Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@centria.fi

 

Yrittäjyys- ja hyvinvointitiimin asiantuntijat
Johanna Jansson Centria TKI

Johanna Jansson
TKI-päällikkö

p. 040 480 7570

projektijohtaminen, projektien hallinnointi, liiketoiminnan prosessien kehittäminen

   
Johanna Jansson (KTM) toimii Yrittäjyys- ja hyvinvointitiimin esimiehenä. Hän vastaa tiimin henkilöstön, talouden ja strategian johtamisesta sekä koordinoi hankkeiden ideointia, valmistelua ja suunnittelutyötä. Johanna on työskennellyt aiemmin projektinjohtotehtävissä rakennusteollisuudessa sekä liikkeenjohdon konsultointitehtävissä, jossa työtehtävät ovat olleet tilintarkastukseen ja yritysjärjestelyihin liittyviä toimeksiantoja.
Asta Aikkila-Vatanen Centria TKI

Asta Aikkila-Vatanen
Projektipäällikkö

p. 044 725 0346

projektiosaaminen, tutkimus- ja kehittämistoiminta, koulutus

Asta Aikkila-Vatanen toimii Centria-ammattikorkeakoulun TKI-yksikön Pilottipooli-hankkeen projektipäällikkönä. Tutkiminen ja ajan seuraaminen ovat aina olleet hänen intohimonsa. Suunnittelijana, yrittäjänä, TKI-osaajana, opettajana ja projektipäällikkönä, hän on joutunut jatkuvasti kouluttamaan itseään vastatakseen ajan haasteiin. Vaatetussuunnittelijoille ennustaminen on arkipäivää. Muotia ja sen suuntauksia seurataan jatkuvasti. Tänä päivänä vaaditaan tulevaisuuden tutkimusta, haistelemista ja maistelemista globaalisti kaikilla aloilla. Hektisyys, kokonaisuuksien hallinta, joustavuus sekä nopeareagointi ovat työelämän avainasioita. Viimeiset seitsemän vuotta Aikkila-Vatanen on toiminut eri myynti- ja markkinointihankkeiden vetäjänä ja koordinoijana. Hän kehittää myös Myynnin foorumin toimintaa Centriassa.
Kaija Arhio Centria TKI

Kaija Arhio
Yliopettaja

p. 044 449 2570

yrittäjyys, yrittäjyyskasvatus, puutuotetekniikka, tutkimus ja kehittämistoiminta

Kaija Arhio (KTT, TkL) toimii opettajana Centrian Ylivieskan toimipisteessä. Opetusta tuotantotalouden ja Industrial Management koulutusohjelmissa. Tutkinut (puualan) pienten yritysten yhteistyötä ja oppimista verkostoissa. Toimii Yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla (PoPYk) hankkeessa (2015-2017)sekä Opettajan yrittäjyysmittariston jalkauttaminen hankkeessa (2017-2019). Hyvät kansainväliset verkostot yrittäjyyskasvatuksen alueella ja kotimaiset verkostot puutuoteteollisuuteen.
Pia Blomström Centria TKI

Pia Blomström
Lehtori

p. 050 336 8746

projektiosaaminen erityisalana turkis, messuosaaminen, kansainvälisyys, visuaalinen markkinointi, verkostoituminen

Pia Blomström (turkkuri, muotoilija (AMK), ammatinopettaja, tradenomi (YAMK)) toimii Centria-ammattikorkeakoulussa turkisalan koulutuksen ja hanketoiminnan asiantuntijana. Hän on ideoinut ja toteuttanut projektipäällikkönä useita toimialan kehityshankkeita tiiviissä yhteistyössä alueellisten toimijoiden kanssa. Hän toimii aktiivisesti myös alan kansainvälisissä verkostoissa.
Lena Enlund Centria TKI

Lena Enlund
Projektisuunnittelija

p. 044 725 0594

projektiosaaminen erityisalana hyvinvointiala Green Care, koulutussuunnittelu, opetus, verkostoituminen

Lena Enlund (VTL, LL.M) toimii hankesuunnittelijana valtakunnallisessa Green Care-koulutushankkeessa ja paikallisessa Luonnostaan nouseva Pohjanmaa-hankkeessa sekä hankepäällikkönä ruotsinkielisessä Green Care-koulutushankkeessa (Utbildningsmodul inom naturbaserad vård). Hän on työskennellyt Centriassa koulutussuunnittelijana ja viimeksi lehtorina sosiaali- ja terveysalalla.
Marko Forsell Centria TKI

Marko Forsell
Yliopettaja (tuotantotalous), Koulutusalapäällikkö (YAMK-tutkinnot)

p. 040 808 5128

Yritysstrategiat, liiketoimintaosaaminen, organisaatiot, henkilöstön kehittäminen, strateginen markkinointi

Marko Forsell (KTT) toimii yliopettajana Centria-ammattikorkeakoulussa. Marko toimii kaikkien ylempien tutkintojen koulutusalapäällikkönä. Hän vastaa ja kehittää teknologiaosaamisen johtaminen -koulutuksesta. Marko toimii tällä hetkellä eAMK-projektissa projektipäällikkönä ja siinä keskittyy erityisesti YAMK-koulutusten yhteistarjontaan.
Marika Hautala TKI Centria

Marika Hautala
TKI-kehittäjä

p. 040 487 5812

kirjallinen ja visuaalinen viestintä, muotoilu

Marika Hautala (TaM, teollinen muotoilija, artenomi [AMK], tradenomi [AMK]) työskentelee TKI-kehittäjänä hankkeissa. Hänen toimenkuvaansa kuuluvat visualisointi, palvelumuotoiluun liittyvät tehtävät sekä kirjallinen ja visuaalinen viestintä (mm. CentriaNews-uutiskirje).
Johanna Hautamäki Centria TKI

Johanna Hautamäki
TKI-asiantuntija

p. 040 631 6754

palvelumuotoilu, organisaatioiden kehittäminen, ennakointi, koulutus, projektiosaaminen, monialainen yhteistyö

Johanna Hautamäki (TaM, AmO) toimii Centria-ammattikorkeakoululla projektipäällikkönä ja palvelumuotoilijana. Johanna toimii asiantuntijana opetuksessa, koulutuspalveluissa, maksullisessa palvelutoiminnassa sekä eri hankkeissa, myös kansainvälisesti. Hän on ollut alusta asti rakentamassa ja kehittämässä Centrian palvelusimulaatioympäristö SILMU-labran toimintaa. Palvelumuotoilun osallistavien ja empaattisten menetelmien, ennakoinnin ja monialaisen yhteistyön kehittäminen yhteistyössä työelämän ja opetuksen kanssa ovat hänelle erityisiä kiinnostuksen kohteita. Uusia innovaatioita syntyy rohkeasti kokeilemalla ja tuomalla yhteen erilaisia näkökulmia!
Marja-Liisa Hiironen Centria TKI

Marja-Liisa Hiironen
TKI-asiantuntija

p. 0401853817

kansainvälisyys, hyvinvointi sekä hyvinvointiyrittäjyys. Projektihallinnointi, tutkimus- ja kehittäminen, koulutus

   

Marja-Liisa Hiironen (KTT, THM) toimii TKI-asiantuntijana Yrittäjyys- ja hyvinvointitiimissä. Viimeiset 5 vuotta Marja-Liisa on työskennellyt kuntoutuksen johtotehtävissä, kansainvälisyyden projektihallinnossa sekä erilaisissa hyvinvointialan luottamustehtävissä.  Marja-Liisa on aiemmin työskennellyt pitkään Centrian palveluksessa mm. lehtorina sekä sosiaali- ja terveysalan kehittämispäällikkönä. Terveydenhuollosta Marja-Liisalla on työkokemusta jokaiselta organisaatioportaalta lastenhoitajasta ylihoitajaksi.

Tuula Hohenthal Centria TKI  

Tuula Hohenthal
Projektipäällikkö

p. 040 120 9878

pedagoginen kehittäminen, projektiosaaminen, yrittäjyyskasvatus, tukimus- ja kehittämistoiminta

Tuula Hohenthal (lto, KM) toimii kehittäjänä ja koordinoijna opetuksen kehittämiseen liittyvissä eri projekteissa. Hän kehittää toimintamalleja sujuvien siirtymien toteutumiseksi toisen asteen koulutuksesta ammattikorkeakouluun sekä ammattikorkeakoulusta työelämään. Hän edistää yrittäjyyskasvatuksen ja yrittäjyyden toteutumista Centria-ammattikorkeakoulussa. Hän toimii verkkopedagogisen asiantuntijan tehtävissä sekä kehittäjänä alan valtakunnallisissa verkostoissa.
Pernilla Howard Centria TKI

Pernilla Howard
TKI-asiantuntija

p. 040 808 6649

sisäinen ja ulkoinen viestintä, kulttuurien välinen viestintä, tarinallisuus, englannin kieli

 

Pernilla Howard (FM) toimii toimii projektipäällikkönä StoryBOOST-hankkeessa, jossa hän auttaa mikroyrityksiä markkinoimaan yrityksiään tarinallisuuden kautta. Aikaisemmin hän johti FöreningsKICK-hanketta, jossa luotiin työvälineitä yhdistysten toiminnan kehittämiseen. Teemoina mm. strategia, sisäinen ja ulkoinen viestintä sekä tarinallisuus. Pernilla aloitti Centriassa 2014 englanninkielen opettajana ja toimii tässä roolissa vielä ajoittain. Hän on myös englannin kielen asiantuntijana esim. kielen tarkistuksessa.

Sanna-Kaisa Karvonen Centria TKI

Sanna-Kaisa Karvonen
TKI-asiantuntija

p. 040 357 7845

Esittävä ja soveltava taide, kasvatustiede, toiminnan kehittäminen, projektiosaaminen

 

Sanna-Kaisa Karvonen (KM, Teatteri-ilmaisun ohjaaja) toimii TKI-asiantuntijana LUmOaVA –hankkeessa. Hän on erityisen kiinnostunut taiteen eheyttävistä mahdollisuuksista kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemisessa, taiteesta laaja-alaisen oppimisen mahdollistajana sekä taiteen kautta tapahtuvan dialogisen vuorovaikutuksen hyödyntämisestä, tutkimisesta ja kehittämistyöstä.

Riina Kleimola Centria TKI

Riina Kleimola
lehtori

p. 040 185 6689

digipedagogiikka, digisovellukset, digiohjaus, opinto-ohjaus, eMentorointi, tutkimus- ja kehittämistoiminta, verkosto-osaaminen

Riina Kleimola (KL) toimii lehtorina Centria-ammattikorkeakoulussa ja hän työskentelee mm. digipedagogisten oppimisratkaisujen kehittämistehtävissä eOppimiskeskus Averkossa. Kleimolan nykyiseen työhön sisältyy myös opinto-ohjauksen tehtäviä sekä kahden opetuksen ja ohjauksen kehittämishankkeen koordinointia. Toinen hankkeista keskittyy digiohjausvälineiden kehittämiseen ja toinen oppimisanalytiikan hyödyntämiseen. Kleimolalla on erittäin monipuolinen ja pitkä kokemus oppimista, opetusta ja ohjausta tukevien digipedagogisten toimintamallien kehittämisestä sekä opettajien kouluttamisesta ja opiskelijoiden ohjaamisesta. Työssään hän hyödyntää laajoja asiantuntijaverkostoja ja tutkimusyhteyksiä niin kansallisesti kuin kansainvälisesti.

Katarzyna Jämsä Centria TKI

Katarzyna Jämsä
Hankesuunnittelija

p. 044 449 2723

kansainvälinen projektiosaaminen, kulttuurien välinen viestintä, kansainvälinen markkinointi ja PR, verkostoituminen suomalaisten ja puolalaisten alueiden, yritysten, koulutuksen sekä TKI: n kanssa

Katarzyna Jämsä (M.Sc.) works as a project manager at Centria University of Applied Sciences, Ylivieska. In the current project Finlandia SPOT, she is creating and developing Finnish-Polish business-, educational- and regional- links in order to build a Finnish collaboration center in Poland. Over the last ten years, Katarzyna has worked with Centria’s international projects and exchanges. Her main areas of expertise include knowledge of international project management, international marketing and PR, internationalization of education and SMEs.
Minna Koivula Centria TKI

Minna Koivula
TKI-asiantuntija

p. 044 725 0771

esittävä ja soveltava taide, asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaitokoulutukset, opetustyö, toiminnankehittäminen, projektiosaaminen

Minna Koivula (teatteri-ilmaisun ohjaaja, AMK/pedagoginen pätevyys) toimii projektipäällikkönä LUmOaVA-hankkeessa. Viimeiset viisi vuotta Koivula on toiminut esittävän taiteen opettajana. Hän on erityisen kiinnostunut taiteen vuorovaikutus- ja hyvinvointimahdollisuuksista, taiteen soveltavasta hyödyntämisestä pedagogisissa ja monialaisissa konteksteissa dialogisesti ja uutta innovoiden.
Anne Kuusela Centria TKI

Anne Kuusela
TKI-asiantuntija

p. 040 838 1577

kehittäminen, käyttäjälähtöisyys, aikuiskoulutus, osallistaminen, projektinhallinta

Anne Kuusela (TaM) on toiminut projektipäällikkönä tutkimus-, kehitys- ja käyttötestaushankkeissa. Hänen erikoisosaamisalueitaan ovat tiedonhankinta ja sisällön tuottaminen käyttäjälähtöisin ja osallistavin menetelmin. Hänellä on myös pitkä kokemus opetustyöstä opettajankouluttajana sekä muotoilun yliopettajana. Tällä hetkellä Anne on mukana sekä Varumärkesbygget Gamla Hamn että kampusalueen kehittämiseen liittyvässä Toimintaympäristön kehittämishankkeessa.
Irja Leppisaari Centria TKI

Irja Leppisaari
Yliopettaja

p. 044 725 0083

digipedagoginen kehittäminen, autenttinen oppiminen, e-mentorointi, tutkimus- ja kehittämistoiminta, verkosto-osaaminen

Irja Leppisaari (KT, TM) toimii verkkopedagogiikan yliopettajana Centria-ammattikorkeakoulussa. Hän toimii useissa opetuksen kehittämishankkeissa pedagogisena asiantuntijana ja tutkijana. Erityisesti hän tutkii ja kehittää autenttista oppimista, mentorointia ja opettajuutta  digitalisoituvissa oppimis- ja toimintaympäristöissä. Hän on julkaissut erilaisissa julkaisuissa 120 artikkelia, joista liki puolet on vertaisarvioituja tieteellisiä artikkeleita. Työssään hän hyödyntää laajoja asiantuntijaverkostoja ja kansainvälisiä tutkimusyhteyksiä.

 Marjut Levoska Centria TKI  

Marjut Levoska
TKI-asiantuntija

p. 040 185 7542

Green care, kehittäinen, koulutus, hyvinvointi

Marjut Levoska (TtM,psyk,sh) toimii projektipäällikkönä Kehitysvammaiset osallisena Green Care päivä- ja työtoiminnassa ja mukana myös yhteispohjoismaisessa Hubben-hankkeessa. Työpanoksesta 1/3 osa sosionomien opetuksessa. Aikaisemmin työskennellyt psykiatrisessa hoitotyössä, ja opettajana ollut Oulaisissa, Ylivieskassa, Centrialla 2006-2008,KPEDUlla 2009-2013 ja viimeiset 5v. asumispalvelujohtajana, josta tänä syksynä palasi Centrialle. Sydäntä lähellä osallisuus ja mielenterveyden edistäminen.
 Daniela Mårtenson Centria TKI

Daniela Mårtenson
Projektipäällikkö

p. 040 653 2882

toiminnan kehittäminen, projektiosaaminen, yrityskehitys, aluekehitys, prosessien fasilointi

Daniela Mårtenson (VTM) toimii Centria-ammattikorkeakoulun Pietarsaaren toimipisteessä TKI-toiminnan koordinaattorina, hankekehittäjänä sekä hankkeen "Varumärkesbygget Gamla hamn" projektipäällikkönä. Danielan erikoisalueena on mm. kehitysprosessit, projektijohtaminen ja aluekehitys. Hänen mielestä kiinnostavia teemoja juuri nyt ovat innovaatioympäristöt, etäjohtajuus ja etäalaisuus sekä etäopiskelun kehittäminen.

Tarja Mäkitalo Centria TKI

Tarja Mäkitalo
Kehittämispäällikkö

p. 040 808 5109

projektiosaaminen, pedagoginen- ja erityispedagoginen osaaminen, työyhteisöjen kehittäminen, verkosto-osaaminen

Tarja Mäkitalo (KM, Eo, To)toimii sosiaali- ja terveysalan kehittämispäällikkönä Centria-ammattikorkeakoulussa. Tällä hetkellä hän työskentelee projektityöntekijänä ja asiantuntijana useassa sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan hankkeessa ja edesauttaa uusien hankkeiden syntymistä ja luo vireille kumppanuuksia.  Aiemmin hän on työskennellyt Centriassa opettajana sosiaali- ja terveysalan koulutusalalla ja edelleen yhteys opetukseen on tiivis mm. erikoistumiskoulutusten suunnittelun ja toteutuksen muodossa.
Matias Nylund Centria TKI

Mathias Nylund
Projektisuunnittelija

p. 045 270 7900

digitalisointi, verkko-oppiminen, video- ja audiotekniikka, innovatiiviset menetelmät kielten opiskelussa, maahanmuuttajakoulutus

Mathias Nylund (FM) toimii kehittäjänä ja koordinaattorina eri projekteissa. Hänen erikoisosaamisalansa ovat kieliopinnot ja siihen liittyvät menetelmät, yrittäjyys, verkko-opetus ja median/teknologian käyttö opetuksessa.

Hanna-Mari Pesonen Centria TKI

Hanna-Mari Pesonen
Yliopettaja

p. 040 681 0588

tutkimus- ja kehittämistoiminta, opetus, ohjaus, koulutussuunnittelu, projektiosaaminen

   
Hanna-Mari Pesonen (TtT, sh, työnohjaaja) työskentelee Centria-ammattikorkeakoulussa hoitotyön yliopettajana. Opetus-, ohjaus-, suunnittelu- ja kehittämistehtävien lisäksi, hän toimii projektityöntekijänä kahdessa Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa kärkihankkeessa, jotka toteutuvat vuosina 2018-2020. EduPal-hankkeessa kehitetään monialaisesti ja työelämälähtöisesti palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen koulutusta ja yleSHarviointi -hankkeessa kehitetään ammattikorkeakoulujen käyttöön sairaanhoitajaopiskelijoiden kliinisen osaamisen ohjauksen ja arvioinnin menetelmiä.
Anu Riutta-Huopana Centria TKI

Anu Riutta-Huopana
Projektipäällikkö

p. 040 572 7769

kuntoutus, työhyvinvointi, ennakoiva toiminta, kehittäminen

Anu Riutta-Huopana (fysioterapeutti YAMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen) toimii projektipäällikkönä LYHTY -hankkeessa. Viimeiset pari vuotta Anu on työskennellyt ikääntyneiden kuntoutuksen vastuualuejohtajana ja palveluesimiehenä Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitessa. Aikaisempaa hankekokemusta Anulla on SenioriKaste -hankkeesta, jossa kehitettiin ikäihmisten kotona asumista tukevia palveluja ja toimintatapoja. Fysioterapeutin tehtävistä Anulla on noin kymmenen vuoden kokemus. Mielenkiinnon kohteena on terveyden- ja hyvinvoinnin edistäminen sekä siihen liittyvä kehittämistoiminta.

Paula Santapakka Centria TKI

Paula Santapakka
Lehtori, projektipäällikkö

p. 040 729 9911

Paula Santapakka toimii lehtorina humanistisella- ja kasvatusalalla yhteisöpedagogikoulutuksessa sekä Mitä sinulle kuuluu? – Siikajoki, välittämisen ja vuorovaikutuksen yhteisö -hankkeen projektipäällikkönä. Hän on toiminut myös digisuunnittelijana Averko-tiimissä. Opetuksen puolella hänen työtehtäviinsä kuuluvat erilaiset lasten ja nuorten kasvuun ja kehitykseen sekä taito- ja taideaineisiin liittyvät opintojaksot. Hänen mielenkiinnon kohteenaan ja erikoisosaamisalanaan ovat opetuksen digi-pedagoginen kehittäminen sekä (sosiaalisen) median hyödyntäminen oppimisprosessia.
Tuija Tolonen-Kytölä Centria TKI

Tuija Tolonen-Kytölä
Yliopettaja

p. 044 449 2549

kielet ja viestintä, tutkimus- ja kehittämistoiminta, verkkopedagogiikka

Tuija Tolonen-Kytölä (KTT, FL) työskentelee viestinnän yliopettajana sekä kielten ja viestinnän opettajien tiimin johtajana. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan osalta hän kuuluu Kivako-hankkeen neuvottelukuntaan ja toimii hankkeessa Centrian kieltenopettajien projektipäällikkönä. Digijoujou-hankkeessa hän tuottaa yhdessä eri korkeakoulujen S2- ja ruotsin opettajien kanssa digipedagogiikkaan pohjautuvaa opetusmateriaalia.

Hän toimii myös valtakunnallisissa yhteistyöverkostoissa kehittämässä ammattikorkeakoulujen viestinnän opetusta. Julkaisut ja tutkimuskirjoittaminen sekä verkko-opetus kuuluvat hänen mielenkiinnonkohteisiinsa.
Sebastian Widjeskog Centria TKI

Sebastian Widjeskog
TKI-asiantuntija

p. 040 825 9986

yrittäjyys, yrittäjyykasvatus, coaching, tiimivalmentaminen, oppimisen kehittäminen

Sebastian Widjeskog (TM) toimii TKI-asiantuntijana Yrittäjyys- ja hyvinvointitiimissä. Erityisalana on yrittäjyyskasvatus ja siihen liittyvät oppimismenetelmät. Tällä hetkellä Sebastian toimii projektipäällikkönä Opetushallituksen kärkihankkeessa ”Opiskelijayrittäjyyden toimintaympäristöt”. Sebastian on itse myös yrittäjä, joka valmentaa nuoria yrittäjiä.

Maria Åhman-Nylund Centria TKI

Maria Åhman-Nylund
Lehtori

p. 040 729 9969

ruotsin ja suomen kielen opetus

Maria Åhman-Nylund (FM) toimii kielten lehtorina Centria-ammattikorkeakoulussa. Päätehtävänään hän opettaa ruotsin kieltä eri tasoilla, ja lisäksi hän on opettanut myös suomea toisena kotimaisena kielenä sekä suomen kieltä kansainvälisille opiskelijoille. Hän hoitaa ohjaustehtäviä ja tekee kielentarkistuksia, ja on tällä hetkellä mukana kahdessa projektissa. Åhman-Nylund toimii Centrian projektivastaavana valtakunnallisessa Urareitti-hankkeessa (ESR-hanke 2015-2018), jonka kohderyhmä on korkeasti koulutetut maahanmuuttajat, ja jossa Centria on mukana liiketalouden ryhmässä. Elokuussa 2017 hän aloittaa opettajana myös DigiJouJou-hankkeessa, jonka tavoitteena on mm. yhteistyössä muiden korkeakoulujen kanssa kehittää digitaalista materiaalia ruotsin kielen monimuotoiseen opetukseen.
Helena Åkerlund Centria TKI

Helena Åkerlund
Lehtori/projektipäällikkö

p. 050 521 0906

yrittäjyys, johtaminen, tutkimus- ja kehittämistoiminta, opetuksen kehittäminen, e-mentorointi, coaching, rentoutusvalmennus

Helena Åkerlund (KTM) toimii lehtorina Centria-ammattikorkeakoulussa. Hän toimii projektipäällikkönä ja asiantuntijana opetuksen kehittämishankkeissa. Hankkeet keskittyvät erityisesti opetuksen ja oppimisen kehittämiseen, kuten oppimisen monimuotoistamiseen ja oppimisen tukeen. Hänellä on pitkä kokemus niin opettajana kuin esimies- ja johtamistehtävissä koulutusalalla.

 


   
Seuraa meitä somessa: