksalaisten ja ruotsalaisten korkeakoulujen ja yritysten kanssa, pedagoginen osaaminen, opetuksen tutkimus

Lena Segler-Heikkilä (FT) toimii viestinnän yliopettajana ja hänellä on pitkä kokemus opetustyöstä (ruotsi, saksa, venäjä, esimiestyö, kulttuurienvälinen kommunikaatio, draamakurssit ym.) Hänen työtehtäviinsä kuuluu myös kielten ja viestinnän työryhmän vetäminen, kielten ja viestinnän opetuksen koordinointi sekä hanke-, tutkimus- ja julkaisutyö. Tällä hetkellä hän toimii DigiJouJou- hankkeen ohjausryhmän jäsenenä ja NOPSA- hankkeen Centrian projektivastaavana.
Kuva tulossa

Harriet Tervonen
Lehtori, projektityöntekijä

p. 044 449 2652

Harriet Tervonen (YTM) toimii lehtorina sosiaalialan koulutusohjelmassa sekä LUmOaVA-hankkeen projektityöntekijänä. Opetuksen tarjotin on laaja-alainen; sosiaalityön palvelujärjestelmäosaamisesta taideaineisiin. Sosiaalityön osalta vahvinta osaamista häneltä löytyy mm. lastensuojelun alalta, sen myötä työstämänsä artikkeliväitöstutkimus liittyy lapsuuden turvattomuuden kokemuksiin. LUmOaVA-hankeessa keskitytään, luovia menetelmiä hyödyntäen, osaamisen tunnistamiseen ja toimintakyvyn vahvistamiseen. Kohderyhmänä hankeessa on heikommassa työllisyystilanteessa olevat. Tervonen on ikuisena opiskelija Oulun yliopiston järjestämässä työnohjaajakoulutuksessa.

Maria Åhman-Nylund Centria TKI

Maria Åhman-Nylund
Lehtori

p. 040 729 9969

ruotsin ja suomen kielen opetus

Maria Åhman-Nylund (FM) toimii kielten lehtorina Centria-ammattikorkeakoulussa. Päätehtävänään hän opettaa ruotsin kieltä eri tasoilla, ja lisäksi hän on opettanut myös suomea toisena kotimaisena kielenä sekä suomen kieltä kansainvälisille opiskelijoille. Hän hoitaa ohjaustehtäviä ja tekee kielentarkistuksia, ja on tällä hetkellä mukana kahdessa projektissa. Åhman-Nylund toimii Centrian projektivastaavana valtakunnallisessa Urareitti-hankkeessa (ESR-hanke 2015-2018), jonka kohderyhmä on korkeasti koulutetut maahanmuuttajat, ja jossa Centria on mukana liiketalouden ryhmässä. Elokuussa 2017 hän aloittaa opettajana myös DigiJouJou-hankkeessa, jonka tavoitteena on mm. yhteistyössä muiden korkeakoulujen kanssa kehittää digitaalista materiaalia ruotsin kielen monimuotoiseen opetukseen.
Helena Åkerlund Centria TKI

Helena Åkerlund
Lehtori/projektipäällikkö

p. 050 521 0906

yrittäjyys, johtaminen, tutkimus- ja kehittämistoiminta, opetuksen kehittäminen, e-mentorointi, coaching, rentoutusvalmennus

Helena Åkerlund (KTM) toimii lehtorina Centria-ammattikorkeakoulussa. Hän toimii projektipäällikkönä ja asiantuntijana opetuksen kehittämishankkeissa. Hankkeet keskittyvät erityisesti opetuksen ja oppimisen kehittämiseen, kuten oppimisen monimuotoistamiseen ja oppimisen tukeen. Hänellä on pitkä kokemus niin opettajana kuin esimies- ja johtamistehtävissä koulutusalalla.

   
Seuraa meitä somessa: