Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@centria.f

 

Yrittäjyys- ja hyvinvointitiimin asiantuntijat
Jennie Elfving Centria TKI

Jennie Elfving
TKI johtaja ja TKI-päällikkö

p. 040 090 3929

johtaminen, yrityskehitys, aluekehitys, projektiosaaminen

Jennie Elfving (KTT) työskentelee Centria-ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiojohtajana. Hänen keskeisiin tehtäviin kuuluvat TKI-yksikön strateginen johtaminen, henkilöstöjohtaminen, talousjohtaminen ja sidosryhmäverkostojen kehittäminen. Jennien erikoisosaamiseen kuuluu aluekehitystyön tuntemus, projektijohtaminen, liiketoiminnan kehittäminen ja strateginen johtaminen. Aikaisemmin hän on toiminut mm. yrityskehittäjänä ja yrittäjyystutkijana.
Kaija Arhio Centria TKI

Kaija Arhio
Yliopettaja

p. 044 449 2570

yrittäjyys, yrittäjyyskasvatus, puutuotetekniikka, tutkimus ja kehittämistoiminta

Kaija Arhio (KTT, TkL) toimii opettajana Centrian Ylivieskan toimipisteessä. Opetusta tuotantotalouden ja Industrial Management koulutusohjelmissa. Tutkinut (puualan) pienten yritysten yhteistyötä ja oppimista verkostoissa. Toimii Yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla (PoPYk) hankkeessa (2015-2017)sekä Opettajan yrittäjyysmittariston jalkauttaminen hankkeessa (2017-2019). Hyvät kansainväliset verkostot yrittäjyyskasvatuksen alueella ja kotimaiset verkostot puutuoteteollisuuteen.
 kuva tulossa

Pia Blomström
Lehtori

p. 050 336 8746

projektiosaaminen erityisalana turkis, messuosaaminen, kansainvälisyys, visuaalinen markkinointi, verkostoituminen

Pia Blomström (turkkuri, muotoilija (AMK) , ammatinopettaja, tradenomi (YAMK)) toimii Centria-ammattikorkeakoulussa turkisalan koulutuksen ja hanketoiminnan asiantuntijana. Hän on ideoinut ja toteuttanut projektipäällikkönä useita toimialan kehityshankkeita tiiviissä yhteistyössä alueellisten toimijoiden kanssa. Hän toimii aktiivisesti myös alan kansainvälisissä verkostoissa.
 kuva tulossa

Lena Enlund
Projektisuunnittelija

p. 044 725 0594

projektiosaaminen erityisalana hyvinvointiala Green Care, koulutussuunnittelu, opetus, verkostoituminen

Lena Enlund (VTL, LL.M) toimii hankesuunnittelijana valtakunnallisessa Green Care-koulutushankkeessa ja paikallisessa Luonnostaan nouseva Pohjanmaa-hankkeessa sekä hankepäällikkönä ruotsinkielisessä Green Care-koulutushankkeessa (Utbildningsmodul inom naturbaserad vård). Hän on työskennellyt Centriassa koulutussuunnittelijana ja viimeksi lehtorina sosiaali- ja terveysalalla.
Johanna Hautamäki Centria TKI

Johanna Hautamäki
Projektisuunnittelija

p. 040 631 6754

palvelumuotoilu, organisaatioiden kehittäminen, ennakointi, aluekehitys, koulutus, projektiosaaminen

Johanna Hautamäki (TaM) työskentelee Centria-ammattikorkeakoululla projektipäällikkönä. Nykyisessä AppSim-hankkeessa hän on kehittämässä osaamista yhteistyössä työelämän kanssa palvelumuotoiluun ja digitalisuuteen liittyen. Hankkeessa ratkotaan yritysten kanssa niiden toimintaan ja palveluihin liittyviä kehittämiskohteita. Viimeisen kolmen vuoden ajan Johanna on työskennellyt Centrialla palvelumuotoilun parissa kehittäen SILMU-labran toimintaa.
Tuula Hohenthal Centria TKI  

Tuula Hohenthal
Projektipäällikkö

p. 040 120 9878

pedagoginen kehittäminen, projektiosaaminen, yrittäjyyskasvatus, tukimus- ja kehittämistoiminta

Tuula Hohenthal (lto, KM) toimii kehittäjänä ja koordinoijna opetuksen kehittämiseen liittyvissä eri projekteissa. Hän kehittää toimintamalleja sujuvien siirtymien toteutumiseksi toisen asteen koulutuksesta ammattikorkeakouluun sekä ammattikorkeakoulusta työelämään. Hän edistää yrittäjyyskasvatuksen ja yrittäjyyden toteutumista Centria-ammattikorkeakoulussa. Hän toimii verkkopedagogisen asiantuntijan tehtävissä sekä kehittäjänä alan valtakunnallisissa verkostoissa.
 kuva tulossa

Katarzyna Jämsä
Hankesuunnittelija

p. 044 449 2723

kansainvälinen projektiosaaminen, kulttuurien välinen viestintä, kansainvälinen markkinointi ja PR, verkostoituminen suomalaisten ja puolalaisten alueiden, yritysten, koulutuksen sekä TKI: n kanssa

Katarzyna Jämsä (M.Sc.) works as a project manager at Centria University of Applied Sciences, Ylivieska. In the current project Finlandia SPOT, she is creating and developing Finnish-Polish business-, educational- and regional- links in order to build a Finnish collaboration center in Poland. Over the last ten years, Katarzyna has worked with Centria’s international projects and exchanges. Her main areas of expertise include knowledge of international project management, international marketing and PR, internationalization of education and SMEs.
 kuva tulossa

Minna Koirikivi
Projektityöntekijä

p. 040 634 1066

nuorisotyö, koulunuorisotyö, digitaalinen nuorisotyö, sosiaalinen media, pelillisyys, kehittämistoiminta

Minna Koirikivi (yhteisöpedagogi AMK) toimii projektityöntekijänä OSAVA-hankkeessa (Osallisuuden vahvistaminen nuorten kasvuympäristöissä ja -yhteisöissä 1.9.2015-31.5.2018) Centria-ammattikorkeakoulun TKI-toiminnan puolella. Hänen työnsä on pääasiassa koulussa tehtävän nuorisotyön ja moniammatillisen yhteistyön kehittämistä. Lisäksi Koirikivi pyrkii ideoimaan ja kokeilemaan hyviä käytänteitä digitaaliseen nuorisotyöhön ja pelillisyyteen liittyen.
 kuva tulossa

Daniela Mårtenson
Projektipäällikkö

p. 040 653 2882

toiminnan kehittäminen, projektiosaaminen, yrityskehitys, aluekehitys, prosessien fasilointi

Daniela Mårtenson (VTM) toimii Centria-ammattikorkeakoulun Pietarsaaren toimipisteessä TKI-toiminnan kehittäjänä, hankekehittäjänä sekä hankkeen "Varumärkesbygget Gamla hamn" projektipäällikkönä. Danielan erikoisalueena on mm. yrityskehitysprosessit, projektijohtaminen ja osaamisen koordinointi.
Tarja Mäkitalo Centria TKI

Tarja Mäkitalo
Kehittämispäällikkö

p. 040 808 5109

projektiosaaminen, pedagoginen- ja erityispedagoginen osaaminen, työyhteisöjen kehittäminen, verkosto-osaaminen

Tarja Mäkitalo (KM, Eo, To)toimii sosiaali- ja terveysalan kehittämispäällikkönä Centria-ammattikorkeakoulussa. Tällä hetkellä hän työskentelee projektityöntekijänä ja asiantuntijana useassa sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan hankkeessa ja edesauttaa uusien hankkeiden syntymistä ja luo vireille kumppanuuksia.  Aiemmin hän on työskennellyt Centriassa opettajana sosiaali- ja terveysalan koulutusalalla ja edelleen yhteys opetukseen on tiivis mm. erikoistumiskoulutusten suunnittelun ja toteutuksen muodossa.

kuva tulossa

Maria Åhman-Nylund
Lehtori

p. 040 729 9969

ruotsin (ja suomen) kielen opetus

Maria Åhman-Nylund (FM) toimii kielten lehtorina Centria-ammattikorkeakoulussa. Päätehtävänään hän opettaa ruotsin kieltä eri tasoilla, ja lisäksi hän on opettanut myös suomea toisena kotimaisena kielenä sekä suomen kieltä kansainvälisille opiskelijoille. Hän hoitaa ohjaustehtäviä ja tekee kielentarkistuksia, ja on tällä hetkellä mukana kahdessa projektissa. Åhman-Nylund toimii Centrian projektivastaavana valtakunnallisessa Urareitti-hankkeessa (ESR-hanke 2015-2018), jonka kohderyhmä on korkeasti koulutetut maahanmuuttajat, ja jossa Centria on mukana liiketalouden ryhmässä. Elokuussa 2017 hän aloittaa opettajana myös DigiJouJou-hankkeessa, jonka tavoitteena on mm. yhteistyössä muiden korkeakoulujen kanssa kehittää digitaalista materiaalia ruotsin kielen monimuotoiseen opetukseen.

 


   
Seuraa meitä somessa: