Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@centria.fi

 

Yrittäjyys- ja hyvinvointitiimin asiantuntijat
Johanna Jansson Centria TKI

Johanna Jansson
TKI-päällikkö

p. 040 480 7570

projektijohtaminen, projektien hallinnointi, liiketoiminnan prosessien kehittäminen

   
Johanna Jansson (KTM) toimii Yrittäjyys- ja hyvinvointitiimin esimiehenä. Hän vastaa tiimin henkilöstön, talouden ja strategian johtamisesta sekä koordinoi hankkeiden ideointia, valmistelua ja suunnittelutyötä. Johanna on työskennellyt aiemmin projektinjohtotehtävissä rakennusteollisuudessa sekä liikkeenjohdon konsultointitehtävissä, jossa työtehtävät ovat olleet tilintarkastukseen ja yritysjärjestelyihin liittyviä toimeksiantoja.
Asta Aikkila-Vatanen Centria TKI

Asta Aikkila-Vatanen
Projektipäällikkö

p. 044 725 0346

projektiosaaminen, tutkimus- ja kehittämistoiminta, koulutus

Asta Aikkila-Vatanen toimii Centria-ammattikorkeakoulun TKI-yksikön Pilottipooli-hankkeen projektipäällikkönä. Tutkiminen ja ajan seuraaminen ovat aina olleet hänen intohimonsa. Suunnittelijana, yrittäjänä, TKI-osaajana, opettajana ja projektipäällikkönä, hän on joutunut jatkuvasti kouluttamaan itseään vastatakseen ajan haasteiin. Vaatetussuunnittelijoille ennustaminen on arkipäivää. Muotia ja sen suuntauksia seurataan jatkuvasti. Tänä päivänä vaaditaan tulevaisuuden tutkimusta, haistelemista ja maistelemista globaalisti kaikilla aloilla. Hektisyys, kokonaisuuksien hallinta, joustavuus sekä nopeareagointi ovat työelämän avainasioita. Viimeiset seitsemän vuotta Aikkila-Vatanen on toiminut eri myynti- ja markkinointihankkeiden vetäjänä ja koordinoijana. Hän kehittää myös Myynnin foorumin toimintaa Centriassa.
Kaija Arhio Centria TKI

Kaija Arhio
Yliopettaja

p. 044 449 2570

yrittäjyys, yrittäjyyskasvatus, puutuotetekniikka, tutkimus ja kehittämistoiminta

Kaija Arhio (KTT, TkL) toimii opettajana Centrian Ylivieskan toimipisteessä tuotantotalouden koulutusohjelmassa. Kaijan tausta on puutekniikassa ja väitöskirjassaan hän selvitti pienten yritysten yhteistyötä ja oppimista verkostoissa. Kaijalla on pitkä kokemus yrittäjyysopetuksesta ja yrittäjyyskasvatuksen kehittämisessä. Toimii hankkeissa Kestävä kehitys, digitalisaatio ja kansainvälisyys osana yrittäjyyskasvatusta sekä Uuden osaamisen lukio. Hyvät kansainväliset verkostot yrittäjyyskasvatuksen alueella ja kotimaiset verkostot puutuoteteollisuuteen.

Lena Enlund Centria TKI

Lena Enlund
TKI-asiantuntija

p. 044 725 0594

luontoperustainen hyvinvointiala Green Care, koulutussuunnittelu, opetus, verkostoituminen

   
Lena Enlund (VTL, LL.M) toimii projektipäällikkönä luontolähtöisissä, ns. Green Care-hankkeissa, joissa edistetään luontolähtöistä toimintaa esimerkiksi eri asiakasryhmille ja eri luontolähtöisillä toimintamuodoilla. Lena on myös ollut alusta lähtien mukana rakentamassa Green Care-koulutusta sekä suomeksi että ruotsiksi. Aikaisemmin hän on toiminut Centria-ammattikorkeakoulussa opetus-, suunnittelun ja kansainvälisten tehtävien puolella.
Mona Groop-Sjöholm Centria TKI

Mona Groop-Sjöholm
TKI-asiantuntija

p. 040 621 1887

yhdistystoiminnan kehittäminen, kansainvälinen projektiosaaminen, projektihallinnointi

Mona Groop-Sjöholm (KTM) on työskennellyt monessa eri kehitysyhteistyöprojektissa ja hänellä on vankka osaaminen kansainvälisestä projektinhallinasta. Centriassa hän työskentelee TKI-asiantuntijana ja toimii TALKO Österbotten sekä Föreningsliv för alla -hankkeiden projektipäällikkönä. Hankkeiden tavoitteena on tukea ja kehittää kolmatta sektoria ja lisätä kaksisuuntaista integraatiota.
Johanna Hautamäki Centria TKI

Johanna Hautamäki
TKI-asiantuntija

p. 040 631 6754

palvelumuotoilu, organisaatioiden kehittäminen, ennakointi, koulutus, projektiosaaminen, monialainen yhteistyö

Johanna Hautamäki (TaM, AmO) toimii Centria-ammattikorkeakoululla projektipäällikkönä ja palvelumuotoilijana. Johanna toimii asiantuntijana opetuksessa, koulutuspalveluissa, maksullisessa palvelutoiminnassa sekä eri hankkeissa, myös kansainvälisesti. Hän on ollut alusta asti rakentamassa ja kehittämässä Centrian palvelusimulaatioympäristö SILMU-labran toimintaa. Palvelumuotoilun osallistavien ja empaattisten menetelmien, ennakoinnin ja monialaisen yhteistyön kehittäminen yhteistyössä työelämän ja opetuksen kanssa ovat hänelle erityisiä kiinnostuksen kohteita. Uusia innovaatioita syntyy rohkeasti kokeilemalla ja tuomalla yhteen erilaisia näkökulmia!
Marja-Liisa Hiironen Centria TKI

Marja-Liisa Hiironen
TKI-asiantuntija

p. 040 572 7769

kansainvälisyys, hyvinvointi sekä hyvinvointiyrittäjyys. Projektihallinnointi, tutkimus- ja kehittäminen, koulutus

   

Marja-Liisa Hiironen (KTT, THM) toimii TKI-asiantuntijana Yrittäjyys- ja hyvinvointitiimissä. Viimeiset 5 vuotta Marja-Liisa on työskennellyt kuntoutuksen johtotehtävissä, kansainvälisyyden projektihallinnossa sekä erilaisissa hyvinvointialan luottamustehtävissä.  Marja-Liisa on aiemmin työskennellyt pitkään Centrian palveluksessa mm. lehtorina sekä sosiaali- ja terveysalan kehittämispäällikkönä. Terveydenhuollosta Marja-Liisalla on työkokemusta jokaiselta organisaatioportaalta lastenhoitajasta ylihoitajaksi.

Heidi Hintsala Centria TKI

Heidi Hintsala
TKI-asiantuntija

p. 040 185 6259

hyvinvointi- ja terveysteknologia, terveystieteet, liikuntalääketiede, fysiologiset mittaukset

   

Heidi Hintsala (FT, TtM) toimii RoboSote -hankkeen projektipäällikkönä. Hankkeessa edistetään hoivarobotiikan ja -teknologian, sekä digitaalisten tuote- ja palveluratkaisujen kehittämistä ja hyödyntämistä sosiaali- ja terveysalalla. Heidi on aiemmin työskennellyt kansan- ja ympäristöterveystieteen parissa ja omaa monipuolista kokemusta fysiologisista mittauksista sekä biosignaalien analysoinnista.

Pernilla Howard Centria TKI

Pernilla Howard
TKI-asiantuntija

p. 040 808 6649

sisäinen ja ulkoinen viestintä, business storytelling, yhdistys- ja yritystoiminnan kehittäminen

 

Pernilla Howard (FM) toimii TKI-asiantuntijana yrittäjyys- ja hyvinvointitiimissä. Hänellä on monen vuoden kokemus hankkeiden vetämisestä, muun muassa yhdistys- ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyen, jossa painopisteenä on ollut viestintä sekä tarinallisuus.

Juuso Jussila
Liikuntakoordinaattori

p. 040 617 3904

liikuntapalveluiden kehittäminen, liikuntalääketiede, liikuntapsykologia, liikuntapedagogiikka

   

Juuso Jussila (MSc) toimii Centria-ammattikorkeakoulun liikuntakoordinaattorina sekä Centria Sport -hankkeen projektipäällikkönä. Hankkeessa lisätään opiskelijoiden ja opettajien opiskelu- ja työpäivän aikaista liikunta-aktiivisuutta sekä uudistetaan liikuntapalveluja. Juusolla on myös monipuolista osaamista urheiluseuran kehittämistehtävistä sekä erilaisista liikunnan opetus- ja ohjaustehtävistä.

Katarzyna Jämsä Centria TKI

Katarzyna Jämsä
Hankesuunnittelija

p. 044 449 2723

kansainvälinen projektiosaaminen, kulttuurien välinen viestintä, kansainvälinen markkinointi ja PR, verkostoituminen suomalaisten ja puolalaisten alueiden, yritysten, koulutuksen sekä TKI: n kanssa

Katarzyna Jämsä (M.Sc.) works as a project manager at Centria University of Applied Sciences, Ylivieska. In the current project Finlandia SPOT, she is creating and developing Finnish-Polish business-, educational- and regional- links in order to build a Finnish collaboration center in Poland. Over the last ten years, Katarzyna has worked with Centria’s international projects and exchanges. Her main areas of expertise include knowledge of international project management, international marketing and PR, internationalization of education and SMEs.
Anu Kamau Centria TKI

Anu Kamau
TKI-asiantuntija

p. 040 624 7952

sosiaalipalveluiden kehittäminen, teknologia sote-alalla, kehitysvammaistyö

 

Anu Kamau (sosionomi AMK) toimii asiantuntijana sosiaalialan kehittämiseen liittyvissä hankkeissa. Uudenlaiset palvelu- ja toimintamallit sosiaalialalla ja niiden kehittäminen asiakasyhteistyössä saavat hänet innostumaan. Asiakkaan yksilöllinen ja arvostava kohtaaminen on työskentelyn keskiössä. Aikaisemmin Anu on työskennellyt enimmäkseen kehitysvammahuollossa, asumisen ohjaajana, palveluohjaajana ja palveluesimiehenä.

Sanna-Kaisa Karvonen Centria TKI

Sanna-Kaisa Karvonen
TKI-asiantuntija

p. 040 357 7845

soveltava taide, kulttuurihyvinvointi, taidepedagogiikka, luovuus- ja tulevaisuusajattelu, dialoginen kehittämistyö, projektiosaaminen

 

Sanna-Kaisa Karvonen (KM, Kulttuurihyvinvoinnin erityisasiantuntija (YAMK), teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK)) toimii TKI-asiantuntijana OMA –hankkeessa. Karvonen on erityisen kiinnostunut taideinterventioiden mahdollisuuksista niin kehittämistyössä kuin kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena. Hybriditaiteilijana hän haluaa toimia erilaisilla yhdyspinnoilla tulevaisuusajattelun ja luovuuden rikastuttajana sekä innovoinnin mahdollistajana.

Minna Koivula Centria TKI

Minna Koivula
TKI-asiantuntija

p. 044 725 0771

soveltava taide, asiakaspalvelu- ja vuorovaikutusosaaminen, pedagogiikka, osallistaminen, fasilitointi, toiminnankehittäminen, projektiosaaminen, luovuus- ja tulevaisuusajattelu

Minna Koivula (teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK), kulttuurihyvinvoinnin erityisasiantuntija (YAMK) + AmO) toimii projektipäällikkönä OMA-hankkeessa. Hän on taiteen moniottelija ja pitkän matkan taidepedagogi sekä hybriditaiteilija; taide, luovuus ja tulevaisuusajattelu resonoi monenlaisissa ympäristöissä. Hän on erityisen kiinnostunut taiteen vuorovaikutus- ja hyvinvointimahdollisuuksista, taiteen soveltavasta hyödyntämisestä pedagogisissa ja monialaisissa konteksteissa dialogisesti ja uutta innovoiden.
Janette Korpi Centria TKI

Janette Korpi
TKI-asiantuntija

p. 050 438 1929

projektijohtaminen, Btob myynti ja markkinointi, liiketoiminnankehittäminen, yrittäjyys sekä asiakaskokemuksen kehittäminen

   
Janette Korpi (AMK insinööri, AMK tradenomi, AOKK, Johtamisen ja yrittämisen erikoisammattitutkinto) työskentelee Kokkolan toimipisteellä vastuualueenaan yrittäjyyskasvatus ja nuorten työelämätaitojen kehittäminen. Janette toimii Let’s Learn Work-hankkeen projektipäällikkönä, missä maakunnallisella yhteistyöllä kehitetään nuorten valmiuksia työelämään ja jatkokouluttautumiseen. Janeten työhistoria ennen Centriaa keskittyy elinkeinoelämässä liiketoimintojen jatkuvaan kehittämiseen, niin myyntipäällikön töistä -teollisuuden tuotannonsuunnittelu ja työnjohtaja tehtävien parissa. Janetella onkin monipuolista kokemusta eri yritysten kanssa tehdystä yhteistyöstä ja kehittämistoimista, sekä esihenkilönä teollisuuden parissa. Janeten saa iloiseksi hyvä ryhmähenki, missä saadaan asioita aikaa ja otetaan toisemme huomioon!
Anne Kuusela Centria TKI

Anne Harmoinen
TKI-asiantuntija

p. 040 838 1577

kehittäminen, käyttäjälähtöisyys, aikuiskoulutus, osallistaminen, projektinhallinta

Anne Harmoinen (TaM) on toiminut projektipäällikkönä tutkimus-, kehitys- ja käyttötestaushankkeissa. Hänen erikoisosaamisalueitaan ovat tiedonhankinta ja sisällön tuottaminen käyttäjälähtöisin ja osallistavin menetelmin. Hänellä on myös pitkä kokemus opetustyöstä opettajankouluttajana sekä muotoilun yliopettajana. Tällä hetkellä Anne on mukana sekä Varumärkesbygget Gamla Hamn että kampusalueen kehittämiseen liittyvässä Toimintaympäristön kehittämishankkeessa.
Mari Murto Centria TKI

Mari Murto
TKI-asiantuntija

p. 040 184 8237

sosiaalinen vahvistaminen, valmentaminen, kehittäminen, työhyvinvointi, työnohjaus, vapaaehtoistoiminta

   
Mari Murto (yhteisöpedagogi AMK, työnohjaaja) toimii TKI-asiantuntijana Ylivieskan kampuksella. Mari työskentelee työnhaun, itsensä kehittämisen ja hyvinvoinnin teemojen äärellä. Hänellä on monipuolinen kokemus eri-ikäisten ihmisten parissa tehtävästä työstä, erityisesti nuorisoalalta sosiaalisen vahvistamisen näkökulmasta. Hän on erityisen kiinnostunut ryhmien toiminnasta ja ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta. Hänen osaamisalaansa on myös vapaaehtoistoiminta ja sen kehittäminen, kuten vapaaehtoistoimijoiden toiminnan- ja työnohjaus sekä koulutus.
Teija Muuraiskangas Centria TKI

Teija Muuraiskangas
TKI-asiantuntija

p. 040 185 3817

opetus, ohjaus, (kasvatus)psykologia, työnhakuvalmennus, työmarkkinat

   
Teija Muuraiskangas (KM, kasvatuspsykologia + pedagoginen pätevyys) toimii projektipäällikkönä Osallisuudella ja yhteistyöllä sujuviin oppimispolkuihin -hankkeessa, jossa yhteistyössä osatoteuttajien kanssa edistetään ulkomaalaistaustaisten henkilöiden kotoutumista Suomeen. Centria-ammattikorkeakoulussa hankkeen kohderyhmänä ovat kansainväliset opiskelijat. Lisäksi Teija työskentelee UOMA – Uraa ja osaamista korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille -hankkeessa, jossa hänen vastuualueinaan ovat erityisesti maahanmuuttajien työnhakuvalmennus ja työnantajaverkostot. Hän on aiemmin työskennellyt suomalaisten nuorten ja maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen erityisopettajan sijaisena, valtakunnallisen yrityksen työnhakuvalmennuksien Keski-Pohjanmaan vastuuvalmentajana, nuorten työpajan yksilövalmentajana sekä kansalaisjärjestön lastensuojelu- ja päihdekuntoutusyksikössä erityistyöntekijänä ja ohjaajana.
Annika Mylläri Centria TKI

Annika Mylläri
Koulutusalapäällikkö, musiikin koulutus

p. 040 635 1040

laulunopetus, musiikkipedagogiikka, tapahtumatuotanto

Annika Mylläri (MuM) on toiminut Kokkolan oopperayhdistyksen toiminnanjohtajana ja Jakobstads Konsertsal Ab toimitusjohtajana. Projekteissa hän on toiminut Kokkolan oopperassa, Yrkeshögskolan Noviassa ja nyt Centriassa. Lisäksi Annikalla on vahva opetustausta sekä musiikin aineopettajana, musiikkiluokkien opettajana, huilunsoitonopettajana että laulunopettajana. Tällä hetkellä Annika toimii projektipäällikkönä Digisti yhdessä kärkihankkeessa sekä AIKO-hankkeessa, jossa keskitytään aineettomaan kansanperinteeseen Keski-Pohjanmaalla.
 Daniela Mårtenson Centria TKI

Daniela Mårtenson
Projektipäällikkö

p. 040 653 2882

toiminnan kehittäminen, projektiosaaminen, yrityskehitys, aluekehitys, prosessien fasilointi

Daniela Mårtenson (VTM) toimii Centria-ammattikorkeakoulun Pietarsaaren toimipisteessä TKI-toiminnan koordinaattorina. Danielan erikoisalueena on mm. kehitysprosessit, hankesuunnittelu, palveluiden kehittäminen ja aluekehitys. Hänen mielestä kiinnostavia teemoja juuri nyt ovat innovaatioympäristöt, etäjohtajuus ja etäalaisuus, etäopiskelun kehittäminen, brändäys paikkamarkkinoinnissa ja kulttuuriperinnöt.

Tarja Mäkitalo Centria TKI

Tarja Mäkitalo
Kehittämispäällikkö

p. 040 808 5109

opetus ja ohjaus, projektiosaaminen, pedagoginen ja erityispedagoginen osaaminen, työyhteisöjen kehittäminen, verkosto-osaaminen

Tarja Mäkitalo (KM, Eo, lto, työnohjaaja) toimii sosiaalialan lehtorina sekä sosiaali- ja terveysalan kehittämispäällikkönä Centria-ammattikorkeakoulussa. Tällä hetkellä hän työskentelee opetuksessa, edesauttaa uusien sote-alaan liittyvien hankkeiden syntymistä ja luo vireille kumppanuuksia sekä toimii asiantuntijana RoboSote -hankkeessa. Erikoistumiskoulutusten suunnittelu ja toteutus ovat myös osa tämänhetkistä asiantuntijatyötä.
Matias Nylund Centria TKI

Mathias Nylund
Projektisuunnittelija

p. 045 270 7900

digitalisointi, verkko-oppiminen, video- ja audiotekniikka, innovatiiviset menetelmät kielten opiskelussa, maahanmuuttajakoulutus

Mathias Nylund (FM) toimii kehittäjänä ja koordinaattorina eri projekteissa. Hänen erikoisosaamisalansa ovat kieliopinnot ja siihen liittyvät menetelmät, yrittäjyys, verkko-opetus ja median/teknologian käyttö opetuksessa.

Hanna-Mari Pesonen Centria TKI

Hanna-Mari Pesonen
Yliopettaja

p. 040 681 0588

tutkimus- ja kehittämistoiminta, opetus, ohjaus, koulutussuunnittelu

   
Hanna-Mari Pesonen (TtT, sh, työnohjaaja) Hanna-Mari Pesonen (TtT, sh, työnohjaaja) työskentelee Centria-ammattikorkeakoulussa hoitotyön yliopettajana. Hänellä on monipuolinen kokemus opetus- ja ohjaustehtävistä, opintohallinnosta sekä tutkimus- ja kehittämistehtävistä. Työssään hän haluaa edistää voimavara- ja vahvuuslähtöistä ajattelua, hyvää työelämää sekä mielen hyvinvointia.
Anne Prest Centria TKI

Anne Prest
Lehtori, hoitotyö

p. 040 808 5141

opetus, ohjaus, hoitotyö

Anne Prest (TtM, Sh) työskentelee Centria-ammattikorkeakoulussa hoitotyön lehtorina. Työskentelyn Centriassa hän on aloittanut vuonna 2006. Asiantuntijuusalueita ovat kliininen hoitotyö ja ikääntyneiden hoitotyö. Muistisairaudet, ikääntyneen toimintakyky, kotiympäristön turvallisuus ja esteettömyys sekä kuolevan potilaan hoito kiinnostavat. Työhön sisältyy hoitotyön opettaminen, opinnäytetöiden ohjaus ja opiskelijoiden ohjatun harjoittelun ohjaajana toimiminen. Anne toimii opettajatutorina kolmannen vuoden sairaanhoitajaryhmälle. Hanketyötä Anne tekee EduPal- hankkeessa. Tämä on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama kärkihanke vuosille 2018-2020. Hankkeessa on erilaisia työpaketteja. Yksi Centrian vastuualue tässä hankkeessa on viiden opintopisteen laajuisen verkko-opintokokonaisuuden tuottaminen yhteistyöryhmän kanssa hoitotyön opettajille palliatiivisesta hoitotyöstä.
Tuija Tolonen-Kytölä Centria TKI

Tuija Tolonen-Kytölä
Koulutusalapäällikkö, liiketalous

p. 044 449 2549

liiketalous, viestintä, TKI-toiminta, verkkopedagogiikka

Tuija Tolonen-Kytölä (KTT, FL) työskentelee liiketalouden koulutusalapäällikkönä ja viestinnän yliopettajana. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan osalta hän vastaa liiketalouden alan opetuksen kehittämisen hankkeista Centriassa, mm. Let´s learn work. Hän toimii myös valtakunnallisissa yhteistyöverkostoissa kehittämässä ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän opetusta. Julkaisut ja tutkimuskirjoittaminen sekä verkko-opetus sekä muut oppimismenetelmät kuuluvat hänen mielenkiinnonkohteisiinsa.
Riina Varila Centria TKI

Riina Varila
TKI-asiantuntija

p. 040 831 3312

viestintä, markkinointi, palveluiden kehittäminen, esteettömät digitaaliset palvelut, verkostoituminen, ohjaustyö

   

Riina Varila ((tradenomi YAMK, AmO) toimii Kokkolan toimipisteessä hankkeiden viestintä, -asiantuntija- ja hallintotehtävissä sekä ohjaa työvalmennuksia ja koulutuskokeiluja. Riina on toiminut myynnin ja asiakaspalvelun tehtävissä mm. pankki- ja vakuutus-, ravintola-, ja vaatetusaloilla, sosiaalipalveluiden ja koulutuksen tehtävissä sekä hanketyössä nuorisosektorilla. Hänen intohimon kohteenaan on kulttuurin lisäksi maaseudun kehittäminen ja syrjäseutujen erityispiirteet sekä esteettömät digitaaliset palvelut.

Katja Viiliäinen-Tyni Centria TKI

Katja Viiliäinen-Tyni
Lehtori

p. 040 141 6967

matkailu, matkailun kehittäminen, markkinointi, projektijohtaminen

   
Katja Viiliäinen-Tyni (YTM, Tradenomi, AMo) toimii Centrialla päätyössään liiketalouden lehtorina, Pietarsaaren ja Kokkolan toimipisteillä. On aiemmin työskennellyt projektipäällikkönä useassa eri matkailualan kehittämisprojekteissa. Katja on ollut viimeksi mukana Centrian resto-hankkeessa sekä toimii tällä hetkellä asiantuntijana VIVA-vihreä vastuullisuus hankkeessa. Osallistuu vapaa-ajallaan matkailuyhdistyksen edustajana myös muiden alueiden matkailun kehittämisprojekteihin.
Maija-Riitta Vuoti Centria TKI

Maija-Riitta Vuoti
TKI-asiantuntija

p. 040 357 9598

projektinjohtaminen, kehittäminen, muutosvalmennus

Maija-Riitta Vuoti työskentelee Centria-ammattikorkeakoulussa My Way 2-projektissa. Maija-Riitta on aiemmin työskennellyt projektinjohtotehtävissä työllisyyshankkeissa mm Eteenpäin- työllisyyden aktivointi- projekti ja Työkyky- ja työtaitopassi-projekti. Maija-Riitta on vahvasti kehittämistyöhön suuntautunut, työyhteisön ja toiminnan muutoksia pohtiva monialaosaaja.
Maria Åhman-Nylund Centria TKI

Maria Åhman-Nylund
Lehtori

p. 040 729 9969

ruotsin ja suomen kielen opetus

Maria Åhman-Nylund (FM) toimii kielten lehtorina Centria-ammattikorkeakoulussa. Päätehtävänään hän opettaa ruotsin kieltä eri tasoilla, ja lisäksi hän on opettanut myös suomea toisena kotimaisena kielenä sekä suomen kieltä kansainvälisille opiskelijoille. Hän hoitaa ohjaustehtäviä ja tekee kielentarkistuksia, ja toimii tällä hetkellä Centrian projektivastaavana valtakunnallisessa UOMA-hankkeessa (ESR-hanke 2019-2020), jonka kohderyhmänä on korkeasti koulutetut maahanmuuttajat. Centria keskittyy hankkeessa erityisesti auttamaan liiketalouden alan maahanmuuttajia vahvistamalla heidän ammatillisen kielen taitojaan ja työnhakuvalmiuksiaan, jotta he työllistyisivät paremmin koulutustaan vastaaviin tehtäviin.
Helena Åkerlund Centria TKI

Helena Åkerlund
Lehtori/projektipäällikkö

p. 050 521 0906

yrittäjyys, johtaminen, tutkimus- ja kehittämistoiminta, opetuksen kehittäminen, e-mentorointi, coaching, rentoutusvalmennus

Helena Åkerlund (KTM) toimii lehtorina Centria-ammattikorkeakoulussa. Hän toimii projektipäällikkönä ja asiantuntijana opetuksen kehittämishankkeissa. Hankkeet keskittyvät erityisesti opetuksen ja oppimisen kehittämiseen, kuten oppimisen monimuotoistamiseen ja oppimisen tukeen. Hänellä on pitkä kokemus niin opettajana kuin esimies- ja johtamistehtävissä koulutusalalla.

 


   
Seuraa meitä somessa: