Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@centria.fi

 

Yrittäjyys- ja hyvinvointitiimin asiantuntijat
Johanna Jansson Centria TKI

Johanna Jansson
TKI-päällikkö

p. 040 480 7570

projektijohtaminen, projektien hallinnointi, liiketoiminnan prosessien kehittäminen

   
Johanna Jansson (KTM) toimii Yrittäjyys- ja hyvinvointitiimin esimiehenä. Hän vastaa tiimin henkilöstön, talouden ja strategian johtamisesta sekä koordinoi hankkeiden ideointia, valmistelua ja suunnittelutyötä. Johanna on työskennellyt aiemmin projektinjohtotehtävissä rakennusteollisuudessa sekä liikkeenjohdon konsultointitehtävissä, jossa työtehtävät ovat olleet tilintarkastukseen ja yritysjärjestelyihin liittyviä toimeksiantoja.
Asta Aikkila-Vatanen Centria TKI

Asta Aikkila-Vatanen
Projektipäällikkö

p. 044 725 0346

projektiosaaminen, tutkimus- ja kehittämistoiminta, koulutus

Asta Aikkila-Vatanen toimii Centria-ammattikorkeakoulun TKI-yksikön Pilottipooli-hankkeen projektipäällikkönä. Tutkiminen ja ajan seuraaminen ovat aina olleet hänen intohimonsa. Suunnittelijana, yrittäjänä, TKI-osaajana, opettajana ja projektipäällikkönä, hän on joutunut jatkuvasti kouluttamaan itseään vastatakseen ajan haasteiin. Vaatetussuunnittelijoille ennustaminen on arkipäivää. Muotia ja sen suuntauksia seurataan jatkuvasti. Tänä päivänä vaaditaan tulevaisuuden tutkimusta, haistelemista ja maistelemista globaalisti kaikilla aloilla. Hektisyys, kokonaisuuksien hallinta, joustavuus sekä nopeareagointi ovat työelämän avainasioita. Viimeiset seitsemän vuotta Aikkila-Vatanen on toiminut eri myynti- ja markkinointihankkeiden vetäjänä ja koordinoijana. Hän kehittää myös Myynnin foorumin toimintaa Centriassa.
Kaija Arhio Centria TKI

Kaija Arhio
Yliopettaja

p. 044 449 2570

yrittäjyys, yrittäjyyskasvatus, puutuotetekniikka, tutkimus ja kehittämistoiminta

Kaija Arhio (KTT, TkL) toimii opettajana Centrian Ylivieskan toimipisteessä. Opetusta tuotantotalouden ja Industrial Management koulutusohjelmissa. Tutkinut (puualan) pienten yritysten yhteistyötä ja oppimista verkostoissa. Toimii Yrittäjyyskasvatuksen strategian toiminnallistaminen ToTYk (2018-2020) sekä Opettajan yrittäjyysmittariston jalkauttaminen (2017-2019) hankkeissa projektipäällikkönä. Hyvät kansainväliset verkostot yrittäjyyskasvatuksen alueella ja kotimaiset verkostot puutuoteteollisuuteen.

Lena Enlund Centria TKI

Lena Enlund
TKI-asiantuntija

p. 044 725 0594

luontoperustainen hyvinvointiala Green Care, koulutussuunnittelu, opetus, verkostoituminen

Lena Enlund (VTL, LL.M) toimii projektipäällikkönä kansainvälisessä Nordic Nature Health Hub ja ylimaakunnallisessa Luonnollista tukea elämään – Naturligt stöd för livet-hankkeissa. Hankkeissa edistetään luontoperustaisen yritystoiminnan kehittämistä ja kehitetään palvelumalleja yhteistyössä yrittäjien ja asiakastahojen kanssa. Lena on myös ollut alusta lähtien mukana rakentamassa Green Care-koulutusta. Aikaisemmin hän on toiminut Centria-ammattikorkeakoulussa opetus- ja suunnittelun puolella.
Mona Groop-Sjöholm Centria TKI

Mona Groop-Sjöholm
TKI-asiantuntija

p. 040 621 1887

yhdistystoiminnan kehittäminen, kansainvälinen projektiosaaminen, projektihallinnointi

Mona Groop-Sjöholm (KTM) on työskennellyt monessa eri kehitysyhteistyöprojektissa ja hänellä on vankka osaaminen kansainvälisestä projektinhallinasta. Centriassa hän työskentelee TKI-asiantuntijana ja toimii TALKO Österbotten sekä Föreningsliv för alla -hankkeiden projektipäällikkönä. Hankkeiden tavoitteena on tukea ja kehittää kolmatta sektoria ja lisätä kaksisuuntaista integraatiota.
Johanna Hautamäki Centria TKI

Johanna Hautamäki
TKI-asiantuntija

p. 040 631 6754

palvelumuotoilu, organisaatioiden kehittäminen, ennakointi, koulutus, projektiosaaminen, monialainen yhteistyö

Johanna Hautamäki (TaM, AmO) toimii Centria-ammattikorkeakoululla projektipäällikkönä ja palvelumuotoilijana. Johanna toimii asiantuntijana opetuksessa, koulutuspalveluissa, maksullisessa palvelutoiminnassa sekä eri hankkeissa, myös kansainvälisesti. Hän on ollut alusta asti rakentamassa ja kehittämässä Centrian palvelusimulaatioympäristö SILMU-labran toimintaa. Palvelumuotoilun osallistavien ja empaattisten menetelmien, ennakoinnin ja monialaisen yhteistyön kehittäminen yhteistyössä työelämän ja opetuksen kanssa ovat hänelle erityisiä kiinnostuksen kohteita. Uusia innovaatioita syntyy rohkeasti kokeilemalla ja tuomalla yhteen erilaisia näkökulmia!
Marja-Liisa Hiironen Centria TKI

Marja-Liisa Hiironen
TKI-asiantuntija

p. 040 572 7769

kansainvälisyys, hyvinvointi sekä hyvinvointiyrittäjyys. Projektihallinnointi, tutkimus- ja kehittäminen, koulutus

   

Marja-Liisa Hiironen (KTT, THM) toimii TKI-asiantuntijana Yrittäjyys- ja hyvinvointitiimissä. Viimeiset 5 vuotta Marja-Liisa on työskennellyt kuntoutuksen johtotehtävissä, kansainvälisyyden projektihallinnossa sekä erilaisissa hyvinvointialan luottamustehtävissä.  Marja-Liisa on aiemmin työskennellyt pitkään Centrian palveluksessa mm. lehtorina sekä sosiaali- ja terveysalan kehittämispäällikkönä. Terveydenhuollosta Marja-Liisalla on työkokemusta jokaiselta organisaatioportaalta lastenhoitajasta ylihoitajaksi.

Heidi Hintsala Centria TKI

Heidi Hintsala
TKI-asiantuntija

p. 040 185 6259

hyvinvointi- ja terveysteknologia, terveystieteet, liikuntalääketiede, fysiologiset mittaukset

   

Heidi Hintsala (FT, TtM) toimii RoboSote -hankkeen projektipäällikkönä. Hankkeessa edistetään hoivarobotiikan ja -teknologian, sekä digitaalisten tuote- ja palveluratkaisujen kehittämistä ja hyödyntämistä sosiaali- ja terveysalalla. Heidi on aiemmin työskennellyt kansan- ja ympäristöterveystieteen parissa ja omaa monipuolista kokemusta fysiologisista mittauksista sekä biosignaalien analysoinnista.

Pernilla Howard Centria TKI

Pernilla Howard
TKI-asiantuntija

p. 040 808 6649

sisäinen ja ulkoinen viestintä, business storytelling, yhdistys- ja yritystoiminnan kehittäminen

 

Pernilla Howard (FM) toimii TKI-asiantuntijana yrittäjyys- ja hyvinvointitiimissä. Hänellä on monen vuoden kokemus hankkeiden vetämisestä, muun muassa yhdistys- ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyen, jossa painopisteenä on ollut viestintä sekä tarinallisuus.

Juuso Jussila
Liikuntakoordinaattori

p. 040 617 3904

liikuntapalveluiden kehittäminen, liikuntalääketiede, liikuntapsykologia, liikuntapedagogiikka

   

Juuso Jussila (MSc) toimii Centria-ammattikorkeakoulun liikuntakoordinaattorina sekä Centria Sport -hankkeen projektipäällikkönä. Hankkeessa lisätään opiskelijoiden ja opettajien opiskelu- ja työpäivän aikaista liikunta-aktiivisuutta sekä uudistetaan liikuntapalveluja. Juuso on aiemmin työskennellyt monipuolisissa urheiluseuran kehittämistehtävissä sekä erilaisissa liikunnan opetus- ja ohjaustehtävissä.

Katarzyna Jämsä Centria TKI

Katarzyna Jämsä
Hankesuunnittelija

p. 044 449 2723

kansainvälinen projektiosaaminen, kulttuurien välinen viestintä, kansainvälinen markkinointi ja PR, verkostoituminen suomalaisten ja puolalaisten alueiden, yritysten, koulutuksen sekä TKI: n kanssa

Katarzyna Jämsä (M.Sc.) works as a project manager at Centria University of Applied Sciences, Ylivieska. In the current project Finlandia SPOT, she is creating and developing Finnish-Polish business-, educational- and regional- links in order to build a Finnish collaboration center in Poland. Over the last ten years, Katarzyna has worked with Centria’s international projects and exchanges. Her main areas of expertise include knowledge of international project management, international marketing and PR, internationalization of education and SMEs.
Anu Kamau Centria TKI

Anu Kamau
TKI-asiantuntija

p. 040 624 7952

sosiaalipalveluiden kehittäminen, teknologia sote-alalla, kehitysvammaistyö

 

Anu Kamau (sosionomi AMK) toimii asiantuntijana sosiaalialan kehittämiseen liittyvissä hankkeissa. Uudenlaiset palvelu- ja toimintamallit sosiaalialalla ja niiden kehittäminen asiakasyhteistyössä saavat hänet innostumaan. Asiakkaan yksilöllinen ja arvostava kohtaaminen on työskentelyn keskiössä. Aikaisemmin Anu on työskennellyt enimmäkseen kehitysvammahuollossa, asumisen ohjaajana, palveluohjaajana ja palveluesimiehenä.

Sanna-Kaisa Karvonen Centria TKI

Sanna-Kaisa Karvonen
TKI-asiantuntija

p. 040 357 7845

Esittävä ja soveltava taide, kasvatustiede, toiminnan kehittäminen, projektiosaaminen

 

Sanna-Kaisa Karvonen (KM, Teatteri-ilmaisun ohjaaja) toimii TKI-asiantuntijana LUmOaVA –hankkeessa. Hän on erityisen kiinnostunut taiteen eheyttävistä mahdollisuuksista kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemisessa, taiteesta laaja-alaisen oppimisen mahdollistajana sekä taiteen kautta tapahtuvan dialogisen vuorovaikutuksen hyödyntämisestä, tutkimisesta ja kehittämistyöstä.

Riina Kleimola Centria TKI

Riina Kleimola
lehtori

p. 040 185 6689

digipedagogiikka, digisovellukset, digiohjaus, opinto-ohjaus, eMentorointi, tutkimus- ja kehittämistoiminta, verkosto-osaaminen

Riina Kleimola (KL) toimii lehtorina ja opinto-ohjaajana Centria-ammattikorkeakoulussa. Lisäksi hän työskentelee projektipäällikkönä oppimisanalytiikan kehittämishankkeessa. Kleimolalla on erittäin monipuolinen ja pitkä kokemus digipedagogisten toimintamallien kehittämisestä, ohjaustyöstä sekä opettajien kouluttamisesta. Työssään hän hyödyntää laajoja asiantuntijaverkostoja ja tutkimusyhteyksiä niin kansallisesti kuin kansainvälisesti.

Minna Koivula Centria TKI

Minna Koivula
TKI-asiantuntija

p. 044 725 0771

esittävä ja soveltava taide, asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaitokoulutukset, opetustyö, toiminnankehittäminen, projektiosaaminen

Minna Koivula (teatteri-ilmaisun ohjaaja, AMK/pedagoginen pätevyys) toimii projektipäällikkönä LUmOaVA-hankkeessa. Viimeiset viisi vuotta Koivula on toiminut esittävän taiteen opettajana. Hän on erityisen kiinnostunut taiteen vuorovaikutus- ja hyvinvointimahdollisuuksista, taiteen soveltavasta hyödyntämisestä pedagogisissa ja monialaisissa konteksteissa dialogisesti ja uutta innovoiden.
Anne Kuusela Centria TKI

Anne Kuusela
TKI-asiantuntija

p. 040 838 1577

kehittäminen, käyttäjälähtöisyys, aikuiskoulutus, osallistaminen, projektinhallinta

Anne Kuusela (TaM) on toiminut projektipäällikkönä tutkimus-, kehitys- ja käyttötestaushankkeissa. Hänen erikoisosaamisalueitaan ovat tiedonhankinta ja sisällön tuottaminen käyttäjälähtöisin ja osallistavin menetelmin. Hänellä on myös pitkä kokemus opetustyöstä opettajankouluttajana sekä muotoilun yliopettajana. Tällä hetkellä Anne on mukana sekä Varumärkesbygget Gamla Hamn että kampusalueen kehittämiseen liittyvässä Toimintaympäristön kehittämishankkeessa.
Irja Leppisaari Centria TKI

Irja Leppisaari
Yliopettaja

p. 044 725 0083

digipedagoginen kehittäminen, autenttinen oppiminen, e-mentorointi, tutkimus- ja kehittämistoiminta, verkosto-osaaminen

Irja Leppisaari (KT, TM) toimii verkkopedagogiikan yliopettajana Centria-ammattikorkeakoulussa. Hän toimii useissa opetuksen kehittämishankkeissa pedagogisena asiantuntijana ja tutkijana. Erityisesti hän tutkii ja kehittää autenttista oppimista, mentorointia ja opettajuutta  digitalisoituvissa oppimis- ja toimintaympäristöissä. Hän on julkaissut erilaisissa julkaisuissa 120 artikkelia, joista liki puolet on vertaisarvioituja tieteellisiä artikkeleita. Työssään hän hyödyntää laajoja asiantuntijaverkostoja ja kansainvälisiä tutkimusyhteyksiä.

Mari Murto Centria TKI

Mari Murto
TKI-asiantuntija

p. 040 184 8237

sosiaalinen vahvistaminen, valmentaminen, kehittäminen, työhyvinvointi, työnohjaus, vapaaehtoistoiminta

   
Mari Murto (yhteisöpedagogi AMK, työnohjaaja) toimii TKI-asiantuntijana Ylivieskan kampuksella. Mari työskentelee työnhaun, itsensä kehittämisen ja hyvinvoinnin teemojen äärellä. Hänellä on monipuolinen kokemus eri-ikäisten ihmisten parissa tehtävästä työstä, erityisesti nuorisoalalta sosiaalisen vahvistamisen näkökulmasta. Hän on erityisen kiinnostunut ryhmien toiminnasta ja ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta. Hänen osaamisalaansa on myös vapaaehtoistoiminta ja sen kehittäminen, kuten vapaaehtoistoimijoiden toiminnan- ja työnohjaus sekä koulutus.
Teija Muuraiskangas Centria TKI

Teija Muuraiskangas
TKI-asiantuntija

p. 040 185 3817

opetus, ohjaus, (kasvatus)psykologia, työnhakuvalmennus, työmarkkinat

   
Teija Muuraiskangas (KM, kasvatuspsykologia + pedagoginen pätevyys) toimii projektipäällikkönä Osallisuudella ja yhteistyöllä sujuviin oppimispolkuihin -hankkeessa, jossa yhteistyössä osatoteuttajien kanssa edistetään ulkomaalaistaustaisten henkilöiden kotoutumista Suomeen. Centria-ammattikorkeakoulussa hankkeen kohderyhmänä ovat kansainväliset opiskelijat. Lisäksi Teija työskentelee UOMA – Uraa ja osaamista korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille -hankkeessa, jossa hänen vastuualueinaan ovat erityisesti maahanmuuttajien työnhakuvalmennus ja työnantajaverkostot. Hän on aiemmin työskennellyt suomalaisten nuorten ja maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen erityisopettajan sijaisena, valtakunnallisen yrityksen työnhakuvalmennuksien Keski-Pohjanmaan vastuuvalmentajana, nuorten työpajan yksilövalmentajana sekä kansalaisjärjestön lastensuojelu- ja päihdekuntoutusyksikössä erityistyöntekijänä ja ohjaajana.
Annika Mylläri Centria TKI

Annika Mylläri
Koulutusalapäällikkö, musiikin koulutus

p. 040 635 1040

laulunopetus, musiikkipedagogiikka, tapahtumatuotanto

Annika Mylläri (MuM) on toiminut Kokkolan oopperayhdistyksen toiminnanjohtajana ja Jakobstads Konsertsal Ab toimitusjohtajana. Projekteissa hän on toiminut Kokkolan oopperassa, Yrkeshögskolan Noviassa ja nyt Centriassa. Lisäksi Annikalla on vahva opetustausta sekä musiikin aineopettajana, musiikkiluokkien opettajana, huilunsoitonopettajana että laulunopettajana. Tällä hetkellä Annika toimii projektipäällikkönä Digisti yhdessä kärkihankkeessa sekä AIKO-hankkeessa, jossa keskitytään aineettomaan kansanperinteeseen Keski-Pohjanmaalla.
 Daniela Mårtenson Centria TKI

Daniela Mårtenson
Projektipäällikkö

p. 040 653 2882

toiminnan kehittäminen, projektiosaaminen, yrityskehitys, aluekehitys, prosessien fasilointi

Daniela Mårtenson (VTM) toimii Centria-ammattikorkeakoulun Pietarsaaren toimipisteessä TKI-toiminnan koordinaattorina. Danielan erikoisalueena on mm. kehitysprosessit, hankesuunnittelu, palveluiden kehittäminen ja aluekehitys. Hänen mielestä kiinnostavia teemoja juuri nyt ovat innovaatioympäristöt, etäjohtajuus ja etäalaisuus, etäopiskelun kehittäminen, brändäys paikkamarkkinoinnissa ja kulttuuriperinnöt.

Tarja Mäkitalo Centria TKI

Tarja Mäkitalo
Kehittämispäällikkö

p. 040 808 5109

opetus ja ohjaus, projektiosaaminen, pedagoginen ja erityispedagoginen osaaminen, työyhteisöjen kehittäminen, verkosto-osaaminen

Tarja Mäkitalo (KM, Eo, lto, työnohjaaja) toimii sosiaalialan lehtorina sekä sosiaali- ja terveysalan kehittämispäällikkönä Centria-ammattikorkeakoulussa. Tällä hetkellä hän työskentelee opetuksessa, edesauttaa uusien sote-alaan liittyvien hankkeiden syntymistä ja luo vireille kumppanuuksia sekä toimii asiantuntijana RoboSote -hankkeessa. Erikoistumiskoulutusten suunnittelu ja toteutus ovat myös osa tämänhetkistä asiantuntijatyötä.
Matias Nylund Centria TKI

Mathias Nylund
Projektisuunnittelija

p. 045 270 7900

digitalisointi, verkko-oppiminen, video- ja audiotekniikka, innovatiiviset menetelmät kielten opiskelussa, maahanmuuttajakoulutus

Mathias Nylund (FM) toimii kehittäjänä ja koordinaattorina eri projekteissa. Hänen erikoisosaamisalansa ovat kieliopinnot ja siihen liittyvät menetelmät, yrittäjyys, verkko-opetus ja median/teknologian käyttö opetuksessa.

Hanna-Mari Pesonen Centria TKI

Hanna-Mari Pesonen
Yliopettaja

p. 040 681 0588

tutkimus- ja kehittämistoiminta, opetus, ohjaus, koulutussuunnittelu, projektiosaaminen

   
Hanna-Mari Pesonen (TtT, sh, työnohjaaja) työskentelee Centria-ammattikorkeakoulussa hoitotyön yliopettajana. Opetus-, ohjaus-, suunnittelu- ja kehittämistehtävien lisäksi, hän toimii projektityöntekijänä kahdessa Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa kärkihankkeessa, jotka toteutuvat vuosina 2018-2020. EduPal-hankkeessa kehitetään monialaisesti ja työelämälähtöisesti palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen koulutusta ja yleSHarviointi -hankkeessa kehitetään ammattikorkeakoulujen käyttöön sairaanhoitajaopiskelijoiden kliinisen osaamisen ohjauksen ja arvioinnin menetelmiä.
Anne Prest Centria TKI

Anne Prest
Lehtori, hoitotyö

p. 040 808 5141

opetus, ohjaus, hoitotyö

Anne Prest (TtM, Sh) työskentelee Centria-ammattikorkeakoulussa hoitotyön lehtorina. Työskentelyn Centriassa hän on aloittanut vuonna 2006. Asiantuntijuusalueita ovat kliininen hoitotyö ja ikääntyneiden hoitotyö. Muistisairaudet, ikääntyneen toimintakyky, kotiympäristön turvallisuus ja esteettömyys sekä kuolevan potilaan hoito kiinnostavat. Työhön sisältyy hoitotyön opettaminen, opinnäytetöiden ohjaus ja opiskelijoiden ohjatun harjoittelun ohjaajana toimiminen. Anne toimii opettajatutorina kolmannen vuoden sairaanhoitajaryhmälle. Hanketyötä Anne tekee EduPal- hankkeessa. Tämä on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama kärkihanke vuosille 2018-2020. Hankkeessa on erilaisia työpaketteja. Yksi Centrian vastuualue tässä hankkeessa on viiden opintopisteen laajuisen verkko-opintokokonaisuuden tuottaminen yhteistyöryhmän kanssa hoitotyön opettajille palliatiivisesta hoitotyöstä.
Tuija Tolonen-Kytölä Centria TKI

Tuija Tolonen-Kytölä
Yliopettaja

p. 044 449 2549

kielet ja viestintä, tutkimus- ja kehittämistoiminta, verkkopedagogiikka

Tuija Tolonen-Kytölä (KTT, FL) työskentelee viestinnän yliopettajana sekä kielten ja viestinnän opettajien tiimin johtajana. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan osalta hän kuuluu Kivako-hankkeen neuvottelukuntaan ja toimii hankkeessa Centrian kieltenopettajien projektipäällikkönä. Digijoujou-hankkeessa hän tuottaa yhdessä eri korkeakoulujen S2- ja ruotsin opettajien kanssa digipedagogiikkaan pohjautuvaa opetusmateriaalia.

Hän toimii myös valtakunnallisissa yhteistyöverkostoissa kehittämässä ammattikorkeakoulujen viestinnän opetusta. Julkaisut ja tutkimuskirjoittaminen sekä verkko-opetus kuuluvat hänen mielenkiinnonkohteisiinsa.
Riina Varila Centria TKI

Riina Varila
TKI-asiantuntija

p. 040 831 3312

palveluiden kehittäminen, esteettömät digitaaliset palvelut, myyntityö, verkostoituminen

Riina Varila (tradenomi YAMK, AmO) toimii projektipäällikkönä Mitä sinulle kuuluu? - Siikajoki, välittämisen ja vuorovaikutuksen yhteisö -hankkeessa. Riina on toiminut myynnin ja asiakaspalvelun tehtävissä mm. pankki- ja vakuutus-, ravintola-, ja vaatetusaloilla, sosiaalipalveluiden ja koulutuksen tehtävissä sekä hanketyössä nuorisosektorilla. Hänen intohimon kohteenaan on kulttuurin lisäksi maaseudun kehittäminen ja syrjäseutujen erityispiirteet sekä esteettömät digitaaliset palvelut.

Maija-Riitta Vuoti Centria TKI

Maija-Riitta Vuoti
TKI-asiantuntija

p. 040 357 9598

projektinjohtaminen, kehittäminen, muutosvalmennus

Maija-Riitta Vuoti työskentelee Centria-ammattikorkeakoulussa My Way 2-projektissa. Maija-Riitta on aiemmin työskennellyt projektinjohtotehtävissä työllisyyshankkeissa mm Eteenpäin- työllisyyden aktivointi- projekti ja Työkyky- ja työtaitopassi-projekti. Maija-Riitta on vahvasti kehittämistyöhön suuntautunut, työyhteisön ja toiminnan muutoksia pohtiva monialaosaaja.
Maria Åhman-Nylund Centria TKI

Maria Åhman-Nylund
Lehtori

p. 040 729 9969

ruotsin ja suomen kielen opetus

Maria Åhman-Nylund (FM) toimii kielten lehtorina Centria-ammattikorkeakoulussa. Päätehtävänään hän opettaa ruotsin kieltä eri tasoilla, ja lisäksi hän on opettanut myös suomea toisena kotimaisena kielenä sekä suomen kieltä kansainvälisille opiskelijoille. Hän hoitaa ohjaustehtäviä ja tekee kielentarkistuksia, ja toimii tällä hetkellä Centrian projektivastaavana valtakunnallisessa UOMA-hankkeessa (ESR-hanke 2019-2020), jonka kohderyhmänä on korkeasti koulutetut maahanmuuttajat. Centria keskittyy hankkeessa erityisesti auttamaan liiketalouden alan maahanmuuttajia vahvistamalla heidän ammatillisen kielen taitojaan ja työnhakuvalmiuksiaan, jotta he työllistyisivät paremmin koulutustaan vastaaviin tehtäviin.
Helena Åkerlund Centria TKI

Helena Åkerlund
Lehtori/projektipäällikkö

p. 050 521 0906

yrittäjyys, johtaminen, tutkimus- ja kehittämistoiminta, opetuksen kehittäminen, e-mentorointi, coaching, rentoutusvalmennus

Helena Åkerlund (KTM) toimii lehtorina Centria-ammattikorkeakoulussa. Hän toimii projektipäällikkönä ja asiantuntijana opetuksen kehittämishankkeissa. Hankkeet keskittyvät erityisesti opetuksen ja oppimisen kehittämiseen, kuten oppimisen monimuotoistamiseen ja oppimisen tukeen. Hänellä on pitkä kokemus niin opettajana kuin esimies- ja johtamistehtävissä koulutusalalla.

 


   
Seuraa meitä somessa: